Παραπολιτικά

Καλοκαίρια και χειμώνες

10.jpg

Είναι βέβαιο πως με τη δύναμη του αέρα και της θάλασσας δεν μπορείς να τα βάλεις.
Κάπως έτσι θα σκέφτονταν (στην καλύτερη περίπτωση) όσοι περνούσαν όλο το καλοκαίρι από το συγκεκριμένο σημείο της παραλιακής.  Γιατί πέρασε όλο το καλοκαίρι, στη βιτρίνα της πόλης με αυτή την εικόνα...
Πάντως επειδή έρχεται και χειμώνας  μπορεί να εγγυηθεί κάποιος από τις Τεχνικές Υπηρεσίες ή από τους εργολάβους του έργου ότι δε θα έχουμε και χειρότερα;
Μ.Δ.