σπασμένο καράβι

Ο ανατρεπτικός - ταπεινότατος Γιάννης Σκαρίμπας

Ο ανατρεπτικός - ταπεινότατος Γιάννης Σκαρίμπας

Ο ποιητής, που ταυτίστηκε με τη Χαλκίδα, αν και είχε γεννηθεί στην Αγία Ευθυμία Παρνασσίδας στις 28 Σεπτεμβρίου 1893,...