κοτες

Δημιουργήθηκαν οι πρώτες κότες που προορίζονται για «παρένθετες μητέρες»

Δημιουργήθηκαν οι πρώτες κότες που προορίζονται για «παρένθετες μητέρες»

Τις πρώτες κότες στην Ευρώπη που έχουν τροποποιηθεί γενετικά, ώστε να μην παράγουν