Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Τα παιδιά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Τα παιδιά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Τα παιδιά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης επισκέφθηκαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης...