Κρήτη

Ηράκλειο

"Όχι στον προϋπολογισμο μιζέριας του κ. Μαμουλάκη"

ΟΧΙ στον προϋπολογισμό του 2015, που έφερε προς συζήτηση ο Δήμαρχος, ψήφισαν οι «Ελεύθεροι Δημότες Μαλεβιζίου» στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής 14/11/2014. Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση από το γραφείο τύπου, αναφέρεται:

«Πρόκειται για έναν προϋπολογισμό «μιζέριας», όπως ο ίδιος ο κ. Δήμαρχος τον χαρακτήρισε στη προσπάθεια του να δικαιολογήσει την άρνηση του στο να συμμετέχουν στη κατάρτισή του τόσο τα τοπικά συμβούλια όσο και η δημοτική του παράταξη.

Τα Τοπικά Συμβούλια (αυτά τα λίγα που λειτουργούν) που κατέθεσαν τις προτάσεις τους, εισέπραξαν την άρνηση του κ. Δημάρχου να αποδεχτεί έστω και μια απ΄ αυτές. Ο κ. Δήμαρχος δικαιολόγησε με τον ίδιο τρόπο το γεγονός ότι δεν έφερε προς συζήτηση, ως όφειλε, το σχέδιο προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Αναμφίβολα, η συζήτηση του προϋπολογισμού και το αντίστοιχο τεχνικό πρόγραμμα αποτελούν μια από τις κορυφαίες πολιτικές διαδικασίες στα πλαίσια των Δήμων καθώς αποκρυσταλλώνεται το όραμα της δημοτικής αρχής, το επίπεδο του διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες και οι στόχοι για την αναπτυξιακή πορεία τη περιοχής.

Η δημοσιονομική εικόνα του προϋπολογισμού είναι πλασματική. Ο προϋπολογισμός ισοσκελίζεται «θεωρητικά» στα 20.427.172,04 € (4 εκατ. λιγότερα από το 2014), επί της ουσίας ωστόσο αδυνατεί. Τα τακτικά έσοδα από προσόδους, έσοδα από ακίνητη περιουσία, ανταποδοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, χαρτογραφούνται στα 6.774.114,76 €. Αναπόφευκτα όμως, θα παρουσιαστούν υστερήσεις, αφού το προηγούμενο οικονομικό έτος οι ανείσπρακτες οφειλές έφθασαν στο 60% περίπου. Επομένως, από τα προϋπολογιζόμενα έσοδα αναμένεται να εισπραχθούν (με φιλόδοξες εκτιμήσεις) γύρω στα 4.064.468 €.

Εξ’ αρχής επομένως διαγράφεται καθαρό δημοσιονομικό έλλειμμα στο ύψος των 2.709.645, 1 € και ομολογείται η αδυναμία διαμόρφωσης όρων δημοσιονομικής ισορροπίας. Αν προσθέσουμε και την προβληματική δημοσιονομική εικόνα της ΔΕΥΑΜ, το έλλειμμα για το 2015 αναμένεται να ξεπεράσει τα 5.000.000 €.

Ο προϋπολογισμός δεν είναι αναπτυξιακός αφού τα ανελαστικά (πάγια) του έξοδα ανέρχονται στα 13.525.850 €, δηλαδή στο 65% των συνολικών εξόδων περίπου. Από τις προβλεπόμενες επενδύσεις, η συντριπτική πλειοψηφία σχετίζεται με αγορές οικοπέδων, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, αποκαταστάσεις & λοιπά. Μόνο ένα εκατ. ευρώ διατίθεται από ιδίους πόρους σε έργα και προμήθειες. Ουσιαστικά η αναπτυξιακή πορεία του δήμου βασίζεται σε χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ.

Οι δαπάνες για κοινωνική πολιτική είναι περιορισμένες και με ‘’απλοϊκό’’ εύρος παρεμβάσεων αφού η συντριπτική τους πλειοψηφία σχετίζεται με εκμισθώσεις κτιρίων, συντηρήσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων και γηπέδων.

Απουσιάζουν δράσεις για την Τρίτη ηλικία, την Υγεία, τη Πρόνοια (πέρα από κάποιες επιμέρους δραστηριότητες). Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι η προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού από το κοινωνικό ιατρείο ανέρχεται στα 1000 (!) €. Το κενό «θα καλύψουν οι εθελοντές», σύμφωνα με τον κ. Δήμαρχο!!

Δεν υπάρχει καμία αναφορά για τη καταπολέμηση της ανεργίας, ενώ για τον πολιτισμό και τις κοινωνικές δομές τα διαθέσιμα μειώνονται για το 2015.

Η αξία κάθε προϋπολογισμού δεν εδράζεται μόνο στα στοιχεία του, αλλά και στην προοπτική της εφαρμογής του. Η μέχρι σήμερα πραχτική της δημοτικής αρχής συνίσταται στη συνεχή αναθεώρησή του σε βαθμό που να τον ακυρώνει.

Είναι μαθηματικά βέβαιο, πως η είσπραξη των προβλεπόμενων, από τη Δημοτική Αρχή, εσόδων είναι αδύνατη και οι υποχρεώσεις του Δήμου δεν θα μπορούν να καλυφθούν. Έτσι ο προϋπολογισμός στην πραγματικότητα είναι ανεδαφικός, ανεφάρμοστος και αντικοινωνικός.

Η παραπάνω δυσμενής πραγματικότητα, οφείλεται προφανώς στις σημαντικές περικοπές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων της αυτοδιοίκησης (65%) και στους περιορισμούς που θέτουν οι ακολουθούμενες μνημονιακές πολιτικές. Η λύση στο πρόβλημα δε βρίσκεται φυσικά στην υιοθέτηση των ίδιων μνημονιακών πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, που μεταφέρουν τα βάρη στους ήδη αδύναμους ώμους των δημοτών. Στο βαθμό που αυτό αντανακλάται στον προϋπολογισμό, τον καθιστά ακόμα πιο ανεδαφικό και αντικοινωνικό, αφού η τοπική κοινωνία δε μπορεί να σηκώσει άλλα βάρη.

Η σκληρή ωστόσο μνημονιακή πραγματικότητα, δεν μπορεί να αποτελεί συνεχώς το άλλοθι της δημοτικής αρχής. Οι ευθύνες βαραίνουν και την ίδια, γιατί στην προσπάθειά της να παρουσιάσει το Δήμο ως «ένα απέραντο εργοτάξιο», εφάρμοσε πραχτικές που τον οδήγησαν στην υπερχρέωση! Αυτός είναι ένας βασικός λόγος που εξηγεί τη δυσκολία στην κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος και που προσδίδει στον προϋπολογισμό αρνητικά χαρακτηριστικά.

Τονίζουμε με σεβασμό αλλά και παρρησία στον κ. Δήμαρχο, πως η συμπόρευση με τις μνημονιακές πολιτικές, το «λιβάνισμα» των πολιτικών ανδρών που τις εφαρμόζουν, ο συγκεντρωτικός τρόπος άσκησης της δημοτικής εξουσίας, η προσήλωση στις υπερφίαλες επικοινωνιακές σκοπιμότητες, η εφαρμογή πελατειακών πρακτικών, η έλλειψη οράματος και η απουσία σχεδίου, είναι αρχές της πολιτικής που παράγουν τα αδιέξοδα, τα οποία αποκαλύπτονται στον προϋπολογισμό.

Οι Ελεύθεροι Δημότες Μαλεβιζίου συνεχίζουμε αταλάντευτα να αντιτάσσουμε την αντίσταση στις μνημονιακές επιλογές μέχρι την κατάργησή τους και την αντικατάστασή τους μ’ εκείνες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και στην παραγωγική ανασυγκρότηση.

Προτάσσουμε την ανυποχώρητη διεκδίκηση των πόρων του Δήμου, τον αποκεντρωμένο τρόπο άσκησης της δημοτικής εξουσίας, την πλατιά ενημέρωση της κοινωνίας και την απόλυτη διαφάνεια, την ολοκληρωτική απόρριψη των πελατειακών πρακτικών και την άμεση εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος, τεχνικού σχεδίου και ανάλογης κατάρτισης των ετήσιων προϋπολογισμών. Πράττουμε ήδη ανάλογα εντός και εκτός δημοτικού συμβουλίου.

Στηρίζουμε ότι αξίζει, σύμφωνα με τις αρχές μας, να στηριχτεί, και αντιστεκόμαστε σε φαινόμενα και συμπεριφορές που δεν προωθούν τη δημοκρατική και ουσιαστική λειτουργία του Δήμου προς όφελος των δημοτών μας». 

Κρήτη

Ηράκλειο

Ηράκλειο - κορωνοϊός: Ψάχνουν απαντήσεις για το "ορφανό" μεταλλαγμένο κρούσμα

κορωνοϊός καραντίνα

Προβληματισμός επικρατεί στους κόλπους των επιστημόνων για το ορφανό κρούσμα του μεταλλαγμένου κορωνοϊού, το οποίο εντοπίστηκε στο Ηράκλειο.

Πρόκειται για μία γυναίκα η οποία δεν έχει ιστορικό ταξιδιού και τώρα πρέπει να δοθούν απαντήσεις για το πώς μεταδόθηκε το μεταλλαγμένο στέλεχος.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ο Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Σουρβίνος εξάφρασε προβληματισμό για το "ορφανό κρούσμα".

"Στην Ελλάδα εμφανίστηκαν 26 κρούσματα του μεταλλαγμένου στελέχους του κορωνοϊού, εκ των οποίων τα 24 συνδέονται με ταξίδια στο εξωτερικό. Τα δύο πρόσφατα, σε Αθήνα και Ηράκλειο, δεν έχουν ιστορικό ταξιδιού και για τον λόγο αυτό, γίνονται όλες οι απαραίτες εξετάσεις δειγμάτων στο Εργαστήριο Υγεινομικής Ανάλυσης στην Αθήνα. Σίγουρα μας προβληματίζει το γεγονός. Το θετικό είναι ότι το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, δεν επηρρεάζεται από το μεταλλαγμένο στέλεχος."

Ο κ. Σουρβίνος είπε ότι σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι σημαντικά τα μέτρα προσωπικής προστασίας, μάσκα, πλύσιμο χεριών και αποστάσεις.

Η γυναίκα βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό, όπως και τα μέλη της οικογένειάς της και συνεχίζεται η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Δολιοφθορές και... δυναμιτάκια σηκώνουν στο πόδι μια ολόκληρη γειτονιά!

Ηράκλειο: Βρήκε τον θάνατο μέσα στο σπίτι

Ηράκλειο: Τυλίχθηκαν στις φλόγες δύο αυτοκίνητα