Πολιτισμός

Περισσότερα

Η παιδική εργασία μέσα από τον φωτογραφικό φακό

Σύμφωνα με στοιχεία από πρόσφατες έρευνες, περίπου 215 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται ανά τον κόσμο και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά υπό πλήρη απασχόληση.

Τα συγκεκριμένα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο, ενώ δεν τους παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα, εκπαίδευση, ούτε καν τρόφιμα. Ενηλικιώθηκαν απότομα, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν τη παιδική τους ηλικία. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό εργάζεται κάτω από άσχημες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, ή υπό το καθεστώς δουλείας και άλλων καταναγκαστικών μορφών εργασίας, ενώ πολλά τα αναγκάζουν να συμμετέχουν σε παράνομες δραστηριότητες όπως διακίνηση ναρκωτικών, πορνεία ακόμα και ένοπλες συγκρούσεις. 

Τα ποσοστά είναι θλιβερά και οι ακόλουθες φωτογραφίες απεικονίζουν μία πραγματική και συγχρόνως θλιβερή κατάσταση..