Κρήτη

Περιφέρεια Κρήτης: Συνεδρίαση για την κλιματική αλλαγή

Συνεδρίαση για την Κλιματική αλλαγή

Ξεκίνησε η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) στην Κρήτη.

Η πρώτη συνάντηση Περιφέρειας και  αναδόχου που έχει αναλάβει την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ) στο νησί, πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης. Η κοινοπραξία ENVIROPLAN AE και ADENS AE με εκπρόσωπο τον Χρήστο Τσομπανίδη παρουσίασε τη μεθοδολογία την οποία θα ακολουθήσει για την εκπόνηση του ΠΕΣΠΚΑ. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 10 μήνες και τέλος Μαρτίου θα παραδοθούν η Μελέτη του ΠΕΣΠΚΑ και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) , προς έγκριση και έκδοση σχετικών ΦΕΚ και ΚΥΑ αντίστοιχα.

Όπως ανέφερε η υπεύθυνη του έργου και συντονίστρια της εκδήλωσης Ελένη Καργάκη αλλά και ο κ. Τσομπανίδης, στόχος του ΠΕΣΠΚΑ είναι η μείωση της ευπάθειας του νησιού στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και τη θωράκισή της έναντι αυτής. Για να γίνει αυτό, πρόσθεσαν, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκτιμηθούν και να κατανοηθούν οι αλλαγές που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες δεκαετίες στην Περιφέρεια καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία εξαιτίας των αλλαγών αυτών.

Στην παρουσίαση την Περιφέρεια εκπροσώπησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων και αρμόδιος στον τομέα της κλιματικής αλλαγής της Περιφέρειας Κρήτης  Νίκος Καλογερής, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για το Περιβάλλον Νίκος Ξυλούρης, ο Δ/ντης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Μ. Κριτσωτάκης, το στέλεχος της Περιφέρειας Έμυ Γιαλίτη, άλλα στελέχη της διεύθυνσης περιβάλλοντος που απαρτίζουν την Επιτροπή παραλαβής του ΠΕΣΠΚΑ.  

Όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της μελέτης θα πραγματοποιηθεί ανάλυση τάσεων για τους κυριότερους κλιματικούς δείκτες, με βάση κλιματικές προβολές από διεθνώς αναγνωρισμένα περιοχικά κλιματικά μοντέλα. Η ανάλυση τάσεων θα πραγματοποιηθεί για βραχυπρόθεσμο (2011-2030), μεσοπρόθεσμο (2031-2050) και μακροπρόθεσμο (2081-2100) χρονικό ορίζοντα, για δυο σενάρια παγκόσμιας εξέλιξης συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου (RCP4.5 και RCP8.5) σύμφωνα με την 5η έκθεση αξιολόγησης (5th Assessment Report) της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) (AR5, IPCC, 2014) του ΟΗΕ .

Επίσης, θα μελετηθούν οι ενδεχόμενες μεταβολές των ακραίων φαινομένων (πλημμύρες, καύσωνες, ξηρασία, εισβολές παγετού, ανεμοθύελλες) στην Περιφέρεια, με την ανάλυση πολυάριθμων κλιματικών δεικτών οι οποίοι θα εξαχθούν από τους βασικούς κλιματικούς δείκτες. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές μεταβολές που αναμένονται μελλοντικά για την Περιφέρεια Κρήτης, θα γίνει ανάλυση της τρωτότητας 13 βασικών τομέων στην κλιματική αλλαγή (Αγροκτηνοτροφική παραγωγή, Δάση και αναδασωτέες εκτάσεις, Βιοποικιλότητα – Οικοσυστήματα, Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες, Υδάτινοι πόροι, Ποτάμια, Παράκτιες χρήσεις, Τουρισμός, Ενέργεια, Υποδομές μεταφορών, Υγεία, Δομημένο περιβάλλον, Πολιτιστική Κληρονομιά), για τα 2 εξεταζόμενα σενάρια, στους 3 χρονικούς ορίζοντες, και θα εντοπιστούν οι τομείς και οι γεωγραφικές περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο (εκτίμηση επιπτώσεων).

Με βάση τις τομεακές και χωρικές προτεραιότητες που θα προσδιοριστούν από αυτή τη διαδικασία, θα προταθούν τελικά τα μέτρα και οι δράσεις για την αποφυγή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα προταθούν μέτρα και δράσεις για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την αποκατάσταση αυτών.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης θα πραγματοποιηθεί μια συνεχόμενη και οργανωμένη διαβούλευση με την κοινωνία ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες κλπ.).

Από την πλευρά της Περιφέρειας έχει συσταθεί δεκαμελής Επιτροπή Παραλαβής από υπαλλήλους που καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή. Ωστόσο επειδή το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό θα συσταθεί παράλληλα μια επιστημονική Ομάδα εργασίας από εκπροσώπους της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας (experts από κάθε τομέα) η οποία θα λειτουργεί συμβουλευτικά στο έργο της Περιφέρειας.

Κρήτη

Ηράκλειο: Το κολυμβητήριο - "φάντασμα" που κόστισε χρυσάφι και δε λειτούργησε ποτέ

Η πισίνα στον εξωτερικό χώρο

Το "βραβείο" απαξίωσης και λεηλασίας δημόσιας περιουσίας, θα μπορούσε να διεκδικήσει το κολυμβητήριο στην πρώην βάση Γουρνών, το οποίο δε λειτούργησε ποτέ.

Το συγκεκριμένο κτίσμα, έχει αφεθεί έρμαιο της φθοράς εδώ και περίπου δεκαέξι χρόνια, και δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς μαζί του.

Οι εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί
Οι εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί

Οι εγκαταστάσεις έχουν εγκαταλειφθεί, by melody

Οι εγκαταστάσεις έχουν βανδαλιστεί, λεηλατηθεί, και οι πισίνες παραμένουν άδειες, ενώ δε φαίνεται να υπάρχει από πουθενά η κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να αξιοποιηθεί εκ νέου.

Το Ράδιο Κρήτη και η εκπομπή του Μανώλη Αργυράκη ανέδειξαν το θέμα, όπου  μίλησε ο Δήμαρχος Χερσονήσου, κος Σέγκος,  προκειμένου να διευκρινιστεί το καθεστώς υπαγωγής του εν λόγω εγκαταλελειμμένου συγκροτήματος.

Όπως τόνισε ο κος Σέγκος, ο οποίος επεσήμανε ότι για το κολυμβητήριο που αναμενόταν να ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2004, είχε εγκριθεί και δοθεί κονδύλι περίπου 300 εκατομ. δραχμές.

Αντί για νερό, η πισίνα έχει μαζέψει σκουπίδια
Αντί για νερό, η πισίνα έχει μαζέψει σκουπίδια

Αντί για νερό, η πισίνα έχει μαζέψει σκουπίδια, by melody

έχουν αποσπάσει μέχρι και τα καπάκια από τα φρεάτια!
έχουν αποσπάσει μέχρι και τα καπάκια από τα φρεάτια!

έχουν αποσπάσει μέχρι και τα καπάκια από τα φρεάτια!, by melody

Παρόλα αυτά λίγο καιρό αργότερα οι εγκαταστάσεις λεηλατήθηκαν, τα εγκαίνια δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ και το κτίσμα εγκαταλείφθηκε.

Έκτοτε, ο χώρος του κολυμβητηρίου έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ και έχει εγκριθεί να δοθεί για επένδυση σε ιδιωτική πρωτοβουλία βάσει του ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιου Ακινήτου).

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Χερσονήσου, το συγκεκριμένο έργο, άπτεται της δικαιοδοσίας της Κυβέρνησης και όχι της τοπικής αυτοδιοίκησης, και μόνο μία νομοθετική ρύθμιση θα μπορούσε να τροποποιήσει το καθεστώς υπαγωγής.

Η πισίνα του Κολυμβητηρίου
Η πισίνα του Κολυμβητηρίου

Η πισίνα του Κολυμβητηρίου, by melody