κυπριακή δημοκρατία

Αναστασιάδης: Η καλή θέληση υπαγορεύει την προσέλευση στον διάλογο

Αναστασιάδης: Η καλή θέληση υπαγορεύει την προσέλευση στον διάλογο

Η καλή θέληση υπαγορεύει την προσέλευση
στον διάλογο χωρίς αμφισβήτηση ή
προαπαιτούμενα, είπε ο Πρόεδρος της...