Κρήτη

Ηράκλειο

Παρέμβαση Αυγενάκη για τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Ηρακλείου

αυγενάκης 4

Στις σημαντικές ελλείψεις στις υγειονομικές υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου,αναφέρεται ο Γραμματέας ΠΕ της ΝΔ - Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, με κοινοβουλευτική του παρέμβασηπρος τους ΥπουργούςΕσωτερικών κ. Π. Σκουρλέτηκαι Υγείας κ. Α. Ξανθό.
 
Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι: «Οι υγειονομικές υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου, μεταξύ άλλων, έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας και εποπτεία φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων και προνοιακών επιχειρήσεων, με τη δημόσια υγεία, καθώς και με την πρόληψη και προαγωγή της υγείας στο νομό Ηρακλείου. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ο αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και τον έλεγχο της νομοθεσίας για την λειτουργία επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών και γενικότερα επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος του ν. Ηρακλείου. Περαιτέρω, έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την ανάπτυξη μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, των ποτών, του νερού, κλπ.

Μάλιστα, μετά τις πρόσφατες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΑ οικ. 16228/17-05-2017) γίνεται ακόμη πιο εμφανής η υποστελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών. Η ανάγκη άμεσης στελέχωσης των υγειονομικών υπηρεσιών του ν. Ηρακλείου με προσωπικό, ιδίως δε με Επόπτες Δημόσιας Υγείας, είναι επιτακτική ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν με αποτελεσματικό τρόπο και να εκπληρώσουν την αποστολή τους αναφορικά με την προστασία των πολιτών σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και σε ζητήματα πρόληψης μολυσματικών ασθενειών, μολύνσεων και επιδημιών.       
 
Η επαρκής στελέχωση των υγειονομικών υπηρεσιών με κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό και, ιδίως, των υγειονομικών υπηρεσιών του ν. Ηρακλείου, όπου ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται κατά την τουριστική περίοδο και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αυξάνονται σημαντικά, αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Διαφορετικά καθίσταται αδύνατο για τις υγειονομικές υπηρεσίες να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες των ελέγχων και, συνεπώς, στην προστασία των πολιτών και των τουριστών.   
 
Η πολιτεία οφείλει να λάβει άμεσα μέτρα για την αποτελεσματική λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών, δεδομένου μάλιστα ότι βρισκόμαστε ήδη στο μέσο της τουριστικής περιόδου, που χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες στη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων».
 
Με την κοινοβουλευτική παρέμβαση, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:
«1.Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε, ώστε να στελεχωθούν επαρκώς με επόπτες δημόσιας υγείας οι υγειονομικές υπηρεσίες του ν. Ηρακλείου;
2. Ποιος ο προγραμματισμός της Κυβέρνησης για την ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση του έργου των υγειονομικών υπηρεσιών, ώστε να ασκούν απρόσκοπτα το έργο τους;».

Κρήτη

Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο κλιμάκιο το ΕΟΔΥ για τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις

img_001.jpg

Την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης επισκέφτηκε τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο του οργανισμού, αρμόδιο για τα μεταδοτικά νοσήματα, Επίκουρο Καθηγητή Κλινικής Φαρμακολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, κο Παναγιωτακόπουλο Γεώργιο, στα πλαίσια υλοποίησης του πενταετούς Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης και Ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Το πρόγραμμα, ύψους 5 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας του ΙΣΝ για την Υγεία και υλοποιείται μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας & Έκβασης Νοσημάτων – CLEO, με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΔΥ, της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων και του ΕΚΠΑ.

Με στόχο τη δημιουργία πρότυπων Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων στους τομείς της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ), σε πρώτη φάση εντάσσονται δέκα (10) νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, με το ΠΑΓΝΗ να συμμετέχει εκ μέρους της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, διασυνδέοντας παράλληλα και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της υγειονομικής περιφέρειας.

Στις δράσεις του προγράμματος εντάσσονται:

- Η ενίσχυση των επιτροπών λοιμώξεων στα πιλοτικά νοσοκομεία με πρόσθετο νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στον έλεγχο των λοιμώξεων, με στόχο να υπάρχει τελικά αναλογία ενός (1) νοσηλευτή λοιμώξεων ανά 250 κλίνες, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

- Η ανάπτυξη ενός Εθνικού Συστήματος παρακολούθησης λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και συστήματος παρακολούθησης Μικροβιακής Αντοχής, που θα παρέχει τα δεδομένα που απαιτούνται για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, την παρακολούθηση της προόδου των πολιτικών πρόληψης και, τελικά, την εξάλειψη λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη μείωση της μικροβιακής αντοχής.

- Η δημιουργία Εθνικού Προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, με διαπίστευση, πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης και ελέγχου των Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και της Μικροβιακής Αντοχής.

Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ, αποτελούμενο από:

τον Επιστημονικό Διευθυντή του CLEO, Καθηγητή Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας, κο Θεοκλή Ζαούτη

τον Υπεύθυνο έργου, κο Γιάννη Φαρόπουλο, Επιστημονικό Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

την Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου, κα Αγγελική Καραΐσκου, Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων ΓΝΕ «Θριάσιο», Μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Υπουργείου Υγείας και Πρόεδρο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιμώξεων

την Προϊσταμένη του Γραφείου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΕΟΔΥ, κα Σοφία Χατζηαναστασίου

ενημέρωσε τη Διοίκηση της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και του ΠΑΓΝΗ, τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ΠΑΓΝΗ, Καθηγητή Πνευμονολογίας και Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, κο Τζανάκη Νικόλαο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων ΠΑΓΝΗ, Καθηγητή Παθολογίας Λοιμώξεων και Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής ΠΑΓΝΗ, κο Κοφτερίδη Διαμαντή, τις Νοσηλεύτριες Επιτήρησης Λοιμώξεων ΠΑΓΝΗ και λοιπά στελέχη της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και του ΠΑΓΝΗ για τις επόμενες ενέργειες.

Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα στα στελέχη του ΠΑΓΝΗ και της 7ης ΥΠΕ Κρήτης να παρουσιάσουν τις καινοτόμες δράσεις των Επιτροπών Λοιμώξεων σε επίπεδο υγειονομικής περιφέρειας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την υλοποίηση περεταίρω δράσεων στον κρίσιμο τομέα της πρόληψης και του ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειo: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους λόγω βλάβης

Αυτός είναι ο 35χρονος Κρητικός που κατηγορείται για βιασμό ανηλίκων

Ηράκλειο: Επίθεση σε πισίνα βίλας - Μεγάλη η ζημιά, λέει ο ιδιοκτήτης