Απόψεις

Ελληνικός τουρισμός: Σταύρωση χωρίς Ανάσταση. Του Αργύρη Αργυριάδη*

αργύρης αργυριάδης

Η ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από την τουριστική βιομηχανία, καθόσον η τελευταία άμεσα ή έμμεσα συμβάλλει στο 20% του εθνικού ΑΕΠ. Μπορεί τούτο να αποδίδεται από αρμόδιους υπουργούς σε στρέβλωση του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας αλλά είναι γεγονός που δύσκολα μπορεί να παροραθεί και σχεδόν αδύνατο να αλλάξει βραχυπρόθεσμα. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τη σημερινή οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού απαιτούνται άμεσα μέτρα με ειδική στόχευση στο συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας μας.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ουσιαστικά είναι χαμένο για τον τουρισμό όχι μόνον για τη χώρα μας αλλά σχεδόν για όλη την υφήλιο (με εξαίρεση την Κίνα που φαίνεται να ανακάμπτει στο πλαίσιο του εσωτερικού τουρισμού της). Αντίστοιχα, σχετική έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) υπολογίζει ότι οι επιπτώσεις του COVID 19 στο διεθνή τουρισμό μόνον με εκείνες ενός παγκόσμιου πολέμου μπορούν να συγκριθούν. Αναμένεται μείωση των διεθνών αφίξεων σε ποσοστό που φθάνει το 30% σε σχέση με εκείνες του περασμένου έτους. Το μέγεθος της πτώσης γίνεται αντιληπτό εάν αναλογιστούμε ότι,μεσούσης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2009, οι διεθνείς αφίξεις τουριστών μειώθηκαν μόλις κατά 4%! Ως απόρροια των παραπάνω εξελίξεων αναμένεται απώλεια περίπου 75 εκατομμυρίωνθέσεων εργασίας σε όλον τον κόσμο.

Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να κάνει κάτι εγκαίρως για να αποτρέψει την πορεία προς την καταστροφή; Προφανώς, τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί (κλείσιμο ξενοδοχείων, παράταση των επιδομάτων στους εποχιακά εργαζόμενους κατά δύο μήνες και επίδομα 800€ στους εργαζόμενους στις τουριστικές επιχειρήσεις δωδεκάμηνης λειτουργίας) πόρρω απέχουν από ένα συνεκτικό πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος και σε κάθε περίπτωση στερούνται αναπτυξιακού προσήμου. Αποτελούσαν αδήριτη ανάγκη την πρώτη εβδομάδα της κρίσης αλλά έπρεπε ήδη να είχαν εμπλουτιστεί.

Οι αρμόδιοι φορείς έχουν καταθέσει ένα πλαίσιο προτάσεων προς την κυβέρνηση που κινείται ευλόγως από τη μείωση του ΦΠΑ στο χώρο του τουρισμού (από την εστίαση μέχρι το τουριστικό πακέτο), την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, την ανάπτυξη της επικοινωνιακής προβολής της χώρας, τη βελτίωση του καθεστώτος θεωρήσεων (visa) για τους τουρίστες από τη Ρωσία, την κατάργηση του τέλους διανυκτέρευσης, την μη καταβολή δόσεων στις τράπεζες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, την παροχή άτοκων δανείων σε επιχειρήσεις, την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών κλπ. Κάποιες από τις ανωτέρω προτάσεις έπρεπε ήδη να είχαν θεσμοθετηθεί – ασχέτως κορωνοϊού –  διότι προκαλούν στρέβλωση στην αγορά και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα (λχ το τέλος διανυκτέρευσης και ο υψηλός ΦΠΑ) του εθνικού τουριστικού προϊόντος. Συνεπώς είναι προτάσεις που έπρεπε ήδη να είχαν υλοποιηθεί και ουδόλως σχετίζονται με την ενσκήψασα πανδημία. Άλλες (λχ. η βελτίωση του καθεστώτος θεωρήσεων (visa) για τους Ρώσους τουρίστες) είναι πάγιο και επαναλαμβανόμενο αίτημα που πάλι δεν απαντάει επαρκώς στο σημερινό πρόβλημα. Προφανώς, όλα μαζί – εάν επιτέλους υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση – θα αμβλύνουν τις συνέπειες της κρίσης και, επιτέλους, πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη.

Ωστόσο, μια λύση που μπορεί να τονώσει άμεσα τη ρευστότητα των φορέων διαχείρισης της τουριστικής εμπειρίας (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, πράκτορες κλπ) είναι η έκδοση «τουριστικού χρηματόγραφου» με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.  Τι μπορεί να ενσωματώνει ένα τέτοιο αξιόγραφο; Θα εκδίδεται από τον κάθε φορέα αυτοτελώς (πχ ξενοδοχείο, αεροπορική εταιρία) και θα δίδει το δικαίωμα σε όσους είχαν συνάψει κάποια τουριστική σύμβαση για την περίοδο από 1.3.2020 μέχρι 31.12.2020 έχοντας καταβάλει κάποιο ποσό ως εγγύηση, προκαταβολή, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση αντί να καταγγείλουν την ανωτέρω σύμβαση, να ικανοποιήσουν το δικαίωμα που το αξιόγραφο ενσωματώνει (πχ αεροπορική μετακίνηση, διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ) οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. Κάθε επιχείρηση θα μπορεί να προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στο αξιόγραφο που εκδίδει (πχ δυνατότητα δωρεάν upgradeτην ίδια χρονική περίοδο ή έκπτωση για χρήση της υπηρεσίας οποιαδήποτε άλλη στιγμή). Η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου  θα καθησυχάσει τους υποψήφιους τουρίστες και τα μέλη του τουριστικού κυκλώματος. Επιπροσθέτως, θα προσδώσει πίστη στα ανωτέρω αξιόγραφα, τα οποία με τη σειρά τους – σε κάποιες περιπτώσεις- θα μπορούν να παρασχεθούν ως ενέχυρα είτε για προεξόφληση είτε για χορήγηση άτοκων ή χαμηλότοκων δανείων από τις τράπεζες (για παράδειγμα στην περίπτωση που εκδότης του αξιογράφου είναι ένα ξενοδοχείο και κομιστής ένας touroperator και τούμπαλιν).

Η κυβέρνηση με πρόσφατη νομοθετική παρέμβασή της (άρθρα 70 και 71 της ΠΝΠ της 13.4.2020 (ΦΕΚ Α ΄84) θέσπισε έναν ανάλογο μηχανισμό, το «πιστωτικό σημείωμα». Ωστόσο, το πιθανότερο είναι να μην τύχει πρακτικής εφαρμογής για τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι έχοντας ως διάρκεια ανελαστικά τους 18 μήνες από την έκδοσή του δημιουργεί προβλήματα από άποψης ευρωπαϊκού δικαίου καταναλωτή, δεύτερον, γιατί ελλείπει η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου (σε διάστημα 18 μηνών πολλές τουριστικές επιχειρήσεις μπορεί να έχουν πτωχεύσει και τούτο δημιουργεί ανησυχία στην αγορά) και τρίτον διότι δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί άμεσα χρηματοοικονομικά, μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων (πχ για την τραπεζική προεξόφληση της συναλλαγής).

Η ανάκαμψη που κάποια στιγμή θα έρθει και στον τουρισμό δεν θα είναι ισοκατανεμημένη ούτε γεωγραφικά ούτε μεταξύ των διαφόρων κλάδων διαχείρισης της τουριστικής εμπειρίας. Το γεγονός ότι οι βασικοί ανταγωνιστές μας στην τουριστική αγορά (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία και Τουρκία) βρίσκονται σε δυσμενέστερη από εμάς θέση, μας δίνει τη δυνατότητα να ελπίζουμε ότι θα σώσουμε όχι μόνον μέρος της φετινής τουριστικής σεζόν αλλά, πρωτίστως, τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους σε αυτές. Ο βασικός στόχος πρέπει να είναι να αποφύγουμε σειρά πτωχεύσεων που θα οδηγήσει σε μια εκρηκτική αλυσίδα αφερεγγυότητας (dominoeffect) και θα υπονομεύσει συθέμελα την εθνική οικονομία.

 Αργύρης Αργυριάδης είναι Δικηγόρος Παρ’ ΑρείωΠάγω – Φορολογικός Σύμβουλος

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής & Διαχειριστής Αφερεγγυότητας

 

 

Απόψεις

2021: Η χρονιά των ελιγμών. *Του Μιχάλη Βλατάκη

μιχάλης βλατάκης

Η πανδημία, μας έδειξε ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κάνουμε προβλέψεις, αλλά να αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προκύπτοντα προβλήματα.

Απόδειξη σε αυτό, το 3 ο κύμα της πανδημίας, που έπληξε απροσδόκητα την χώρα μας, αλλά και όλες τις χώρες απ’ όπου αντλούμε τους πελάτες μας.

Η κυβέρνηση, η επιτροπή και οι άνθρωποι του Τουρισμού πρέπει να συνεργαστούν με απόλυτη σύμπνοια και να ‘’ελιχθούμε’’ για το καλύτερο αποτέλεσμα.

Δυστυχώς μέχρι αυτή την στιγμή ,είναι κάτι που δεν γίνεται και κάθε ημέρα που περνάει δεν ξαναγυρίζει.

Η Επιτροπή την οποία σεβόμαστε ,πρέπει επιτέλους να αποφασίζει με εμάς ,για ότι μας αφορά και αντίστοιχα η κυβέρνηση να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις αιτιάσεις μας, έναντι κάποιων αποφάσεων της Επιτροπής.

Όταν σημαντικές αγορές όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία δεν έχουν ανοίξει ακόμη, είναι μονόδρομος να βρούμε τρόπους να τους αντικαταστήσουμε.

Τι πιο λογικό να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τις χώρες που μας στηρίζουν, από το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής σαιζόν.

Τι πιο λογικό να ακούσουμε τους επαγγελματίες του κλάδου , τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το επιτύχουμε. Είναι όμως κάτι που δεν γίνεται ,οι μέρες και οι εβδομάδες κυλούν και το τέλος της σαιζόν θα μας βρει μακριά από τους στόχους μας, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τον κλάδο, την οικονομία και κυρίως την κοινωνία.

Παρακάτω μερικές από τις ανεξήγητες αποφάσεις που μέχρι στιγμής μας απομακρύνουν από τον στόχο.

1. RAPID TEST.
Το ‘’Covid Pass ’’ , δεν αρκεί, όταν οι εμβολιασμοί στην Ευρώπη προχωρούν με βραδύτητα.
Παρόλα αυτά είναι τεράστιος ο αριθμός ,πλην των εμβολιασμένων, που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην χώρα μας.

Οι Αεροπορικές Εταιρείες και οι Τour Operators,θεωρούν ότι η απαίτηση από την χώρα μας να προσκομίζουν PCR τεστ αντί αξιόπιστου-από Διαγνωστικό κέντρο- RAPID TEST αντιγόνου μας
στερεί χιλιάδες ταξιδιώτες καθημερινά από χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Γερμανία, Γαλλία Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία κλπ),διότι εκτός από ακριβό , είναι χρονοβόρο και στερεί τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής που κατά κόρον γίνονται στην COVID εποχή.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες ζητάμε, χωρίς αποτέλεσμα, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου ,από την Επιτροπή να δεχόμαστε στην άφιξη και το Rapid test από διαγνωστικά κέντρα ,έστω των
χωρών αυτών.

Μετά από 10 ολόκληρες σημαντικές εβδομάδες για την επανέναρξη του Τουρισμού και συνεχή πίεση για το αυτονόητο, μόνο την Πέμπτη 17.06 δέχτηκε η Επιτροπή το rapid test για όσες χώρες δεχόμαστε σαν ‘’πράσινες’’.

Η άρνηση αυτή κόστισε στην χώρα και στον Τουρισμό,πόσο μάλλον που όλες αυτές οι χώρες και οι αντίστοιχες επιτροπές τους ,αποδέχονταν στην επιστροφή το rapid test, αλλά και η
Ευρωπαϊκή Ένωση στην επίσημη σελίδα τους το θεωρεί απόλυτα αξιόπιστο.

2.Επίσκεψη ανοικτών αρχαιολογικών χώρων με πλαφόν ατόμων.
Στο αεροπλάνο για αρκετές ώρες 100% , στο πούλμαν 85% στους ανοικτούς αρχαιολογικούς χώρους 30% .

Ποιος μπορεί να εξηγήσει τα ανεξήγητα .. πόσο μάλλον ότι όλοι οι Τουρίστες έρχονται εμβολιασμένοι, η με αρνητικό τεστ ,φορούν μάσκα σε ανοικτό χώρο και στην συντριπτική πλειοψηφία των γκρουπ έχουν ασύρματη ξενάγηση από τον ξεναγό τους. Εκδρομές δεν οργανώνονται διότι το λειτουργικό κόστος είναι υπέρογκο, οι χώροι έχουν τεράστια διαφυγόντα κέρδη και ο στόχος απομακρύνεται, διότι το ταμείο στο τέλος και γι’ αυτό τον λόγο ελλειμματικό θα είναι.

2. Συνέδρια …
Μετά από αρκετές εβδομάδες ,η Επιτροπή επέτρεψε την φυσική παρουσία με σκληρούς όρους, παρά το ότι οι συμμετέχοντες είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία εμβολιασμένοι και οι ελάχιστοι που δεν είναι επιδεικνύουν αρνητικό τεστ αντιγόνου από διαγνωστικό κέντρο.

Ενώ η επιδημιολογική εικόνα έχει επιτρέψει το άνοιγμα αρκετών δραστηριοτήτων ,για ανεξήγητους λόγους συνεχίζεται η τιμωρία των Συνεδρίων με τεράστιες απώλειες για τον κλάδο.
Πολλά συνέδρια ακυρώθηκαν και όσο οι σκληροί όροι συνεχίζονται, οι οργανωτές επιλέγουν άλλες χώρες για τα μελλοντικά.

Εάν θέλουμε να πλησιάσουμε τον στόχο του 45% σε σχέση με το 2019, θα πρέπει να ΕΛΙΧΘΟΥΜΕ σε ότι εμπόδια προκύπτουν, αλλιώς δεν θα έχουμε καμία ελπίδα να το καταφέρουμε.

Μιχάλης Βλατάκης - Πρόεδρος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Καταργείται άμεσα η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους - Ανακοινώσεις το απόγευμα

ΕΛ.ΑΣ: Τι απαντά στην καταγγελία αλλοδαπού ότι βασανίστηκε να ομολογήσει για τα Γλυκά Νερά

Κρήτη: Μία από τις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας βρίσκεται στα Αστερούσια