Κρήτη

Ηράκλειο

Σηφάκης: Στέρεες βάσεις για τις αναπτυξιακές ευκαιρίες του νέου ΕΣΠΑ

perifereia.jpg

Στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο δύσκολο οικονομικά περιβάλλον που διανύει η χώρα, αλλά και στις αναπτυξιακές ευκαιρίες που παρέχει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για θέματα Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Καινοτομίας Κρήτης, Αντίπας Σηφάκης, μιλώντας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Λασιθίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  συνελεύσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο. 
Στη γενική συνέλευση η απερχόμενη Διοίκηση της Ο.Ε.Β.Ε.ΝΛ παρουσίασε μελέτη έργων και αναγκών της Ομοσπονδίας ενώ καθώς και το «Τοπικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Δράσης (action plan) Επιχειρήσεων Επαρχίας Σητείας για την ανάδειξη ενός Νέου Τουριστικού Προϊόντος μέσα από τις Θεματικές Μορφές Τουρισμού». 
Η μελέτη για το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει εκπονηθεί από το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ και παρουσιάστηκε από την κα. Ελίνα Βασσάλου. Το πρόγραμμα αφορά στην δημιουργία cluster επιχειρηματιών του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και των υπηρεσιών γύρω από ένα Νέο Τουριστικό Προϊόν στην Σητεία μέσα από τις Θεματικές Μορφές Τουρισμού που αναδεικνύονται στην μελέτη.   
Στην ομιλία –χαιρετισμό του ο κ. Σηφάκης τόνισε ότι το οικονομικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι σήμερα αρκετά δύσκολο και κάθε επιχειρηματική δράση που απευθύνεται στη διεθνοποιημένο ανταγωνισμό είναι πλέον αποτέλεσμα επιστημονικής ανάλυσης και εφαρμογής. 
Ο κ. Σηφάκης επισήμανε χαρακτηριστικά: «Προκειμένου ένα προϊόν ή μια υπηρεσία να είναι ανταγωνιστικό για τη διεθνή αγορά χρειάζεται να βελτιστοποιηθεί κάθε παράμετρος. Είναι συνεπώς απαραίτητο να συνεργαστούν επιχειρηματίες επιστήμονες, τεχνοκράτες, παραγωγοί και κάθε ειδικότητα για να χτιστούν στέρεες βάσεις. Η Περιφέρεια Κρήτης τόσο μέσω του νέου σχεδιασμού ΕΣΠΑ και του στρατηγικού της σχεδιασμού θα στηρίξει την ικανότητα των επιχειρήσεων της, να αναπτύσσονται σε περιφερειακές και διεθνείς αγορές και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο εργαλεία και ευρωπαϊκά προγράμματα.  Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την κατεύθυνση παίζουν και οι σχέσεις που θα αναπτύσσουμε και οι συνέργιες μας με τα επιστημονικά μας ιδρύματα. Μέσα από τέτοιες συνέργιες θα δημιουργηθούν δομές και νέα κουλτούρα και εν γένει δράσεις που αποσκοπούν είτε στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, είτε στη διεύρυνση/διαφοροποίηση του προϊόντος, είτε στη διεύρυνση της αγοράς».  

perifereia2.jpg

perifereia2.jpg, by gpapadakis

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Αντίπας Σηφάκης επεσήμανε ακόμη ότι με την συνεργατικότητα μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη του τόπου. «Η  ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων, όπως  clusters, αλυσίδες αξίας, κ.α., με σκοπό την από κοινού προώθηση δράσεων προβολής, marketing, branding, σχεδιασμού με την  ενσωμάτωση τεχνολογικής ή μη καινοτομίας δεν είναι το δυνατό μας σημείο. Όμως πρέπει σταδιακά να δημιουργηθεί η κουλτούρα συνεργασίας που προϋποθέτει την ανάπτυξη του τόπου και το παράδειγμα της συνεργατικότητας σε σχήμα cluster, με νομική μορφή και συγκρότηση σε φορέα 30 και πάνω επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής της Σητείας.  Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη συμβουλευτική βοήθεια της ΓΣΕΒΕΕ και της Ο.Ε.Β.Ε.ΝΛ αποτελεί πρωτοποριακό αναπτυξιακό εργαλείο για την ευρύτερη περιοχή και γιατί όχι παράδειγμα για όλη την Κρήτη, μιας και πρέπει να μάθουμε επιτέλους όλοι μας πως υπάρχουν πράγματα που δεν ξέρουμε (ο ένας για τον άλλον) και πως αυτά ακριβώς τα πράγματα που δεν γνωρίζουμε είναι οι συνεκτική ουσία για κάθε επιτυχία συνεργασίας» κατέληξε ο κ. Σηφάκης. 

Κρήτη

Περιφέρεια Κρήτης: Δωρεάν online εκπαιδευτικό υλικό

σχολικη ταξη-σχολειο.jpg

Η Περιφέρεια Κρήτης προσφέρει για κάθε ενδιαφερόμενο ελεύθερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε κατά την υλοποίηση του θερινού σχολείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Το θερινό σχολείο υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κρήτης στις 24 – 28 Αυγούστου 2020, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ROAD CSR του προγράμματος Interreg Europe (http://ris3.crete.gov.gr/eke/ ).
 

Θέμα:

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) τείνει να αποτελέσει την κυρίαρχη επιχειρηματική πρακτική καθώς μέσω αυτής οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων και ταυτόχρονα να ενισχύσουν τη φήμη, την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους. Η κοινωνική υπευθυνότητα των επιχειρήσεων αναδεικνύει ευκαιρίες για αύξηση των κερδών, προσέλκυση εργαζομένων, πελατών και επενδυτών. Μέσω της κοινωνικής υπευθυνότητας, οι επιχειρήσεις προσελκύουν και διατηρούν ταλαντούχους νέους εργαζόμενους, τείνουν να είναι πιο αξιόπιστες και ως πωλητές και ως προμηθευτές με αποτέλεσμα να αποκτούν πρόσβαση σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν τις αξίες και αρχές της ΕΚΕ αυξάνουν τα κέρδη τους και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Κρήτη απαιτεί οργάνωση και κυρίως γνώση των απαραίτητων εργαλείων διοίκησης ΕΚΕ στις επιχειρήσεις.

Βασικοί στόχοι:

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αναφορικά με τις τρέχουσες διεθνείς τάσεις σε θέματα επιχειρηματικών ευκαιριών μέσω της δημιουργίας βιώσιμης και διαμοιραζόμενης αξίας.

Εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης της βιωσιμότητας, υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών, εργαλείων διοίκησης.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών και των ωφελειών της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ανάδειξη του πώς η επιχειρηματική υπευθυνότητα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

Παρουσίαση του οδικού χάρτη, των βημάτων και των περιεχομένων ενός προγράμματος δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

Παρουσίαση της δομής ενός προγράμματος δράσεων επιχειρηματικής υπευθυνότητας και της σύνδεσής του με διοικητικές πρακτικές.

Παρουσίαση των βημάτων για τη δημοσιοποίηση έκθεσης απολογισμού επιχειρηματικής υπευθυνότητας.

Ειδήσεις σήμερα 

Ηράκλειο: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για υπόθεση κοκαΐνης

Ηράκλειο - κορωνοϊός: Τα σκληρά μέτρα, η μετάλλαξη που σαρώνει και οι εκκλήσεις των ειδικών

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης ευχαριστεί τα Σούπερ Μάρκετ «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ»