Απόψεις

Τουρκία, Κύπρος, υδρογονάνθρακες, το… όπιο και στο βάθος η ΕΕ. Του Δημήτρη Μάρδα

κύπρος υδρογονάνθρακες

Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι ο Γιγίτ Μπουλούτ, Σύμβουλος του Ερντογάν κάνει χρήση τουρκικού οπίου, αν αναλογιστεί τις δηλώσεις του περί 3-4ωρης καταστροφής της Ελλάδας σε περίπτωση πολέμου. Διαφορετικά κάτι άλλο ερμηνεύει την κατάσταση της μερικής ή γενικής ανισορροπίας που εδώ και καιρό βιώνει μέσα από παρόμοιες θέσεις.
Κι ακολουθούν άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι που θεωρούν ότι αν χρειαστεί θα χρησιμοποιήσουν ένα κανόνι για να σκοτώσουν ένα κουνούπι δηλαδή την Ελλάδα. Αγνοούν από την άλλη βέβαια ότι υπάρχουν και θανατηφόρα κουνούπια!
Τον, κατά τη δόκιμη έκφραση του τουρκικού λεξιλογίου, τσαμπουκά της μορφής αυτής, τον βιώνουμε εδώ και καιρό με αφορμή την έρευνα-εξόρυξη υδρογονανθράκων στην Κύπρο.
Πρόβα τζενεράλε του ύφους αυτού ζήσαμε πρόσφατα στην υπόθεση της ΕΝΙ, η οποία χρηματοδοτεί τις σχετικές έρευνες στο οικόπεδο 3 της κυπριακής ΑΟΖ με το σκάφος/γεωτρύπανο Saipem 12000. Η Τουρκία παρεμπόδισε τις δραστηριότητες του Saipem 12000 και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει με το γεωτρύπανο της Exxon Mobil.
Σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο περί προμηθειών του Δημοσίου, που εδράζεται στις Οδηγίες που  οικοδόμησαν την «Ενιαία Αγορά» και τις μεταγενέστερες αυτών (βλ. βασική Οδηγία 93/30 περί προμηθειών των ΔΕΚΟ ή 92/50 περί προμηθειών των υπηρεσιών κ.λπ.) ή στην Οδηγία 2014/23 περί παραχωρήσεων κ.ά., η Κυπριακή κυβέρνηση ανέθεσε σε ένα σύνολο εταιριών την έρευνα/εξόρυξη των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στη δική της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Ουδείς αμφισβητεί εκ μέρους των κρατών-μελών της ΕΕ το δικαίωμα της Κύπρου να προβεί σε γεωτρήσεις στη δική της ΑΟΖ αφού «Το Δίκαιο της Θάλασσας» είναι κοινοτικό κεκτημένο από το 2008.
Η Τουρκία από 1/1/1996 λειτουργεί στο πλαίσιο Τελωνειακής Ένωσης  με την ΕΕ. Η παρεμπόδιση του Saipem 12000 έχει προκαλέσει τις ακόλουθες στρεβλώσεις στο πλαίσιο της ελεύθερης διακίνησης των υπηρεσιών (έρευνας/γεώτρησης για υδρογονάνθρακες).
Παρεμπόδισε την ελεύθερη διακίνηση μιας υπηρεσίας ανάμεσα σε δυο κράτη-μέλη της ΕΕ (Ιταλία-Κύπρος). Η πράξη της αυτή οδηγεί στην παραβίαση μιας από τις τέσσερις βασικές αρχές της Ένωσης, ενώ από την άλλη προκαλεί ζημίες τόσο στην ΕΝΙ όσο και στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Η Τουρκία ως συνδεδεμένη με την ΕΕ μέσω Τελωνειακής Ένωσης δεν μπορεί να έχει την ίδια αντιμετώπιση όπως ένας άλλο τρίτο. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί (π.χ. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο) την ακολουθούν και μέσω αυτών οφείλει να λύνει τα όποια προβλήματα. Αν η συμπεριφορά της παραβιάζει το κοινοτικό κεκτημένο, τότε, οφείλει η Επιτροπή να αναλάβει δράση κατά τα προβλεπόμενα καθώς οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτει η Ένωση δεσμεύουν τα θεσμικά όργανα της (βλ. Άρθρο 216 παρ.2 της Συμφωνίας για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ).
Από την άλλη, αν η Τουρκία διαφωνούσε με τις όποιες πράξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας επί της Κυπριακής ΑΟΖ όφειλε ως συνδεμένο μέλος της ΕΕ να κάνει χρήση ειρηνικών μέσων μέσω των θεσμών της ΕΕ και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά τα προβλεπόμενα στο τελικό κείμενο της Συνόδου Κορυφής Ελσίνκι (1999), όπου τότε η Τουρκία κέρδισε τον τίτλο του επιλέξιμου προς ένταξη κράτους. Ας μην ξεχνάμε και τη Συμφωνία της Μαδρίτης (1997) στο πλαίσιο της ΝΑΤΟ, που κινείται στην ίδια κατεύθυνση.
Η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίζεται ως συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ μέσω Τελωνειακής Ένωσης. Ουδεμία σημασία έχει το γεγονός ότι είναι κράτος προς ένταξη στην ΕΕ, το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες προσαρμογής της οικονομίας της στην ΕΕ (δηλαδή τα 35 Κεφάλαια της ενταξιακής διαδικασίας).
Τα παραπάνω δεδομένα προκαλούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Η Τουρκία χρησιμοποίησε καταχρηστικές εξουσίες για να δικαιολογήσει τα μονομερή μέτρα που έλαβε με σκοπό την ουσιαστική απαγόρευση του εμπορίου υπηρεσιών ανάμεσα σε δυο κράτη-μέλη. Εδώ όφειλε να παρέμβει η Επιτροπή, ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την υπόθεση, στο πλαίσιο ερμηνείας του Άρθρου 207 της ΣΛΕΕ.
Η Επιτροπή δεν έκανε τη δουλειά της, λόγω παράλειψης απόφασης-δράσης, στην περίπτωση απαγόρευσης της ελεύθερης διακίνησης μιας υπηρεσίας ανάμεσα σε δυο κράτη-μέλη. (Ενδεικτικά βλ. Άρθρο  263 παρ. 2 της ΣΛΕΕ και 265 παρ. 1 της ΣΛΕΕ)
Η πράξη της Τουρκίας επί της ουσίας νοθεύει τον ανταγωνισμό εντός της ΕΕ κατά το Άρθρο 225 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - ΣΕΚ, οπότε η Επιτροπή και το Δικαστήριο οφείλει να παρέμβει.
Γενικά, εμπλοκή της Επιτροπής και σε συνέχεια του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ερμηνεύεται, εξαιτίας της παρεμπόδισης της ελεύθερης διακίνησης μιας υπηρεσίας εντός της ΕΕ και της νόθευσης τους ανταγωνισμού, εξελίξεις προκαλούμενες από την Τουρκία, κράτος συνδεδεμένο με την ΕΕ.
Το μόνο που απομένει να γίνει είναι το ακόλουθο: Η Επιτροπή να αφυπνιστεί από τον λήθαργό της εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις Συνθήκες επάνω στις οποίες οικοδομείται η Ένωση!

Δημήτρης Μάρδας
*π. Υφ/γός Εξωτερικών, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β’ Θεσσαλονίκης

Απόψεις

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τις λαϊκές αγορές. Του Νίκου Σκουλά

Νίκος Σκουλας

Άρθρο του Περιφερειακού Συμβούλου-Προέδρου της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Ηρακλείου Νίκου Σκουλά

Α.
Η Περιφέρεια Κρήτης έχει από τον νόμο 4497/2017 την εποπτεία για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην εδαφική της αρμοδιότητα. 
Βασική αρχή της πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, είναι η ενίσχυση και η εξέλιξη  των λαϊκών αγορών, ως αδιαμεσολάβητου τρόπου διάθεσης προϊόντων προς όφελος μικροπαραγωγών, αυτοαπασχολουμένων μικροεμπόρων και καταναλωτών.

Υποστηρίζουμε τον θεσμό των λαϊκών διότι προάγει την ντόπια αγροτική παραγωγή και ενισχύει με εισόδημα τους παραγωγούς. Αυτούς που συνήθως λόγω μειωμένης εκπαίδευσης και μέσων,  κατατάσσονται στις ασθενείς κοινωνικές κατηγορίες και  χρήζουν ενίσχυσης. Οι έμποροι των λαϊκών αντίστοιχα διαμεσολαβούν στην διάθεση βασικών προϊόντων σε προσιτές τιμές. Ωφελούνται επίσης οι  χειμαζόμενοι καταναλωτές ιδίως των πληττομένων ομάδων και λόγω  πανδημίας. Πρόκειται για  αδιαμεσολάβητο λαϊκό θεσμό με μακρά παράδοση. Οι λαϊκές έχουν προτεραιότητα μέριμνας για την Περιφέρεια Κρήτης, η οποία ενισχύει με δράσεις και πρωτοβουλίες την θέση τους.

Ήδη η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης, εστιάστηκε στην αγαστή συνεργασία με τους Δήμους που φιλοξενούν τις λαϊκές έτσι ώστε να τις ενισχύσει  οργανωτικά και να τις επεκτείνει εδαφικά. 
Προτεραιότητα ήταν η χωροθέτηση και η αλλαγή τόπου διεξαγωγής των λαϊκών αγορών εντός του Δήμου Ηρακλείου. Εδώ, το πρόβλημα πηγάζει από την χωλή χωροταξική και πολεοδομική συγκρότηση του αστικού χώρου.

Η ορθή λειτουργία των λαϊκών απαιτεί σταθερότητα έδρασης και χώρου διεξαγωγής. Αυτό θα επιτρέψει να αναπτυχθούν εγκαταστάσεις αντίστοιχες με τις υπέροχες λαϊκές αγορές του αναπτυγμένου κόσμου. Έτσι θα ενισχυθεί η εμπορικότητα, η οργάνωση, η αισθητική των λαϊκών, χωρίς να ενοχλούνται οι περίοικοι, όπως  σήμερα. Θα διευκολύνει και την τουριστική αξιοποίηση, προς όφελος του εμπορίου.

Β.  
Το πρώτο βήμα, έγινε με την σύμπραξη της Επιτροπής Λαϊκών Π.Ε. Ηρακλείου στην δημιουργία μόνιμης λαϊκής αγοράς Αλικαρνασσού στο δημοτικό ακίνητο έξω από το κατάστημα κράτησης. Επίσης με την μεταφορά της από τις κεντρικές οδούς που διεξάγονταν καθ΄ υπέρβαση του χρονικού ορίου. 
Έπειτα, συμπράξαμε στην μεταφορά της λαϊκής στα Καμίνια και στον Μασταμπά και η συνέχεια εναπόκειται στην εφαρμογή των αποφάσεων, εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου. 
Αφότου ενέσκηψε η πανδημία του κορονοιού και εφαρμόστηκαν τα περιοριστικά μέτρα, η Περιφέρεια Κρήτης έσπευσε να εφοδιάσει τους εμπόρους και τους παραγωγούς με χιλιάδες προστατευτικές μάσκες που  κάλυπταν μερικώς τις ανάγκες τους. 

Επιτηρήσαμε τα μέτρα ασφαλείας σε κάθε αγορά με επιτόπιες επισκέψεις, με δημόσιες τοποθετήσεις και προτροπές. Ανταποκριθήκαμε σε κάθε αίτημα των θεσμικών εκπροσώπων και συνεχίζουμε να ευρισκόμαστε σε συνεχή επαφή επιλύοντας κάθε ζήτημα με σύννομο και ευνοϊκό τρόπο. 
Διαπιστώνοντας τους περιορισμούς στην συμμετοχή των παραγωγών στις λαϊκές αγορές λόγω των μέτρων, κινηθήκαμε στην επέκταση του αριθμού τους. 

Ειδικότερα:

1) Λάβαμε πρωτοβουλία και ψηφίσαμε την ίδρυση λαϊκής αγοράς στο Γάζι του Δήμου Μαλεβυζίου. Αποστείλαμε την απόφαση στον Δήμαρχο για την χωροθέτηση. Ελπίζουμε σύντομα να ορίσει το σημείο για να προχωρήσουμε δίνοντας την δυνατότητα συμμετοχής και στους Μαλεβυζώτες παραγωγούς.

2) Προτείνουμε την δημιουργία λαϊκής στην Χερσόνησο Ηρακλείου. Αυτή, μπορεί να γίνει με επιλογή του οικείου Δήμου σε σταθερό περιαστικό σημείο. Αναπόφευκτα θα εξελίσσονταν σε τουριστική ατραξιόν συνδεδεμένη με την τοπική παραγωγή.  Τα τοπικά αγαθά,  θα έβρισκαν μία πρώτης τάξεως  ευκαιρία διαφήμισης πανευρωπαϊκά.  

3) Αναστείλαμε την μεταφορά αδειών εκτός Περιφέρειας Κρήτης, για όσο διαρκεί η πανδημία, προκειμένου να συνδράμουμε την τοπική αγορά που λειτουργεί μόνο κατά το ήμισυ. 

4) Μετά από παγκρήτια σύσκεψη των φορέων στην Περιφέρεια στις 31-08-2020 ο κ. Περιφερειάρχης Κρήτης, εισηγήθηκε στην Κυβέρνηση, την εξαίρεση των λαϊκών  της Κρήτης από το γενικό κλείσιμο (lock down). Έτσι λειτουργούν έως σήμερα με το ήμισυ του δυναμικού τους.

 5) Υιοθετήσαμε ως διοικητική πρακτική την αυτοπρόσωπη ακρόαση κάθε  παραγωγού και εμπόρου λαϊκών πριν από την λήψη απόφασης, σε κάθε αίτημά του που εξετάζει η αρμόδια Επιτροπή της Περιφέρειας στην  Π.Ε. Ηρακλείου. Συμμετέχει έτσι ο πολίτης άμεσα, στην κρίση του διοικητικού οργάνου, που επιλαμβάνεται των αιτημάτων του. Υλοποιούμε έτσι την συνταγματική επιταγή της προηγούμενης ακρόασης πριν την λήψη διοικητικού μέτρου. Εμπεδίδεται η έννοια της δημοκρατικής αρχής σε έναν κατ' εξοχήν λαϊκό θεσμό.

6) Συνεργαζόμαστε διαρκώς με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών σωματείων για την επιτόπου αντιμετώπιση κάθε αναφυομένου θέματος. 

Γ. 
Χωρίς να έχει κατατεθεί σχέδιο νόμου, ήρθαν στην δημοσιότητα πρόσφατα κυβερνητικές προτάσεις ως  προπομποί  τροποποίησης του ν. 4497/2017 για τις λαϊκές αγορές.
Προαναγγέλλεται ενδεικτικά, η αδειοδότηση εταιρειών για συμμετοχή σε λαϊκές με ποσοστό 5%, η διαχείριση των λαϊκών από σχήματα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), η εισαγωγή κριτηρίων εκπαίδευσης στους κατόχους των αδειών και η πλειοδότηση των θέσεων κάθε τριετία. 
Η Περιφέρεια Κρήτης ως εποπτεύουσα τις λαϊκές αγορές τάσσεται αναφανδόν κατά των παραπάνω προτάσεων που αλλοιώνουν πλήρως τον θεσμό. 

Στέκεται αρνητικά στις προτάσεις που δυσχεραίνουν την συμμετοχή των φτωχών παραγωγών στην αδιαμεσολάβητη εμπορία των προϊόντων τους. 

Αντιτάσσεται σφοδρά στον εκπλειστηριασμό των θέσεων της λαϊκής αγοράς που τώρα παρέχονται από τους Δήμους κυρίως με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Η ενδεχόμενη πλειοδότηση  των θέσεων θα εξοβελίσει από τις λαϊκές τους φτωχούς παραγωγούς. Αυτούς που προστατεύει ο θεσμός και είναι ο θεμελιώδης λόγος ύπαρξής του. Η συγκέντρωση κεφαλαίου είναι γνώρισμα του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα παραγωγής, όχι του πρωτογενούς. Άρα η πλειοδοσία των θέσεων βγάζει εκτός συναγωνισμού τους ασθενέστερους. Τούτο διότι το κομπόδεμα των μικροπαραγωγών αφιερώνεται στην δυσχερή τους επιβίωση. Εκεί  όπου τους  περιορίζει η συνήθης έλλειψη εκπαιδευτικών προσόντων, η τραχιά αγροτική εργασία και ο μειονεκτικός χώρος διαβίωσης. Για τον ίδιο λόγο, είναι απαγορευτική η επιβολή εκπαιδευτικών προσόντων για την συμμετοχή στις λαϊκές. Αποκλείει τους αδιέξοδους.

Οι λαϊκές είναι έσχατη εισοδηματική καταφυγή του απλού και ενεργητικού παραγωγού και του μικροεμπόρου. Η είσοδος εταιρικών σχημάτων, έστω και σε ποσοστό 5%,  μπορεί με ανταγωνιστικές τιμές να εξοβελίσει το κέρδος ή την ζήτηση από τον πάγκο του διπλανού μικροπωλητή. 
Είμαστε αντίθετοι στην ανάθεση της διοίκησης των λαϊκών σε σχήματα ΣΔΙΤ. Διότι αυτό καταργεί την σημερινή εποπτεία τους από την λαϊκή κυριαρχία, από την τοπική αυτοδιοίκηση της Περιφέρειας και των Δήμων.  Απονομιμοποιεί πολιτικά τις διαδικασίες και αφήνει απροστάτευτους τους ευάλωτους πολίτες.  

Δ. 
Η Περιφέρεια Κρήτης αναμένει να επισημοποιηθούν οι φημολογούμενες προτάσεις για να τοποθετηθεί ειδικότερα. 

Εκ προοιμίου όμως, εκφράζει την απερίφραστη αντίθεσή της  στην απαλοιφή των  ευνοϊκών διατάξεων του ισχύοντος νόμου. Διαφωνεί με τις εισηγήσεις  που αλλοιώνουν πολιτικά τον λαϊκό χαρακτήρα του θεσμού.  

Η Περιφέρεια Κρήτης υποστηρίζει ότι κάθε νομοθετική πρωτοβουλία πρέπει να  βελτιώνει την  λειτουργικότητα του θεσμού, να απλοποιεί τις διαδικασίες. Να συνδράμει στην διαφάνεια και στην ουσιαστική εμπέδωση των πολιτικών εκείνων που με εποπτεία και υποστήριξη θα ενισχύουν τις λαϊκές αγορές προς όφελος των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. 

Η Περιφέρεια Κρήτης συμπαρίσταται στα αιτήματα των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων και συνηγορεί σε πολιτικό επίπεδο στην δικαίωσή τους, αρμοδίως. 

Στο ενδεχόμενο κατάθεσης νομοσχεδίου με τα φημολογούμενα αντιλαϊκά μέτρα, η Περιφέρεια Κρήτης θα διαβουλευτεί με τους εμπλεκόμενους φορείς και θα συμπαρασταθεί  στα δίκαια αιτήματά τους. 

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο - κορωνοϊός: "Έσβησαν" με διαφορά λίγων λεπτών...

Κρήτη - κακοκαιρία: Εκτός αποζημίωσης πληγέντες από τη θεομηνία