Ελλάδα

Επιταχύνεται η διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής για σπουδές στην Ελλάδα

Φοιτητές

Στο νομοσχέδιο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή από την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως συμπεριλήφθηκε διάταξη που προβλέπει την ταχεία διαδικασία χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών.

Με την προτεινόμενη διάταξη η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας αποσκοπεί να άρει προβλήματα γραφειοκρατίας που καθιστούν δυσχερείς τις διαδικασίες για όσους πολίτες τρίτων χωρών επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, με τη νέα διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 και ρυθμίζεται εκ νέου η διαδικασία ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι γίνονται δεκτοί σε προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής και εισέρχονται στη χώρα μας έχοντας εθνική Θεώρηση εισόδου για λόγους σπουδών.

Ειδικότερα, προβλέπεται πως τα ΑΕΙ μπορούν να συνάπτουν τριμερείς συμβάσεις με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εδρεύει το ΑΕΙ για τη θέσπιση διαδικασίας ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής προς τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι εγγράφονται σε προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του ΑΕΙ.

Ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων ορίζονται η υποχρεωτική διάρκεια σπουδών είναι κατ' ελάχιστον τριετής για προγράμματα πρώτου κύκλου, ετήσια για προγράμματα δεύτερου κύκλου και  τριετής για προγράμματα τρίτου κύκλου, καθώς και να πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών διανομής του ν. 4251/2014.

Με την ίδια διάταξη ορίζεται το περιεχόμενο των συμβάσεων ταχείας διαδικασίας χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών. Ειδικότερα κάθε σύμβαση θα περιλαμβάνει:
α) τον αριθμό των προγραμμάτων σπουδών, τα οποία προσφέρονται από το οικείο ΑΕΙ και στα οποία δύναται να εισαχθούν πολίτες τρίτων χωρών,

β) τον τίτλο και την απόφαση ίδρυσης κάθε προγράμματος σπουδών,

γ) τον ανώτατο αριθμό εισακτέων ανά πρόγραμμα σπουδών και ακαδημαϊκό έτος

δ) την οργανική μονάδα του ΑΕΙ, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την προετοιμασία πλήρους φακέλου για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί σε προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και

ε) τους ειδικούς λόγους που συντρέχουν για τη σύναψη της σύμβασης, τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, τη δυνατότητα ανανέωσης της, καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.

Η εν λόγω άδεια διαμονής χορηγείται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός προθεσμίας 40 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πλήρους φακέλου και τη λήψη βιομετρικών από τον πολίτη τρίτης χώρας.

Η άδεια διαμονής θα έχει διάρκεια ίση με τα έτη του προγράμματος σπουδών, στο οποίο έχει γίνει δεκτός ο πολίτης τρίτης χώρας, προκειμένου να αποφεύγεται η επιβάρυνση των αρμοδίων φορέων με την κατ' έτος ανανέωση της άδειας διαμονής αυτού. Αντίστοιχα, η άδεια διαμονής θα δύναται να παραταθεί έως την αποφοίτηση του πολίτη τρίτης χώρας από το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

Τέλος, το ΑΕΙ κατά τη διάρκεια της φοίτησης του πολίτη τρίτης χώρας οφείλει να αποστέλλει προς την αρμόδια υπηρεσία αλλοδαπών όλα τα δικαιολογητικά (βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών κ.λπ.), προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο φοιτητής συνεχίζει τις σπουδές του και η άδεια διαμονής να διατηρείται σε ισχύ.

Πηγή: insider.gr

Ελλάδα

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις

κατασκηνωσεις

Ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για τη Β΄ κατασκηνωτική περίοδο (16/7/2020-30/7/2020) για τα έμμεσα μέλη, ηλικίας 6 έως 16 ετών, συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), καθώς και των παιδιών των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η υποβολή της αίτησης γίνεται, μέχρι την Πέμπτη 9/7/2020, αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμα από την Τρίτη 14/7/2020, οπότε και, όσοι έχουν υποβάλει αίτηση, θα λάβουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή τους, με τις οδηγίες για την εκτύπωση της κάρτας κατασκηνωτή, η οποία είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η Α΄ περίοδος του κατασκηνωτικού προγράμματος, για την οποία υποβλήθηκαν οριστικά ηλεκτρονικά 3.447 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής 3.358 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν 3.354 αιτήσεις (ποσοστό 99,88%).

Συνολικά, για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα, ζητήθηκαν 36.708 θέσεις και, λόγω του κορονοϊού, προσφέρθηκαν τελικά 22.912 για τις πέντε κατασκηνωτικές περιόδους. Ο αριθμός αυτός των διαθέσιμων θέσεων υπερκαλύπτει κατά 21% το συνολικό πλήθος των 18.943 ωφελουμένων που συμμετείχαν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2019.