Ειδήσεις

Διεθνή

Πολιτισμός

Τεχνολογία

Το Facebook μας γνωρίζει καλύτερα και από τους ... φίλους μας!

Ερευνητές από τα πανεπιστήμια του Cambridge και του Stanford πραγματοποίησαν έρευνα σε 86.220 εθελοντές αποδεικνύοντας ότι το Facebook τους γνωρίζει καλύτερα από τους φίλους τους

Στην αρχή συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 100 ερωτήσεων βασισμένο στους πέντε βασικούς παράγοντες της προσωπικότητας. Την ευσυνειδησία, την εξωστρέφεια, τη συναισθηματική σταθερότητα, τη συγκαταβατικότητα και τη δεκτικότητα στην εμπειρία. 

Έπειτα οι συμμετέχοντες ζήτησαν από φίλους και οικογένεια να τους περιγράψουν απατώντας σε 10 ερωτήσεις. 

Ακόμη, οι ερευνητές είχαν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα likes των εθελοντών που έκαναν κατά καιρούς στο Facebook. Χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο ανέλυσαν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των χρηστών. 

Όταν σύγκριναν τις απαντήσεις που έδωσαν οι φίλοι, η οικογένεια και οι συμμετέχοντες διαπιστώθηκε ότι οι υπολογιστές έπεσαν "διάνα", καθώς ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε κατάφερε να μαντέψει τις απαντήσεις που είχαν δώσει οι ίδιοι οι χρήστες στο ερωτηματολόγιο. Δηλαδή ο υπολογιστής ήταν πιο ακριβής στο να μπορέσει να περιγράψει την προσωπικότητα ενός χρήστη, απ' ότι οι οικείοι του.

Όσα περισσότερα likes είχε κάνει ένα χρήστης, τόσο μεγαλύτερη ήταν η ακρίβεια του υπολογιστικού συστήματος.
Με απλά μαθηματικά. Ο υπολογιστής χρειάστηκε να αναλύσει 10 likes για να είναι πιο ακριβής από έναν συνάδελφο, 70 likes για να "κερδίσει" ένα συγκάτοικο ή ένα φίλο, 150 likes για να ξεπεράσει ένας μέλος της οικογένειας και 300 likes για να καταφέρει να ρίξει από την κορυφή τον/ την σύζυγο.