Κρήτη

Ψάχνουν χώρους για τις Τοπικές Μονάδες Υγείας στην Κρήτη

Τοπικές Μονάδες Υγείας

Το Σάββατο 11/3/2017 πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο συναντήσεις του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης Μαίρη Λιονή και τον Δήμαρχο Ρεθύμνης Γιώργο Μαρινάκη, παρουσία του Υποδιοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, Στέλιου Δημητρακόπουλου, αρμόδιου για θέματα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Οι συναντήσεις αυτές σκοπό είχαν την ενημέρωση για την πορεία της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας του Υπουργείου Υγείας στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) και την αναζήτηση κατάλληλων χώρων για τη στέγαση των νέων αποκεντρωμένων δομών (τοπικών μονάδων υγείας ή ΤΟ.Μ.Υ.).

Για την Περιφέρεια  Κρήτης και με χρονικό ορίζοντα έναρξης τον Ιούνιο 2017, προβλέπεται η δημιουργία εικοσιπέντε (25) Τοπικών Μονάδων Υγείας σε όλους τους Νομούς, επί συνόλου διακοσίων τριάντα εννέα (239) Τοπικών Ομάδων Υγείας σε όλη την γεωγραφική περιφέρεια της Ελλάδας. Ειδικότερα, προβλέπεται η ανάπτυξη των κάτωθι ΤΟΜΥ ανά δήμο:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ: 1

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 12

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ: 1

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ: 5

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ: 1

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ: 1

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: 3

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ: 1

Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας προβλέπεται να στελεχωθούν από προσωπικό (10-12 ατόμων) που περιλαμβάνει ιατρούς ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό και θα λειτουργούν σε δύο βάρδιες (08:00-20:00). Κάθε ΤΟ.Μ.Υ. θα έχει εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης περίπου 10.000 κατοίκους  και θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ΠΦΥ χωρίς κανέναν αποκλεισμό.

Η αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας των μονάδων αυτών για την ανακούφιση της κοινωνίας και του Συστήματος Υγείας, απαιτεί τη συνεργασία όλων των φορέων  που μπορούν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης. Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επιτυχία του εγχειρήματος είναι καίριας σημασίας τόσο με τη μορφή παραχώρησης κατάλληλων κτιριακών υποδομών όσο και με την ανάπτυξη συνεργειών με τις κοινωνικές της υπηρεσίες στην κατεύθυνση της αναβαθμισμένης κοινωνικής και υγειονομικής φροντίδας προς τους δημότες. Η βούληση του Υπουργείου Υγείας είναι η συνεργασία αυτή να αποτυπωθεί σε προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Ο Υπουργός Υγείας  Ανδρέας Ξανθός ευχαρίστησε την Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο Ρεθύμνου οι οποίοι κατανόησαν την σημασία που έχει η επιτυχία της μεταρρυθμιστικής αυτής παρέμβασης για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών υγείας των πολιτών, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ενώ παράλληλα δεσμεύτηκαν ότι θα ενεργοποιηθούν άμεσα προκειμένου να εξευρεθούν οι κατάλληλοι χώροι. Οι προτάσεις που συζητήθηκαν θα διερευνηθούν και θα οριστικοποιηθούν, έτσι ώστε σύντομα η 7η ΥΠΕ να είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υλοποίηση του νέου σχεδίου για την ΠΦΥ στο Νομό Ρεθύμνου.