Οικονομία

Στα 1,34 δισ. ευρώ οι γαλλικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία

επενδυσεις

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη Γαλλία για το 2018, ενώ, με συνολικό απόθεμα ύψους 321 εκατ. ευρώ, κατέχει την 51η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση γαλλικών επενδύσεων, η χώρα μας κατέχει την 50η θέση μεταξύ των χωρών υποδοχής γαλλικών ΑΞΕ για το 2018, με συνολικό απόθεμα ύψους 1,34 δισ. ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο κατά 6,6% σε σχέση με το 2017 και αντιστοιχεί στο 0,10% του συνολικού αποθέματος γαλλικών άμεσων ξένων επενδύσεων στο εξωτερικό.

Αυτά προκύπτουν από το ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρέσβείας μας στο Παρίσι με θέμα την πορεία των ξένων επενδύσεων στη Γαλλία (Στοιχεία εισροών-εκροών και αποθέματος ΑΞΕ έτους 2018).

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της πρεσβείας μας, με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας που δημοσιεύτηκαν στις 12 Ιουνίου 2019, κατά το 2018 οι εισερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Γαλλία κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 19,5% και διαμορφώθηκαν σε 31,6 δισ. ευρώ. Από την πλευρά τους, θεαματική αύξηση της τάξης του 137% σημείωσαν οι εξερχόμενες γαλλικές ΑΞΕ προς το εξωτερικό, οι οποίες ανήλθαν σε 86,7 δισ. ευρώ. Συνολικά το απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία από το εξωτερικό διαμορφώθηκε σε 720 δισ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση 5,6%, ενώ το απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό ανήλθε σε 1,3 τρισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,7%.

Απόθεμα και ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από και προς τη Γαλλία, 2018

Σε ο,τι αφορά στις εισερχόμενες 'Αμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Γαλλία, κατά το 2018, το μεγαλύτερο μερίδιο προήλθε από ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε επίπεδο χωρών, την πρώτη θέση ως προς τις επενδύσεις στη Γαλλία κατέλαβε το Λουξεμβούργο, του οποίου οι εισροές κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 911% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκαν σε 24,6 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση, με μεγάλη διαφορά, βρίσκεται η Ολλανδία, με εισροές ΑΞΕ ύψους 5,6 δισ. ευρώ, και ακολουθούν το Ην. Βασίλειο με ύψος ΑΞΕ προς τη Γαλλία 5 δισ. ευρώ, η Ελβετία με 3,4 δισ. ευρώ και η Γερμανία με ύψος ΑΞΕ 2,3 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των εισερχόμενων ΑΞΕ στη Γαλλία για το 2018, με εκροές ύψους 227 εκ. ευρώ.

Ως προς το απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία κατά το 2018, αυτό προέρχεται σε ποσοστό 85,8% από τις χώρες της Ευρώπης. Το Λουξεμβούργο αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στη Γαλλία με μερίδιο ΑΞΕ 22,4% και συνολικό απόθεμα 161 δισ. ευρώ. Στη 2η θέση με μεγάλη διαφορά βρίσκεται το Ην. Βασίλειο με απόθεμα 94 δισ. ευρώ και μερίδιο 13,1%, και ακολουθούν η Ολλανδία με συνολικό απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία ύψους 93,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 13%, η Ελβετία με απόθεμα 81,5 δισ. ευρώ και μερίδιο 11,3% και η Γερμανία με συνολικό απόθεμα ΑΞΕ ύψους 63,4 δισ. ευρώ και μερίδιο 8,8%.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 51η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Γαλλία, με συνολικό απόθεμα ύψους 321 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 24% σε σχέση με το 2017, και το οποίο αντιστοιχεί στο 0,04% του συνολικού αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων που έχει υποδεχθεί η Γαλλία.

Οι τομείς

Ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους συγκεντρώνεται το υψηλότερο απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία, ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ασφαλειών βρίσκεται στην πρώτη θέση με συνολικό απόθεμα ΑΞΕ 185,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,4% σε σχέση με το 2017 και μερίδιο 25,7% επί του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ στη Γαλλία. Στη 2η θέση βρίσκεται ο τομέας της βιομηχανίας-μεταποίησης, με απόθεμα ΑΞΕ ύψους 176,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 24,5% και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η αγορά ακινήτων με απόθεμα ύψους 151,1 δισ. ευρώ και μερίδιο 21%.

Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά από τους τρεις πρώτους τομείς, ο τομέας του εμπορίου και επισκευής οχημάτων με απόθεμα 45,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 6,3% και ο τομέας της επιστήμης και τεχνολογίας με απόθεμα 42 δισ. ευρώ και μερίδιο 5,8%.

Γαλλικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στο εξωτερικό: εξερχόμενες ροές και απόθεμα

Κατά το 2018, το μεγαλύτερο μέρος των γαλλικών εξερχομένων ΑΞΕ προς το εξωτερικό κατευθύνθηκε προς ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε επίπεδο χωρών, την πρώτη θέση ως προς τις εισροές γαλλικών επενδύσεων κατέλαβαν η Ιταλία με ΑΞΕ ύψους 27 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με εισροές γαλλικών ΑΞΕ ύψους 22 δισ. ευρώ, και ακολουθούν οι Βερμούδες με ύψος γαλλικών ΑΞΕ 14 δισ. ευρώ, το Ην. Βασίλειο με 11 δισ. ευρώ και η Ελβετία με ύψος εισερχόμενων από τη Γαλλία ΑΞΕ 6,4 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 93η θέση μεταξύ των χωρών προορισμού των γαλλικών εξερχομένων ΑΞΕ κατά το 2018, με ύψος εκροών 98 εκατ. ευρώ.

Ως προς το απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό, αυτό συγκεντρώνεται σε ποσοστό 66% στις χώρες της Ευρώπης, ενώ μερίδιο 21% αυτού βρίσκεται στην Αμερική. Σε επίπεδο χωρών, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του γαλλικού αποθέματος ΑΞΕ στο εξωτερικό, με μερίδιο 15,7% και ύψος 207,2 δισ. ευρώ. Στη 2η θέση βρίσκεται η Ολλανδία με απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ ύψους 154,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 11,8% και ακολουθούν το Βέλγιο με συνολικό απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ ύψους 152,5 δισ. ευρώ και μερίδιο 11,6%, το Ην. Βασίλειο με απόθεμα 129 δισ. ευρώ και μερίδιο 9,8% και η Ιταλία με συνολικό απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ ύψους 91 δισ. ευρώ και μερίδιο 6,9%.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση μεταξύ των χωρών υποδοχής γαλλικών ΑΞΕ, με συνολικό απόθεμα ύψους 1,34 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,6% σε σχέση με το 2017, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,10% του συνολικού αποθέματος γαλλικών άμεσων ξένων επενδύσεων στο εξωτερικό.

Οι τομείς

Ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους συγκεντρώνεται το απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό, ο τομέας της βιομηχανίας-μεταποίησης βρίσκεται στην πρώτη θέση με συνολικό απόθεμα ΑΞΕ 392 δισ. ευρώ και μερίδιο 29,8% επί του συνολικού αποθέματος γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό, ενώ τη 2η θέση καταλαμβάνει ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ασφαλειών, με απόθεμα ΑΞΕ ύψους 329,6 δισ. ευρώ και μερίδιο 25%.

Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά από τους δύο πρώτους τομείς, ο τομέας του εμπορίου και επισκευής οχημάτων με απόθεμα ύψους 107,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 8,2%, η αγορά ακινήτων με απόθεμα 93,6 δισ. ευρώ και μερίδιο 7% και η εξορυκτική βιομηχανία με απόθεμα 87 δισ. ευρώ και μερίδιο 6,6%.
Πηγές: ΑΠΕ - Ναυτεμπορική

Οικονομία

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έως τις 10 Σεπτεμβρίου

φορολογικές δηλώσεις

Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και Αυγούστου) του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης, δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ εντός του μηνός Σεπτεμβρίου.

Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου.

«Η Κυβέρνηση, με πλήρη επίγνωση της πραγματικότητας, των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων της κοινωνίας, παρεμβαίνει όπου χρειάζεται, για να στηρίζει και να διευκολύνει τους πολίτες», τονίζει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Παράλληλα, τονίζεται ότι για το 70% των φορολογικών δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα, δεν προκύπτει πληρωμή φόρου. Ειδικότερα, για την πλειοψηφία των δηλώσεων αυτών ο φόρος που προκύπτει είναι μηδενικός, ενώ σημαντικός αριθμός φορολογουμένων λαμβάνει επιστροφή φόρου.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται και σε φορολογικά μέτρα που έχει λάβει η Κυβέρνηση, όπως η εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας με τους μειωμένους συντελεστές, η αναστολή των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του ιδιωτικού τομέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΑΑΔΕ: Έως 27 Αυγούστου οι αρχικές - τροποποιητικές δηλώσεις Covid και ενοικίων Μαΐου

ΑΑΔΕ: Οι τρόποι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής

Μπαράζ φορο-ελέγχων σε εστίαση, μπαρ και Airbnb