2 Δεκεμβρίου 1967

3 Δεκεμβρίου 1967: Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς

3 Δεκεμβρίου 1967: Η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς

Η μεταμόσχευση διαρκώς αναβαλλόταν αφού έπρεπε να βρεθεί μια υγιής καρδιά από συμβατό δότη.