Οικονομία

Τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης

ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγε στις 11/11 συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Η συζήτηση αυτή αποτελεί απαραίτητο μέρος της επίτευξης μιας πλήρους και βαθιάς Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ιδίως με την κατάθεση πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων (ΕΣΕΚ).

Η πρόσφατη Έκθεση των Πέντε Προέδρων με τα βήματα που απαιτούνται για την περαιτέρω ενίσχυση της ΟΝΕ, περιλαμβάνει και πρόταση εγγύησης των καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΣΕΚ (Ευρωπαϊκό Σχέδιο Εγγύησης Καταθέσεων) θα αποτελούσε ορόσημο για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας λόγω μείωσης της σχέσης μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους και ενίσχυση της εμπιστοσύνης μέσω της προστασίας των καταθέσεων, ανεξάρτητα από την θέση της τράπεζας στην Ένωση. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει ως πρώτο βήμα να στηρίζεται σε ένα σύστημα αντασφάλισης.

Η πρόταση της Επιτροπής, που θα κατατεθεί στις 24 Νοεμβρίου, θα συνοδεύεται από Ανακοίνωση με συγκεκριμένα μέτρα για περεταίρω μείωση των κινδύνων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Aντιπρόεδρος της Επιτροπής για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο δήλωσε: «Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα αποτελεί προαπαιτούμενο για οικονομική ανάπτυξη και σύγκλιση. Πρέπει να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση που αποτελεί πυλώνα για μια ανθεκτική και δυναμική ΟΝΕ. Η σημερινή συζήτηση στην Επιτροπή αποδεικνύει την δέσμευσή μας για την πρόταση των πρώτων βημάτων προς την δημιουργία ενός συστήματος εγγύησης των καταθέσεων της ΕΕ ήδη από φέτος. Παράλληλα θα εργαστούμε για να μειώσουμε περαιτέρω τους κινδύνους στον τραπεζικό κλάδο».

Ο κ. Τζόναθαν Χίλ, Επίτροπος αρμόδιος για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών δήλωσε: «Όλοι συμφωνούμε ότι στον τομέα της τραπεζικής ένωσης οι εργασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Μαζί με την επιτήρηση και την εξυγίανση χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό σύστημα εγγυήσεων των καταθέσεων. Με την σταδιακή δημιουργία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των καταθετών στις τράπεζές τους και θα εξασθενίσουμε τη σχέση μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους».

Οικονομία

ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα για 5.000 ανέργους με μισθό 550 ευρώ

 ΟΑΕΔ

Λήγει σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 23:59, η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων ανέργων για το Β’ κύκλο του προγράμματος του ΟΑΕΔ που θα δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους να αποκτήσουν πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία στο ψηφιακό μάρκετινγκ.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί έξι ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα για έξι μήνες και ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους 550 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (25 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους, ηλικίας έως 29 ετών, που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια στο ψηφιακό μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ.

Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των επιχειρήσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη εργοδότη στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού του κατά τη διάρκεια ενός μήνα πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Το πρόγραμμα, του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 16.500.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

 

Διαβάστε επίσης:

Γεωργιάδης: Ορόσημο τα Χριστούγεννα για τις ανατιμήσεις

Κρήτη: Τους "τσίμπησε" και τους τρεις η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ

ESPA BANNER