Οικονομία

Στα 1,34 δισ. ευρώ οι γαλλικές επενδύσεις στην ελληνική οικονομία

επενδυσεις

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των εισερχόμενων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στη Γαλλία για το 2018, ενώ, με συνολικό απόθεμα ύψους 321 εκατ. ευρώ, κατέχει την 51η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Γαλλία.

Σε ό,τι αφορά στην προσέλκυση γαλλικών επενδύσεων, η χώρα μας κατέχει την 50η θέση μεταξύ των χωρών υποδοχής γαλλικών ΑΞΕ για το 2018, με συνολικό απόθεμα ύψους 1,34 δισ. ευρώ, το οποίο είναι μειωμένο κατά 6,6% σε σχέση με το 2017 και αντιστοιχεί στο 0,10% του συνολικού αποθέματος γαλλικών άμεσων ξένων επενδύσεων στο εξωτερικό.

Αυτά προκύπτουν από το ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρέσβείας μας στο Παρίσι με θέμα την πορεία των ξένων επενδύσεων στη Γαλλία (Στοιχεία εισροών-εκροών και αποθέματος ΑΞΕ έτους 2018).

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της πρεσβείας μας, με βάση στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας που δημοσιεύτηκαν στις 12 Ιουνίου 2019, κατά το 2018 οι εισερχόμενες Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Γαλλία κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 19,5% και διαμορφώθηκαν σε 31,6 δισ. ευρώ. Από την πλευρά τους, θεαματική αύξηση της τάξης του 137% σημείωσαν οι εξερχόμενες γαλλικές ΑΞΕ προς το εξωτερικό, οι οποίες ανήλθαν σε 86,7 δισ. ευρώ. Συνολικά το απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία από το εξωτερικό διαμορφώθηκε σε 720 δισ. ευρώ το 2018, καταγράφοντας αύξηση 5,6%, ενώ το απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό ανήλθε σε 1,3 τρισ. ευρώ, αυξημένο κατά 7,7%.

Απόθεμα και ροές Άμεσων Ξένων Επενδύσεων από και προς τη Γαλλία, 2018

Σε ο,τι αφορά στις εισερχόμενες 'Αμεσες Ξένες Επενδύσεις στη Γαλλία, κατά το 2018, το μεγαλύτερο μερίδιο προήλθε από ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε επίπεδο χωρών, την πρώτη θέση ως προς τις επενδύσεις στη Γαλλία κατέλαβε το Λουξεμβούργο, του οποίου οι εισροές κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 911% σε σχέση με το 2017 και διαμορφώθηκαν σε 24,6 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση, με μεγάλη διαφορά, βρίσκεται η Ολλανδία, με εισροές ΑΞΕ ύψους 5,6 δισ. ευρώ, και ακολουθούν το Ην. Βασίλειο με ύψος ΑΞΕ προς τη Γαλλία 5 δισ. ευρώ, η Ελβετία με 3,4 δισ. ευρώ και η Γερμανία με ύψος ΑΞΕ 2,3 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 67η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης των εισερχόμενων ΑΞΕ στη Γαλλία για το 2018, με εκροές ύψους 227 εκ. ευρώ.

Ως προς το απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία κατά το 2018, αυτό προέρχεται σε ποσοστό 85,8% από τις χώρες της Ευρώπης. Το Λουξεμβούργο αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στη Γαλλία με μερίδιο ΑΞΕ 22,4% και συνολικό απόθεμα 161 δισ. ευρώ. Στη 2η θέση με μεγάλη διαφορά βρίσκεται το Ην. Βασίλειο με απόθεμα 94 δισ. ευρώ και μερίδιο 13,1%, και ακολουθούν η Ολλανδία με συνολικό απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία ύψους 93,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 13%, η Ελβετία με απόθεμα 81,5 δισ. ευρώ και μερίδιο 11,3% και η Γερμανία με συνολικό απόθεμα ΑΞΕ ύψους 63,4 δισ. ευρώ και μερίδιο 8,8%.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 51η θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στη Γαλλία, με συνολικό απόθεμα ύψους 321 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 24% σε σχέση με το 2017, και το οποίο αντιστοιχεί στο 0,04% του συνολικού αποθέματος άμεσων ξένων επενδύσεων που έχει υποδεχθεί η Γαλλία.

Οι τομείς

Ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους συγκεντρώνεται το υψηλότερο απόθεμα ΑΞΕ στη Γαλλία, ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ασφαλειών βρίσκεται στην πρώτη θέση με συνολικό απόθεμα ΑΞΕ 185,5 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 9,4% σε σχέση με το 2017 και μερίδιο 25,7% επί του συνολικού αποθέματος ΑΞΕ στη Γαλλία. Στη 2η θέση βρίσκεται ο τομέας της βιομηχανίας-μεταποίησης, με απόθεμα ΑΞΕ ύψους 176,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 24,5% και την τρίτη θέση καταλαμβάνει η αγορά ακινήτων με απόθεμα ύψους 151,1 δισ. ευρώ και μερίδιο 21%.

Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά από τους τρεις πρώτους τομείς, ο τομέας του εμπορίου και επισκευής οχημάτων με απόθεμα 45,7 δισ. ευρώ και μερίδιο 6,3% και ο τομέας της επιστήμης και τεχνολογίας με απόθεμα 42 δισ. ευρώ και μερίδιο 5,8%.

Γαλλικές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στο εξωτερικό: εξερχόμενες ροές και απόθεμα

Κατά το 2018, το μεγαλύτερο μέρος των γαλλικών εξερχομένων ΑΞΕ προς το εξωτερικό κατευθύνθηκε προς ευρωπαϊκές χώρες και ειδικότερα προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σε επίπεδο χωρών, την πρώτη θέση ως προς τις εισροές γαλλικών επενδύσεων κατέλαβαν η Ιταλία με ΑΞΕ ύψους 27 δισ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ολλανδία με εισροές γαλλικών ΑΞΕ ύψους 22 δισ. ευρώ, και ακολουθούν οι Βερμούδες με ύψος γαλλικών ΑΞΕ 14 δισ. ευρώ, το Ην. Βασίλειο με 11 δισ. ευρώ και η Ελβετία με ύψος εισερχόμενων από τη Γαλλία ΑΞΕ 6,4 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 93η θέση μεταξύ των χωρών προορισμού των γαλλικών εξερχομένων ΑΞΕ κατά το 2018, με ύψος εκροών 98 εκατ. ευρώ.

Ως προς το απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό, αυτό συγκεντρώνεται σε ποσοστό 66% στις χώρες της Ευρώπης, ενώ μερίδιο 21% αυτού βρίσκεται στην Αμερική. Σε επίπεδο χωρών, οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος του γαλλικού αποθέματος ΑΞΕ στο εξωτερικό, με μερίδιο 15,7% και ύψος 207,2 δισ. ευρώ. Στη 2η θέση βρίσκεται η Ολλανδία με απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ ύψους 154,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 11,8% και ακολουθούν το Βέλγιο με συνολικό απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ ύψους 152,5 δισ. ευρώ και μερίδιο 11,6%, το Ην. Βασίλειο με απόθεμα 129 δισ. ευρώ και μερίδιο 9,8% και η Ιταλία με συνολικό απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ ύψους 91 δισ. ευρώ και μερίδιο 6,9%.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 50η θέση μεταξύ των χωρών υποδοχής γαλλικών ΑΞΕ, με συνολικό απόθεμα ύψους 1,34 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 6,6% σε σχέση με το 2017, το οποίο αντιστοιχεί στο 0,10% του συνολικού αποθέματος γαλλικών άμεσων ξένων επενδύσεων στο εξωτερικό.

Οι τομείς

Ως προς τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους συγκεντρώνεται το απόθεμα γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό, ο τομέας της βιομηχανίας-μεταποίησης βρίσκεται στην πρώτη θέση με συνολικό απόθεμα ΑΞΕ 392 δισ. ευρώ και μερίδιο 29,8% επί του συνολικού αποθέματος γαλλικών ΑΞΕ στο εξωτερικό, ενώ τη 2η θέση καταλαμβάνει ο τομέας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και ασφαλειών, με απόθεμα ΑΞΕ ύψους 329,6 δισ. ευρώ και μερίδιο 25%.

Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά από τους δύο πρώτους τομείς, ο τομέας του εμπορίου και επισκευής οχημάτων με απόθεμα ύψους 107,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 8,2%, η αγορά ακινήτων με απόθεμα 93,6 δισ. ευρώ και μερίδιο 7% και η εξορυκτική βιομηχανία με απόθεμα 87 δισ. ευρώ και μερίδιο 6,6%.
Πηγές: ΑΠΕ - Ναυτεμπορική

Οικονομία

ΕΚΤ: Επέκταση μέτρων στήριξης των τραπεζών έως το Μάρτιο 2022

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε των επέκταση κατά 9 μήνες συγκεκριμένων μέτρων, ώστε να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να παράσχουν πιστώσεις στην οικονομία.

Η ΕΚΤ θα επιτρέψει στις τράπεζες να συνεχίσουν μέχρι τον Μάρτιο του 2022 να μην υπολογίζουν τις καταθέσεις που κρατούν στις κεντρικές τράπεζες όταν μετρούν το ποσοστό μόχλευσης τους.

Η εποπτική αυτή εξαίρεση διευκολύνει τις τράπεζας να αξιοποιούν με μεγαλύτερη ελευθερία τα χρηματοπιστωτικά τους αποθέματα.

Η ΕΚΤ έχει δώσει στις τράπεζες του Ευρωσυστήματος πρωτοφανή στήριξη στη διάρκεια της πανδημίας, για να τις βοηθήσει να απορροφήσουν τις ζημιές και να συνεχίσουν να δανείζουν.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε ότι συμφωνεί με την Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ στο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «εξαιρετικές περιστάσεις» που επιτρέπουν την παράταση του προσωρινού αποκλεισμού ορισμένων ανοιγμάτων προς την κεντρική τράπεζα από το δείκτη μόχλευσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η μετάδοση της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ», σημειώνεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση.

 

Διαβάστε επίσης:

Γιάννης Πλακιωτάκης: Τι εξαιρείται από την παραχώρηση του Λιμένα Ηρακλείου

Ηράκλειο: Στα "κάγκελα' οι ιδιοκτήτες σχολικών κυλικείων με το Δήμο - Τους ζητά ενοίκιο

Πιλότος: "Θόλωσα και την έπνιξα. Έπνιξα τον σκύλο για να φανώ πειστικός"