Ψυχαγωγία

Μαντινάδες

Κρητικές παροιμίες με...μέτρο.

 

1) Για τον κακό συμπέθερο καλό γαμπρό μη χάνεις μα για καλό συμπέθερο κακό γαμπρό μην κάνεις.

2) Οσα γενούνε μάθια μου είναι μελετημένα κι Απρίλης-Μάης κάτεχε κουκιά ‘ναι μεστωμένα.

3) Το θέρος νάτο κι ήφταξε κι ό,τι ‘παμε κοντά ‘ναι Απριλομάης φάνηκε και τα κουκιά μεστά ‘ναι.

4) Μικιός, μεγάλος γίνηκε, κοντεύει να γεράσει, μα δυο γαϊδάρω άχερα δεν ξέρει να μοιράσει.

5) Αχι τα χέρια τα κακά κι εδά αλλά και πρώτα μα δα σε δείρω για τ’ αυγό, μην πας και για την κότα.