άτομα με αναπηρία

Γυναίκες με αναπηρία στην Εβδομάδα Μόδας

Γυναίκες με αναπηρία στην Εβδομάδα Μόδας

Μία ευχάριστη πρωτοβουλία από τους σχεδιαστές σε Νέα Υόρκη και Μιλάνο.