Κρήτη

Ηράκλειο

Πολιτιστικό Κέντρο και οφειλές δημοτών στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου

Με 48 θέμα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 17:55, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, στην αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος του δημαρχείου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Προτάσεις -Ερωτήσεις Δημοτικών Παρατάξεων, Αιτήσεις Δημοτών.

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», υποέργο 2 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ».

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης ενέργειας σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», υποέργο 3 της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ».

Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο «Μελέτες εφαρμογής για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτιριακές εγκαταστάσεις και σε κοινόχρηστους χώρους και της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» στο πλαίσιο του υποέργου &της πράξης με τίτλο «Εξοικονόμηση ενεργείας Νέας Αλικαρνασσού».

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) «Φαράγγι» και «Μέλισσα» στο Δήμο Γόρτυνας Νομού Ηρακλείου.

Τροποποίηση Χρονοδιαγράμματος στο πλαίσιο υλοποίησης της σύμβασης : «Ηράκλειο κάθε βήμα ......ένα ταξίδι στην Ιστορία» Ηλεκτρονική Περιήγηση στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου.

Τροποποίηση Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 466/2013 «Άμεσα μέτρα προστασίας των διερχόμενων, σε διατηρητέο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Γαβαλάδων και Μαυρογένους (Ο.Τ. 110, 111) – Περιοχή Αγίας Τριάδας του εντός των Ενετικών Τειχών Τμήματος της πόλης του Ηρακλείου».

Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ Τ.Ε. ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ».

Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΙΑΝΗΣ».

Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ».

Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κτηρίου πληροφόρησης και πολιτισμού Τοπικής Κοινότητας Βουτών».

Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση Κέντρου Εκπαίδευσης και Πολιτισμού Νέας Αλικαρνασσού».

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση Λεωφόρου Ικάρου (Από Καρτερού έως αεροδρόμιο).

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συνδυαστικές κατασκευές κιόσκια πέργκολες Δυτικού Παραλιακού Μετώπου Ηρακλείου».

Έγκριση τοποθέτησης εμποδίων στάθμευσης στην οδό Σπιναλόγκας 20 στην Παλιά Πόλη Ηρακλείου.

Εξέταση ένστασης με αρ, πρωτ. 166837/03-11-2014 της αναδόχου Κ/Ξ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. -Μ &Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Του έργου με τίτλο : Ανάπλαση οδών Σταδίου Ηρακλείτου Ηροδότου και Δημοκρατίας περιοχής Θαλασσινών ΠΕ 17 Δημοτικής Ενότητας Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου » κατά της 2ης Ειδικής Διαταγής (αρ. Πρωτ. 162.049/22-10-2014 Δ.Η. Σε ορθή επανάληψη ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.

Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Ηρακλείου στο Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Ορισμός επιτροπής εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου μας.

Συγκρότηση Επιτροπής άχρηστου υλικού.

Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων στις Νέες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ηρακλείου.

Ανάκληση Απόφασης Ένταξης του Έργου «Ψηφιοποίησης αρχειακού και επιστημονικού υλικού για σπήλαια και άλλες καρστικές μορφές της Ελλάδας».

Ακύρωση της υπ. Αριθμ. 600/23-8-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που έχει γίνει παραχώρηση Δημοτικών χώρων χωρίς αντάλλαγμα στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ηρακλείου (ΔΗ. Κ.Ε.Η.).

Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου.

Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στο Συμβούλιο Σχολείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου και Λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στο Συμβούλιο Σχολείου του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου.

Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης σχολικών χώρων για την υλοποίηση των δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ηρακλείου.

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. Του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηρακλείου».

Έγκριση και ψήφιση διάθεσης πίστωσης για τις δαπάνες των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν τα Χριστούγεννα στο Κεντρικό Δημαρχείο.

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την δαπάνη συντήρησης – Τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής μελετών έργων υπηρεσιών και προμηθειών (απόφαση 755/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την δαπάνη παροχής υπηρεσιών υποστήριξης λογισμικού. (απόφαση 757/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Αλλαγής τίτλου ΚΑ Εσόδων. (απόφαση 759/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού .Εγγραφή νέου Κ.Α. με τίτλο: «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου και Συνδέσμου Φο.Σ.Δ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη -Αρχανών και Τεμένους , για την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου και την μεταφορά τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στη Νέα Αλικαρνασσό. (απόφαση 765/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοποιίας. (απόφαση 766/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την δαπάνη συντήρησης Δημοτικών Σχολείων στην περιοχή Τάλως. (απόφαση 774/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων του Δήμου και εργοδοτικών εισφορών (απόφαση 783/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού για την κάλυψη της εισφοράς του Δήμου υπέρ του Συνδέσμου Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δ. Ν. Καζαντζάκη, Αρχανών και Τεμένους Δ.Ε Τεμένους (απόφαση 784/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο εισήγησης του Νομικού Τμήματος για την λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση ή μη πρόσθετης παρέμβασης υπέρ:1) της εταιρείας με την επωνυμία «Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ -ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο «Α.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ», 2) της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Ηρακλείου με την επωνυμία «ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ» (απόφαση 782/2014 Οικονομικής Επιτροπής).

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και Συνδέσμου Φο.Σ.Δ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη -Αρχανών και Τεμένους, για την εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους του Δήμου Ηρακλείου και την μεταφορά τους στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) στη Νέα Αλικαρνασσό.

Έγκριση μετάβασης της κ. Βιντζηλαίου Ελισάβετ από την Αθήνα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών & επισκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας ενός οχήματος για την Πολιτική Προστασία.

Έγκριση διενέργειας προμήθειας κουρτινών για το γραφείο του Δημάρχου.

Εξέταση ένστασης κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 499/2010 η οποία επικαιροποιήθηκε με την με αρ. 503/2013 που αφορά σε τροποποίηση του σχεδίου στο Ο.Τ. 31 (Γ1515) της Πολεοδομικής Μελέτης «Αγ. Ιωάννης- Μεσαμπελιές - Φορτέτσα.

Λύση μίσθωσης ακινήτου της κάλυψης των στεγαστικών αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Μύρωνα.

Διακανονισμός οφειλών δημοτών.

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Χρονική επέκταση σύμβασης Χρησιδανείου για το ΠΣΚΗ.

Λήψη άδειας λειτουργίας θεάτρων του ΠΣΚΗ.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ηρακλείου στην Διοικητική Παραλαβή για χρήση τμημάτων του ΠΣΚΗ.

 

 

Κρήτη

Ηράκλειο

Κορωνοϊός: Ερευνητές του εμβολίου Sputnik V στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητές του εμβολίου Sputnik V στο πανεπιστήμιο Κρήτης

Την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021,  στο πλαίσιο του κοινού έτους Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης, μαζί με Καθηγητές του Ιδρύματος πραγματοποίησε συνάντηση, στο Αμφιθέατρο «Ν. Πετρίδη», με ομάδα ερευνητών – δημιουργών του εμβολίου Sputnik V, του Ερευνητικού Ινστιτούτου Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας «Gamaleya» της Μόσχας,  με επικεφαλή την ιατρό – ερευνήτρια, Natalia Anatolyevna Nikitenko.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, επίσης, από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας και Μικροβιολογίας «Γκαμαλέγια» της Μόσχας,   η κα Ordzhonikidze Maria Konstantinovna, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Τμήματος Εθνικών Έργων στον Τομέα της Ιατρικής Μικροβιολογίας, μαζί με ομάδα δέκα Ερευνητών του Ινστιτούτου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητής Γεώργιος Μ. Κοντάκης καλωσόρισε την ομάδα Ερευνητών στο Ίδρυμα και έδωσε το λόγο στην ερευνήτρια Daria Grousova, η οποία έδωσε διάλεξη με θέμα: “Sputnik V vaccine”. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της ομάδας των ερευνητών και των καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η συζήτηση εστιάστηκε στην αποτελεσματικότητα και στην ασφάλεια του εμβολίου Sputnik V, σε θέματα βασικής έρευνας της δημιουργίας του συγκεκριμένου εμβολίου, καθώς και  σε θέματα επιδημιολογικής επιτήρησης.

Από πλευράς του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχαν, οι κ.κ. Στρατάκης Εμμανουήλ, Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Αριστείδης Τσατσάκης , Καθηγητής Τοξικολογίας και Μέλος της Εθνικής Ακαδημίας  Επιστημών της Ρωσίας, Γκιζελή Ηλέκτρα, Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Κοφτερίδης Διαμαντής, Καθηγητής Γενικής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας, Λιονής Χρήστος, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Ρίζος Απόστολος, Καθηγητής στον Τομέα Φυσικοχημείας, Σαρρής Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μικροβιολογίας, Σουρβίνος Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας,  Στυλιανάκης Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Επιγενετικής, Τερσένοβ Άλκης, Καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Στατιστικής,  Χαμηλός Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας - Μικροβιακής Παθογένεσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - κορωνοϊός: 129 νέα κρούσματα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ

Κορωνοϊός: Ασφαλή τα εμβόλια για τους καρκινοπαθείς

Κορωνοϊός: Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι εμβολιασμοί στον παιδίατρο

ESPA BANNER