ΣΥΝ+ΠΡΑΞΗ δημοτών ηρακλείου

Η συνΠΡΑΞΗ Δημοτών Ηρακλείου για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Η συνΠΡΑΞΗ Δημοτών Ηρακλείου για τον Εκσυγχρονισμό της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας

Επιστολή της  δημοτικής παράταξης,
ΣΥΝ+ΠΡΑΞΗ Δημοτών Ηρακλείου,, προς το
Δήμαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαμπρινό και
τα...