προγραμματική

Στο τραπέζι τα μεγάλα έργα της Περιφέρειας ως το 2027

Στο τραπέζι τα μεγάλα έργα της Περιφέρειας ως το 2027

Ενημερωτική συνάντηση για την πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, παρουσία του...