Κρήτη

Ηράκλειο

Ο πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ απαντά για την πληρωμή των εργαζομένων

Απαντώντας σε έγγραφο της Δημοτικής Παράταξης «Ενεργοί Πολίτες», σχετικά με την πληρωμή των εργαζομένων στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ, κ. Γιώργος Βουρεξάκης αναφέρει:

 «Η Υπηρεσία μας μετά την αριθμόν 2608/25/09/2014 προκήρυξή της για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» προχώρησε στην πρόσληψη προσωπικού είκοσι οκτώ (28) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων εκ των οποίων οι 23 προσλήφθηκαν στις 13/11/2014 και οι 5 προσλήφθηκαν στις 19/11/2014.

Στη συνέχεια, μετά το τέλος του μηνός Νοεμβρίου το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας εξέδωσε το αριθμ. Β65/10-12-2014 χρηματικό ένταλμα πληρωμής των υπαλλήλων. Το εν λόγω χρηματικό ένταλμα εστάλη στις 12/12/2014 στο Ελεγκτικό Συνέδριο Νομού Ηρακλείου όπως ορίζει ο νόμος και αφού ελέγχθηκε και εγκρίθηκε επεστράφη θεωρημένο στην Υπηρεσία μας στις 24/12/2014.

Σημειώνεται ότι, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα πληρώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ), η οποία ορίζει συγκεκριμένες ημερομηνίες ανάλογα με τον κάθε τύπο αρχείου. Έγιναν προσπάθειες να αποσταλεί το εν λόγω αρχείο μέχρι στις 04-01-2015 (ημερομηνίες υποβολής της ΕΑΠ από 29/12/2014 έως 04/01/2015) για ημερομηνία πληρωμής στις 09-01-2015, όμως λόγω του ότι τα στοιχεία που είχαν προσκομίσει στην Υπηρεσία κάποιοι από τους εργαζόμενους δεν ήταν σωστά, η ΕΑΠ απέρριψε το αρχείο. Η ίδια διαδικασία έγινε για την πληρωμή στις 13/01/2015. Το αρχείο έχει σταλεί στις 14/01/2015 στην ΕΑΠ, προκειμένου να πληρωθεί στις 27/01/2015.

Είναι γεγονός ότι η διαδικασία για την πληρωμή μισθοδοσίας υπαλλήλων στο Δημόσιο Τομέα γίνεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία δεν έχει τη δυνατότητα να τις παρακάμψει προκειμένου οι εργαζόμενοι να πληρωθούν νωρίτερα από τις ημερομηνίες που ορίζει η ΕΑΠ.

Επισημαίνεται δε ότι, οι υπάλληλοι του ΔΟΠΑΦΜΑΗ των οποίων οι συμβάσεις ανανεώθηκαν μέσω ΕΣΠΑ, πληρώθηκαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά».

 

Κρήτη

Λασίθι

Ιεράπετρα - Yδατοδρόμιο: Υπεγράφη η σύμβαση προετοιμασίας φακέλου αδειοδοτήσεων

υδατοδρόμιο

Υπεγράφη στα Γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας μεταξύ του Προέδρου του Νομικού Προσώπου, κ. Γεώργιου Ασπραδάκη και της Ένωσης Εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΑ Ι.Κ.Ε. & ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. σύμβαση Υποστήριξης προετοιμασίας φακέλου αδειοδοτήσεων για τη δημιουργία υδατοδρομίου στην Ιεράπετρα, ύψους 22.905,03€.

Η Ένωση Εταιρειών αναλαμβάνει τη σύνταξη τριών μελετών, ενός ολοκληρωμένου τεχνικού φακέλου και τη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών μέχρι την τελική χορήγηση της άδειας ίδρυσης του Υδατοδρομίου στην Ιεράπετρα.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου ανέφερε τα εξής: « Ένα ακόμη φιλόδοξο εγχείρημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης. Μία νέα εποχή αναμένεται να ξεκινήσει, που θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην Ιεράπετρα δημιουργώντας ένα καινούριο τουριστικό προϊόν, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σκοπός μας είναι η Ιεράπετρα, μέσω και της καινούριας μορφής συγκοινωνίας που θα κατέχει, να αποτελέσει σημείο αναφοράς και πυλώνα ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της νότιας Κρήτης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ηράκλειο: Κοριτσάκι κατάπιε βίδα - Την αφαίρεσαν από τον πνεύμονα (φωτο)