Κρήτη

Ηράκλειο

"Ταυτότητα Forum": 'Ενας νέος φορέας για την προστασία των δανειοληπτών

Δημιουργήθηκε ένας νέος πολιτικός φορέας δανειοληπτών  με την ονομασία ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ FORUM, ο οποίος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με την υπ’αρ. 493/2013 απόφαση του  Ειρηνοδικείου Αθηνών .

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: "Βλέποντας την θέληση του Έλληνα πολίτη για την δημιουργία μίας νέας πολιτικής οντότητας, μίας συλλογικότητας που θα μιλάει με τον απλό πολίτη, που θα δίνει προτάσεις για την επίλυση του οικονομικού προβλήματος της χώρας μας, που θα επιβάλει  την διαγραφή των αντιοικονομικών χρεών των Ελλήνων δανειοληπτών με νομοθετική ρύθμιση   ιδρύσαμε   ένα νέο πολιτικό φορέα   με την επωνυμία “ Ταυτότητα Forum”.

Η “Ταυτότητα Forum” αναγνωρίστηκε σύμφωνα με την υπ’αρ. 493/2013 απόφαση του  Ειρηνοδικείου Αθηνών και έδρα του  ορίζεται η Αθήνα στην οδό Καποδιστρίου 8-10, πλατεία Κάνιγγος στο γραφείο της Ταυτότητας Δανειοληπτών ΑΘΗΝΑΣ- ΚΕΝΤΡΟ , με δυνατότητα  ίδρυσης παραρτημάτων  γραφείων σε όλη τη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτοδίκαια με βάση το καταστατικό του  όλα  τα υπάρχοντα αλλά και τα μελλοντικά γραφεία  της καταναλωτικής  οργάνωσή  με την επωνυμία «ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» γίνονται γραφεία του ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ.

Σήμερα διαθέτει τα εξής γραφεία :

1.ΕΔΡΑΣ

ΑΘΗΝΑΣ – ΚΕΝΤΡΟΥ οδός Καποδιστρίου 8-10 (Πλ. Κάνιγγος)       τηλ. και Fax 210 3802276

2.ΑΘΗΝΑΣ οδός Ραγκαβή 101, (δίπλα Ειρηνοδικείου Αθηνών )  τηλ. και Fax   2106457133 

3.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Κύπρου 40-42, ΛΑΡΙΣΑ  τηλ. 2410537320 Fax2410539822

4.ΛΑΡΙΣΑΣ, οδός Γρηγορίου Ε’(έναντι Ι.Ναού Αγίου Νικολάου)  τηλ. και Fax 2410615910

5.ΒΟΛΟΥ, οδός Κ.Καρτάλη 199    τηλ. και Fax   2421043353

6.ΠΑΤΡΑΣ   οδός  Σατωβριάνδου  19 (πλησίον πλατείας ΄Ολγας)  τηλ. και Fax  2610225545

7.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  οδός  Υψηλάντου 66 (Παυσίλυπο) τηλ. και Fax   2441021419

8. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ οδός Μονοφατσίου 5 (Άγιος Μηνάς)  τηλ. και Fax  2810300031

9.ΛΑΜΙΑΣ  οδός Λεωνίδου 19 τηλ. και Fax    22310 22725

Σκοπός του φορέα  είναι

1) Η διαγραφή των δυσβάσταχτων χρεών της πατρίδας μας σε τέτοιο ποσοστό και βαθμό που να μπορεί μόνη της να ανταποκριθεί η Ελληνική Μίκρο και Μακροοικονομία και να δημιουργεί ανάπτυξη επί του ΑΕΠ της .

2) η κοινωνική, οικονομική  και πολιτική ανάπτυξη μέσου  μίας σειράς προτάσεων για την ευημερία  της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

3) Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των 4.000.000 Ελλήνων Δανειοληπτών και των μελών των οικογενειών τους, με επαναοριοθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων τους με ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ  τους, αναλόγως τις μίκρο και μάκρο νέες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν,   προκειμένου  να επανενταχθούν μέσα στην οικονομική δραστηριότητα της πατρίδας μας που λόγω της οικονομικής κρίσης που συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά έχουν μπει σε  αδράνεια.   

4) Η διαμόρφωση γεωπολιτικών, γεωοικονομικών, γεωστρατηγικών και γεωπολιτισμικών προτάσεων, με στόχο την εξωστρέφεια της Ελλάδος.

5) Η διεπιστημονική έρευνα με στόχο τη διαμόρφωση ιδεολογικής πρότασης για την στρατηγική της χώρας σε εθνικά, οικονομικά, αμυντικά -στρατιωτικά και θεσμικά ζητήματα.

6) Η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων ώστε με βάση τα αποτελέσματα αυτών να κατατεθεί επιστημονική πρόταση για την πρωτογενή παραγωγή, την αυτάρκεια της χώρας και την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών της πηγών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Σωματείο αναπτύσσει όλες τις αναγκαίες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων είναι:

1.  Η οργάνωση τομέων δράσης και η κατάρτιση ετήσιου και μακροχρόνιου προγραμματισμού, με παράλληλη επιλογή των αναγκαίων για την υλοποίηση του θέσεων , μεθόδων και λειτουργιών.

2.  Η διοργάνωση διαλέξεων, μαθημάτων συζητήσεων, ημερίδων και συνεδρίων για θέματα που αφορούν τους στόχους του Σωματείου και συμβάλλουν στην ανάπτυξη του διαλόγου και του προβληματισμού με τη συνεισφορά γνώσεων, θέσεων απόψεων και ιδεών.

3.  Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων επιστημονικού  και παιδευτικού χαρακτήρα.

4.  Η αξιοποίηση  και ενεργοποίηση ανθρώπων του πνεύματος ,της επιστήμης , της πολιτικής ,των τεχνών ή του αθλητισμού , οι οποίοι επιθυμούν να συμβάλλουν στην ευόδωση των στόχων του Σωματείου.

5.  Η χρήση των μέσων επικοινωνίας και της σύγχρονης τεχνολογίας για να καταστούν ευρύτερα γνωστές οι αρχές , οι ιδέες , οι θέσεις και οι απόψεις του Σωματείου , όπως  επίσης  οι δραστηριότητες και οι προτάσεις του

6.  Η ανάληψη δημιουργικών πρωτοβουλιών και η άσκηση ουσιαστικών παρεμβάσεων στην Κοινωνία και στην Πολιτεία για τα προβλήματα και τα αιτήματα του πολίτη και του καταναλωτή και  κυρίως  για τα θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική στάθμη της  ζωής μας.

7.  Η έκδοση εντύπου, στο οποίο εκτός από τις δραστηριότητες του Σωματείου, θα καταχωρούνται, θα σχολιάζονται και θα στιγματίζονται οι πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσβολής των δικαιωμάτων του πολίτη και του καταναλωτή , όπως ,επίσης , και τα γεγονότα που υποβάθμισαν περισσότερο την ποιότητα της ζωής

Η συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που υπηρετούν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς με αυτούς του Σωματείου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ FORUM

 Το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από ενεργά μέλη της καταναλωτικής οργάνωσής μας   για να δείξουμε ότι το στίγμα των ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ τώρα ξεκινάει την πολιτική πορεία για την εξυπηρέτηση του δικού μας ΛΟΜΠΥ και της μεσοπρόθεσμης διαγραφής χρεών μας  και αποτελείται από τους :  

1) Μπαρτζώκη Γεώργιο του Νικολάου      ΑΘΗΝΑ    Πρόεδρος  (Προέδρου  της ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ )

2) Μποζανογλίδη Ευαγγελία του Νικολάου         ΒΟΛΟΣ Υπεύθυνη Προγράμματος     (υπεύθυνη ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ)

3) Δούκα Μαρία -Χριστίνα  του Γεωργίου  ΑΘΗΝΑ   υπεύθυνο Οικονομικών  (γραμματεία ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ-ΚΕΝΤΡΟΥ)                                                       

4) Βήχου  Αργυρώ του Σάββα                            ΑΘΗΝΑ           υπεύθυνη Οργανωτικού    ( Υπεύθυνη ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΑΘΗΝΑΣ –ΚΕΝΤΡΟΥ)

5) Τζιτζάνη Ευτυχία του Χρήστου                ΛΑΡΙΣΑ                      υπεύθυνη Ελλήνων Δανειοληπτών    (γραμματεία ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ)

6)  Μπουρουντζή Σωτηρία του Πέτρου    ΛΑΡΙΣΑ           υπεύθυνο Κινητοποιήσεων   (υπεύθυνη Κινητοποιήσεων  ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)

7)  Μπελτέ Ανδρονίκη του Αστέριου           ΛΑΡΙΣΑ        υπεύθυνο Διεθνών σχέσεων  (υπεύθυνη ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ)

8) Παγάνα Σοφία του Λάμπρου                   ΚΑΡΔΙΤΣΑ                  μέλος   (γραμματεία ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)                                               

9) Σταμουλάκη Μαριάνθη του Χρήστου         ΠΑΤΡΑ                           μέλος  (γραμματεία ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ)                                                                                                

 

 

Κρήτη

Γ. Κεφαλογιάννης στο Ράδιο Κρήτη: Πότε ξεκινά η κατασκευή του ΒΟΑΚ - Μισός δρόμος μέχρι Σητεία

ΒΟΑΚ

Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του ΒΟΑΚ όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Μεταφορών Γιάννης Κεφαλογιάννης σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη και την εκπομπή του Λευτέρη Βαρδάκη, τονίζοντας ότι θα χρειαστούν πάνω από 2 δις ευρώ για να εκτελεστεί το έργο από Κίσσαμο έως τη Σητεία.

Ξεκινούν τα έργα το 2022

Ο κ. Κεφαλογιάννης δίνοντας το χρονοδιάγραμμα των έργων που είναι ώριμα για να ξεκινήσουν ανέφερε ότι αρχές του 2022 θα ξεκινήσουν τα έργα στο τμήμα του ΒΟΑΚ από Χερσόνησο - Νεάπολη λέγοντας ότι η Β΄ φάση του διαγωνισμού ξεκίνησε την κι έχει κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων στο αρμόδιο Υπουργείο.

Στην Κρήτη ο Μητσοτάκης - Αιχμές κατά ΣΥΡΙΖΑ

Ο υφυπουργός Μεταφορών επανέλαβε ότι βούληση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει το έργο μέχρι τη Σητεία και ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός τις επόμενες εβδομάδες από την Κρήτη θα αναφερθεί στο ΒΟΑΚ.

Άφησε παράλληλα αιχμές και στο ΣΥΡΙΖΑ για την κριτική που έχει ασκήσει στην κυβέρνηση λέγοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε το έργο και κατέθεσε τις μελέτες μέσα σε διάστημα 20 μηνών.

Άγιος Νικόλαος - Σητεία με μία λωρίδα ανα κατεύθυνση

Αναφερόμενος το τμήμα του ΒΟΑΚ  Άγιος Νικόλαος Σητεία,ανακοίνωσε ίσως για πρώτη φορά ότι η κατασκευή του δεν θα περιλαμβάνει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση αλλά μία λωρίδα με διαχωριστικό ασφαλείας όμως στη μέση.

 

Το 2023 ξεκινούν τα έργα στο τμήμα Χανιά - Ηράκλειο

Για το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο του ΒΟΑΚ, μήκους 157,5 χλμ και παράπλευρου / κάθετου δικτύου περίπου 150 χλμείπε ότι τα έργα θα ξεκινήσουν το 2023 και ότι με την κατάθεση προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων πριν από λίγες ημέρες θα ξεκινήσει και η δημόσια διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες.

Το κόστος κατασκευής του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 1,32 δις. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί ως έργο με Σύμβαση Παραχώρησης.

Το έργο περιλαμβάνει:

-  2+2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με ΛΕΑ και κεντρική νησίδα

- 26 σήραγγες μονού κλάδου συνολικού μήκους ~ 34 χλμ.

- 10,80 χλμ. νέες γέφυρες, 23 εκ των οποίων υπερβαίνουν τα 100 μέτρα μήκος

- 20 νέοι ανισόπεδοι κόμβοι και

 - αναβάθμιση των υπαρχόντων ανισόπεδων κόμβων στις Παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου

Ηλεκτρονικά διόδια
Όσον αφορά τα διόδια είπε ότι δεν θα υπάρχουν σταθμοί όπως σε άλλους αυτοκινητόδρομους αλλά θα εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναλογικά σε κάθε σημείο.

 

Αρχές του 2025 έτοιμο το αεροδρόμιο Καστελίου

Για τα έργα στο αεροδρόμιο Καστελίου ο κ.Κεφαλογιάννης είπε ότι παρά την πανδημία εκτελούνται κανονικά και ότι σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχει από την Κοινοπραξία κατασκευής του αεροδρομίου θα είναι έτοιμο το Φεβρουάριο του 2025.

Τέλος ο υφυπουργός μεταφορών και υποδομών είπε ότι μια σειρά από αναπτυξιακά έργα θα δώσουν μια άλλη πνοή στην Κρήτη και έφερε ως παράδειγμα πέρα από το ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο την κατασκευή το φράγμα στον Πλατύ ποταμό στο Ρέθυμνο που θα λύσει το πρόβλημα ύδρευσης και στη Μεσσαρά.

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: "Λουκέτο" σε όλο το σχολείο λόγω κορωνοϊού

"Έφυγε" νωρίς ο 26χρονος Βασίλης - Είχε αγοράσει το αυτοκίνητο πριν από λίγες μέρες

Κρήτη: Συναγερμός για 23χρονο που ήπιε ποντικοφάρμακο

Κρήτη - κορωνοϊός: Αυξήθηκαν οι διασωληνωμένοι ασθενείς