Κωνσταντίνος Ξενάκης

Πέθανε ο εικαστικός Κωνσταντίνος Ξενάκης

Πέθανε ο εικαστικός Κωνσταντίνος Ξενάκης

 Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο εικαστικός
Κωνσταντίνος Ξενάκης. Ο διεθνής,
κοσμοπολίτης εικαστικός της ελληνικής...