Κρήτη

Ηράκλειο

Πολιτισμός

Ανάδειξη του αιωνόβιου πλάτανου στο Κράσι

Υπογραφή σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων» του Δήμου Χερσονήσου

 

Χθες Δευτέρα,  13 Ιανουαρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα  του Δήμου Χερσονήσου υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο: «Αναμόρφωση πλατείας πλατάνου στο Κράσι & ολοκλήρωση ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Κρασίου, Δ.Ε. Μαλίων του Δήμου Χερσονήσου» με την ανάδοχο κ/ξία Τζιράκης Ιωάννης -Μιαούλη Δέσποινα. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 167.000,00€, το ύψος της σύμβασης στο ποσό των 160.320,02€ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 (ΟΣΑΠΥ).

Η εκτέλεση του έργου θα γίνει υπό την επίβλεψη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου.

Ο μνημειακός πλάτανος του Κρασίου ανακηρύχθηκε ως διατηρητέο μνημείο της φύσης με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στις 29/8/2011 (ΦΕΚ 247 ΑΑΠ/29.9.2011). Σύμφωνα με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, στην οποία βασίστηκε η παραπάνω κήρυξη, διενεργούνται εργασίες προστασίας του μνημειακού δέντρου (ψεκασμοί φυτοπροστασίας, κλαδεύσεις, κ.α.) κάθε χρόνο από τις υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου.

 

Η μελέτη περιλαμβάνει την αναμόρφωση της πλατείας πλατάνου στον οικισμό Κρασίου και την ολοκλήρωση της ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού.

 

1. Αναμόρφωση της πλατείας πλατάνου στον οικισμό Κρασίου.

Οι προτεινόμενες εργασίες για την αναμόρφωση της πλατείας πλατάνου στον οικισμού Κρασίου έχουν σκοπό την ανάδειξη, την προστασία και τη βελτίωση του αερισμού του ριζικού συστήματος του αιωνόβιου δέντρου.

Προβλέπεται η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών, οι οποίες είναι σύμφωνες με την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου πλατάνου ως διατηρητέου μνημείου της Φύσης την οποία εκπόνησε η Δ/νση Δασών της Περιφέρειας Κρήτης το έτος 200, και συγκεκριμένα:

α. Εκβάθυνση του χώρου γύρω από τον κορμό του πλατάνου, σε όσο βάθος επιτρέπει η τυχόν ανεύρεση ριζικού συστήματος.

β. Η ανακατασκευή της ράμπας πρόσβασης της πλατείας με μείωση της κλίσης της & επίστρωση με τσιμεντόπλακες που θα αφαιρεθούν από την πλατεία για την κατασκευή των αεραγωγών. Στη ράμπα θα γίνει τοποθέτηση ξύλινου κάγκελου.

γ. Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ καθαρού πλάτους 1,50m μέγιστης κλίσης 4% με κουπαστή σύμφωνα με την αρ. 52907/31-12-2009 απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

δ. Κατασκευή 4 διαμήκων αεραγωγών συνολικού μήκους 43,10 μέτρων. 

ε. Κατασκευή 5 κάθετων αεραγωγών με εμβαδόν κατόψεως 0,80x0,80m. έκαστος.

στ. Φωτισμός της πλατείας και δέντρου

 

2. Ολοκλήρωση της ανάπλασης των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού

Περιλαμβάνει την ανάπλαση εναπομείναντος τμήματος του κεντρικού δρόμου του οικισμού μετά την πλατεία πλατάνου (προς Οροπέδιο) έως τη διασταύρωση της κεντρικού με το δρόμο που οδηγεί στο «Σπίτι Λογοτεχνίας» και το νεκροταφείο Κρασίου.

Η συνολική επιφάνεια της περιοχής παρέμβασης είναι 431,00μ2 περίπου και οι εργασίες που προβλέπονται να εκτελεστούν είναι οι εξής:

1.Καθαίρεση του υφιστάμενου ασφαλτικού της περιοχής παρέμβασης, του σκυροδέματος τοπικά όπου υπάρχει και εκσκαφή τους μέχρι την τελική σκάφη σε μέσο βάθος 40εκ. από τα σημερινά υψόμετρα των οδών.

2. Εκσκαφές και κατασκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (ακαθάρτων & ομβρίων)

3.Εκσκαφή και κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

4.Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10cm σε όλη την επιφάνεια παρέμβασης.

5.Κατασκευή ελαφρώς οπλισμένου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, πάχους 15cm με πλέγμα κατηγορίας Τ131.

6.Πλακόστρωση με την τοποθέτηση ηφαιστειογενής πέτρας χρώματος μαύρου και παλαιωμένης όψεως διαστάσεων 10εκ. x 10-15εκ. και 20εκ. x 20-30εκ. και πάχους 6-7εκ. σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Από το σύνολο των πετρών αυτών θα είναι το 20% φυσικής όψεως, το 70% ξεφλουδισμένης και παλαιωμένης και το 10% απλά κομμένης και παλαιωμένης όψης.

7. Κατασκευή πετρόκτιστου τοιχίου αρμολογημένο μέσου ύψους 80cm στις θέσεις που προβλέπει το σχέδιο ανάπλασης, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καθιστικό.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Ο αιωνόβιος Πλάτανος της Πλατείας στο Κράσι αποτελεί σύμβολο και συγχρόνως στολίδι για ολόκληρο το Δήμο Χερσονήσου. Η Δημοτική Αρχή προωθεί ενέργειες και δράσεις για την αποκατάσταση και την ανάδειξη τόσο του σπάνιου αυτού δέντρου, όσο και της ιστορικής του σημασίας που αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής.»

Κρήτη

Ο Κουράκης στη συνεδρίαση για το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης των νήσων και Κρήτης

γιάννης κουράκης

Στην πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης των νήσων Αιγαίου και Κρήτης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχε ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης.

Η ομάδα εργασίας συνεδρίασε υπό την προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γ. Πλακιωτάκη, με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, του Προέδρου της Συντονιστικής Επιτροπής Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης κ. Κ. Μουσουρούλη, του Δντος Συμβούλου της ΔΕΗ κ. Γ Στάσση, των Περιφερειαρχών και των Προέδρων των ΠΕΔ των Περιφερειών Βορείου & Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.

Έργο της ομάδας εργασίας είναι η έγκριση και ο καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης αλλά και ο συντονισμός των συμμετεχόντων και των εμπλεκόμενων φορέων για την κατάρτιση του Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης(ΕΣΔιΜ) των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης.

Ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης δημιουργήθηκε προκειμένου να υπάρξει  άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων αλλά και στήριξη των τοπικών κοινωνιών εξαιτίας της μετάβασης των περιφερειών και των περιοχών της χώρας μας που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα στερεά και ορυκτά καύσιμα( πχ λιγνίτη και πετρέλαιο) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να επιτευχθεί ο στόχος προς την κλιματική ουδετερότητα μέσω της μείωσης των ρύπων και των εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αλλά και το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. 

Μέχρι σήμερα στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης έχουν ενταχθεί οι περιοχές της Δυτ. Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, ενώ έχει δημιουργηθεί και το ειδικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης -με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους-  για τη χρηματοδότηση μιας σειράς δράσεων προκειμένου να στηριχθούν οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από τον «πράσινο μετασχηματισμό» και να αποφευχθεί η αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Συνολική Αντιμετώπιση των Προκλήσεων

Ο Γιάννης Κουράκης στην τοποθέτησή του επεσήμανε τη σημασία της διαδικασίας αυτής για την Κρήτη μιας και το ηλεκτρικό σύστημα του νησιού μας στηρίζεται κατά βάση σε τρεις ρυπογόνες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μονάδες σε Αθερινόλακο-Λασίθι, Λινοπεράματα-Ηράκλειο και Ξυλοκαμάρα-Χανιά) με καύσιμο μαζούτ και πετρέλαιο.

Τόνισε δε ότι είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί έγκαιρα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που θα περιλαμβάνει μια συνολική αντιμετώπιση των προκλήσεων εξαιτίας της ενεργειακής μετάβασης της Κρήτης σε πιο καθαρές και φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης έθεσε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων και παραμέτρων που θα προκύψουν από τη σταδιακή απεξάρτηση της Κρήτης από τις ρυπογόνες μονάδες της ΔΕΗ ενώ αναφέρθηκε ειδικότερα:

-          στην ανάγκη τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική

-          ποιος είναι ο σχεδιασμός για τις τρείς υφιστάμενες μονάδες παραγωγής ενέργειας στην Κρήτη. Θα παραμείνουν σε εφεδρεία;

Θα τερματίσουν τη λειτουργία τους οριστικά και θα αποξηλωθούν;

-           να υπάρξει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους ΟΤΑ στο καίριο ζήτημα της αξιοποίησης των εκτάσεων μετά την παύση της λειτουργίας των μονάδων αυτών

-          η ανάπτυξη των ΑΠΕ στο νησί μας να γίνει σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες, τους φορείς και τους ΟΤΑ της Κρήτης στη βάση ενός πλαισίου με κοινωνικό πρόσημο και με σεβασμό στο περιβάλλον

-          να υπάρξει ανταποδοτικότητα από τις ΑΠΕ προς τους πολίτες

-          να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στοχευμένα προγράμματα και δράσεις για τις περιοχές και τους κατοίκους τους, που φιλοξενούν τις μονάδες της ΔΕΗ ως ελάχιστη αναγνώριση στην μέχρι σήμερα επιβάρυνση που υφίστανται

-          και κυρίως να στηριχθεί το ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων που θα επηρεαστεί από την ενεργειακή μετάβαση

Τέλος ο Γιάννης Κουράκης δήλωσε ότι η ΠΕΔ Κρήτης θα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διαβούλευσης για το Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης προκειμένου να υπάρξουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την  κοινωνία της Κρήτης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: Τον Απρίλιο ο διαγωνισμός αξιοποίησης για το λιμάνι

Ηράκλειο: Δικάζονται στο αυτόφωρο για την επίθεση στο γραφείο Αυγενάκη

Μάρτης: O πρώτος μήνας της Άνοιξης και τα παρατσούκλια του