Κρήτη

Ηράκλειο

Κέντρο Τεκμηρίωσης Τουρισμού στην Κρήτη ζητά ο Λ. Αυγενάκης

Την σημασία στην ανάπτυξη του τουρισμού της Κρήτης στην οποία θα συμβάλει η ίδρυση Κέντρου Τεκμηρίωσης Τουρισμού Κρήτης, όπως προκύπτει σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Πατρών που ανέθεσε ο Δήμος Χερσονήσου, επισημαίνει ο Ηρακλειώτης Βουλευτής Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τους Υπουργούς Τουρισμού και Εσωτερικών κ. Όλγα Κεφαλογιάννη και κ. Ιωάννη Μιχελάκη.

Αναλυτικά το κείμενο της παρέμβασης:

«Το πόρισμα της έρευνας «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού» που ανέθεσε ο Δήμος Χερσονήσου στο Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (ΕΡΕΔΟΛΟΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, έδειξε την αναγκαιότητα δημιουργίας οιονεί Παρατηρητηρίου ή ενός Κέντρου Τεκμηρίωσης για τον Τουρισμό στην Κρήτη που μπορεί να έχει τους ακόλουθους σκοπούς, δομή και διοίκηση.

Το «ΚΤΤΚ» θα λειτουργεί ως το επίσημο ινστιτούτο και κέντρο έρευνας για τον τουρισμό στην Κρήτη, μια μεγάλη περιφέρεια, με αντίστοιχα μεγάλες τουριστικές συγκεντρώσεις στην εθνική επικράτεια που εξ’ αντικειμένου θα βρεθεί στο άμεσο μέλλον μπροστά σε σοβαρές μεταβολές στη διεθνή τουριστική αγορά. Συνακόλουθο αυτών των μεταβολών θα είναι η Περιφέρεια Κρήτης να βρεθεί σε ένα κομβικό σημείο επιλογών και αποφάσεων με κύριο στόχο την περαιτέρω βελτίωση της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης του τουρισμού και της οργανικής διασύνδεσής του με την οικονομία και την κοινωνία της Κρήτης.

Ως εκ τούτου, είναι εκ των πραγμάτων επιτακτική ανάγκη να προσδιορίσουμε επακριβώς τη θέση και το έργο του «ΚΤΤΚ», ώστε να μην αποτελέσει και αυτό ένα από τα συνήθη τα τελευταία χρόνια εμφανιζόμενα Παρατηρητήρια Τουρισμού, συχνά συνδεδεμένα με ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Πιο συγκεκριμένα, το προτεινόμενο «ΚΤΤΚ», για την επιτυχή και αποτελεσματική λειτουργία του, θα θέσει επί τάπητος τη δημιουργία και λειτουργία τριών επάλληλων και αλληλένδετων ενεργειών, που όλες μαζί αφορούν την κατά το δυνατόν έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση της πορείας του τουρισμού, πρωτίστως στην Κρήτη, αλλά και γενικότερα στην ελληνική επικράτεια και στις λοιπές περιφέρειές της με αναφορά στη διεθνή πραγματικότητα.

Οι τρεις αυτές δομές-ενέργειες θα είναι σε θέση να παρέχουν προς όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς και πολιτικούς φορείς, αρχές, επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεμονωμένα ενδιαφερόμενα άτομα συνεχή πληροφόρηση για κάθε στοιχείο που αφορά την πορεία τόσο του Κρητικού τουριστικού προϊόντος όσο και των προϊόντων της κρητικής γης και βιομηχανίας που τον τροφοδοτούν καθώς και τις δυνατότητες εμπορικής εξωστρέφειας αυτών, τόσο στο σύνολο του ελληνικού χώρου, όσο και διεθνώς.

Η πρώτη δομή-ενέργεια συνίσταται στην κατασκευή και λειτουργία ενός αποθετηρίου πληροφοριών κάθε μορφής που αφορούν τον τουρισμό στην Κρήτη και γενικότερα στη χώρα. Δηλαδή, ένα αρχείο στοιχείων και πληροφοριών του Κρητικού παραγωγικού τουριστικού κυκλώματος και μιας αντίστοιχης Βάσης Δεδομένων για την τεκμηρίωση όλων των εκφάνσεων του κρητικού τουρισμού και της εγχώριας (κρητικής) παραγωγής που συνδέεται με αυτόν.

Η δεύτερη δομή-ενέργεια θα αποτελεί την κατασκευή του πρώτου Ολοκληρωμένου Περιφερειακού Λογαριασμού Τουρισμού για την Περιφέρεια Κρήτης, αξιοποιώντας τη χρησιμότητα της τουριστικής ανάπτυξης για τη στήριξη της εγχώριας πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής και συνακόλουθα της αντιμετώπισης ενός μεγάλου μέρους των προβλημάτων της πραγματικής οικονομίας από την τρέχουσα καταστροφική οικονομική κρίση.

 

Η τρίτη δομή-ενέργεια συνίσταται στην κατασκευή και λειτουργία ενός διαρκούς Περιφερειακού και Εθνικού Μοντέλου Προβλέψεων πρωτίστως για τον τουρισμό στην Κρήτη, ως διεθνούς brand name – προορισμού, αλλά και του ελληνικού τουρισμού σε σύγκριση με τις λοιπές επιμέρους περιφέρειες της χώρας και με καθορισμένη και περιοδική δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του και προσβασιμότητα σε αυτά από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

 

Είναι φανερό ότι τόσο το αξιόπιστο όσο και η ευρύτητα των τριών αναφερόμενων δομών-ενεργειών συνιστούν την αναγκαία και ικανή συνθήκη που μπορεί να εδραιώσει και να καθιερώσει την άμεση χρησιμότητα της γενικότερης οικονομο-πολιτικής πληροφόρησης για τον τουρισμό προς τους φορείς της περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, προς το σύνολο της τουριστικής επιχειρηματικής-επαγγελματικής τάξης και της τουριστικά προσανατολισμένης, ακαδημαϊκής, επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, αλλά και προς τους αντίστοιχους φορείς στην ελληνική επικράτεια και διεθνώς.

 

Ιδιαίτερα δε, όταν η ανάπτυξη αυτή, εξαιτίας και του μεγέθους της τουριστικής παραγωγής και διάθεσης στην περιφερειακή οικονομία υποδοχής, αποτελεί καθοριστικό πλέον παράγοντα για τη βιωσιμότητά της, τότε, η αξιόπιστη πληροφόρηση για την εξέλιξη και τον ρόλο του τουρισμού στην όλη περιφερειακή οικονομία είναι εκ των ουκ άνευ για την άσκηση μιας αντίστοιχα αξιόπιστης τουριστικής πολιτικής και επιχειρηματικής πρακτικής.

 

Παράλληλα, μπορεί να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα σε συνεργασία με το Κέντρο Τεκμηρίωσης του Ελληνικού Τουρισμού που λειτουργεί στο Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων – Ι.Τ.Ε.Π. το οποίο στηρίζεται από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος και αποτελείται από περισσότερους από 14 από τους πλέον επίσημους επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας.

 

Η θεσμική μορφή την οποία έχει τη δυνατότητα να εκλάβει το προτεινόμενο «ΚΤΤΚ» για την παρακολούθηση και έρευνα του τουρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να είναι

 

ως Γραφείο στη δομή της Περιφέρειας Κρήτης

ως επιμέρους υπηρεσία στην Περιφέρεια Κρήτης

Το Κέντρο Τεκμηρίωσης μπορεί να λειτουργήσει ως η κερδοσκοπικός οργανισμός με τη νομική μορφή ΝΠΙΔ στο πλαίσιο του ν. 3852/2010 για το Σχέδιο Καλλικράτης.

 

Κατόπιν των ανωτέρω,

 

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 

1. Προτίθεστε να εξετάσετε την ίδρυση ενός Κέντρου Τεκμηρίωσης Τουρισμού Κρήτης, το οποίο θα συμβάλει τα μέγιστα στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και κοινωνία της Κρήτης και κατ’ επέκταση στους φορείς και τις αρχές που τον υπηρετούν, κάτω από τις νέες σύγχρονες τάσεις και συνθήκες που διαμορφώνονται;»

Κρήτη

Ηράκλειο

Βαρδάκης: Δεν έχει μείνει κοινωνική ομάδα η οποία να μη βιώνει απογοήτευση από τις πολιτικές Μητσοτάκη!

Στην κινητοποίηση των συνταξιούχων ο Σωκράτης Βαρδάκης.

Στο πλευρό των συνταξιούχων βρέθηκε ο βουλευτής Ηρακλείου ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Βαρδάκης και οι οποίοι, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, "βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι, για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν, λόγω της γενικότερης κατάστασης, αφού αφενός το κύμα ακρίβειας κάνει επιδρομή στα εισοδήματά τους, αφετέρου η κυβέρνηση από τα “κουτσουρεμένα” αναδρομικά του 11μηνου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016, που έλαβαν, ζητά πίσω το 25 – 55% μέσω της φορολόγησης και τους εμπαίζει με το «δώρο» των 250 ευρώ, για ελάχιστους από αυτούς!

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών καλεί 1.100.000 συνταξιούχους, να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις έως τις 31/12/2021.

«Να σημειωθεί ότι με με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 8240/26.7.2021 κοινή ερώτησή μου με τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Τρύφωνα Αλεξιάδη, Κατερίνα Παπανάτσιου και τη συνυπογραφή 41 ακόμα βουλευτών, είχε προταθεί η αυτοτελής φορολόγηση των αναδρομικών των συνταξιούχων για τα έτη 2015 – 2016 με συντελεστή 20%, κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε δεκτό από την κυβέρνηση.

Όσο για τα 250 ευρώ, το επίδομα της επαιτείας της κυβέρνησης της ΝΔ σε ένα ελάχιστο αριθμό συνταξιούχων, είναι η τρανή απόδειξη της υποκρισίας του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αν και είχε υπερψηφίσει τον Ν. 4611/2019, άρθρο 120, με τον οποίο έγινε νόμος του κράτους η 13η Σύνταξη από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την χαρακτήρισε ψίχουλα και ακολούθως την κατάργησε, στερώντας από τους συνταξιούχους εισόδημα 2,2 δις ευρώ τα έτη 2020 και 2021.

Ο κ Μητσοτάκης αφού υφάρπαξε με ψέματα την ψήφο των συνταξιούχων, λοιδόρησε και συκοφάντησε τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες προστατεύτηκαν και ενισχύθηκαν τα χαμηλά εισοδήματα, θεσμοθετήθηκε η 13η σύνταξη, καθώς η αξιοπρέπεια των συνταξιούχων δεν μπορεί να εξαρτάται από την επιδοματική πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης, την παρούσα στιγμή απογυμνώνεται από τις κούφιες υποσχέσεις του και καλείται να λογοδοτήσει για τις πολιτικές του, που φέρνουν καθημερινά σε οικονομικό στραγγαλισμό και απόγνωση τους συνταξιούχους και τις περισσότερες κοινωνικές ομάδες".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βαρδάκης: Απόρριψη τροπολογιών για επίδομα ανεργίας εργαζόμενων στον τουρισμό - επισιτισμό

Η ΝΔ χαρακτηρίζει τον Παύλο Πολάκη «σταθερό υπηρέτη της αντιεμβολιαστικής προπαγάνδας»

Κορωνοϊός - Πλεύρης: Σε 10-15 μέρες θα έχουμε εικόνα για την παραλλαγή Όμικρον

ESPA BANNER