αιτήματα

Θα συνεχιστούν οι απεργίες στη Γαλλία παρά τις υποχωρήσεις

Θα συνεχιστούν οι απεργίες στη Γαλλία παρά τις υποχωρήσεις

H γαλλική κυβέρνηση υποχωρεί προσωρινά
όσον αφορά τα αιτήματα των απεργών.
Εκπρόσωποι των συνδικάτων δηλώνουν...