υγεινομικά πρωτόκολλα

Έτσι θα λειτουργήσουν φέτος τα ξενοδοχεία - Τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Έτσι θα λειτουργήσουν φέτος τα ξενοδοχεία - Τα υγειονομικά πρωτόκολλα

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα το υπουργείο
Τουρισμού τα υγειονομικά πρωτόκολλα που
θα πρέπει να εφαρμόσουν οι...