συνδρομητες

Το Netflix έχει πλέον 167 εκατομμύρια συνδρομητές

Το Netflix έχει πλέον 167 εκατομμύρια συνδρομητές

Το Netflix ανακοίνωσε ότι κατά το τέταρτο
τρίμηνο του 2019 αύξησε τους συνδρομητές
του κατά 8,76 εκατομμύρια, φθάνοντας πλέον...

Το Netflix έφθασε τα 117,6 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως

Το Netflix έφθασε τα 117,6 εκατομμύρια συνδρομητές παγκοσμίως

Με ταχύ ρυθμό αυξάνονται οι συνδρομητές του Netflix σε όλο στον κόσμο...