Κρήτη

Αστυνομικά

Ηράκλειο

Ηράκλειο: Ανήλικοι έκλεβαν ουίσκι από σούπερ μάρκετ και μετά το πουλούσαν!

Στα χέρια των ανδρών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου βρίσκονται δύο ανήλικοι στο Ηράκλειο που το τελευταίο διάστημα είχαν τη συνήθεια να κλέβουν μπουκάλια αλκοόλ από τα ράφια των σούπερ μάρκετ και στη συνέχεια να τα πουλούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο αμούστακοι άνδρες που δεν έχουν ακόμα κλείσει τα 18 χρόνια ζωής, συνελήφθησαν το μεσημέρι του Σαββάτου όταν προσπάθησαν να αρπάξουν φυάλες αλκοόλ (ουίσκι) από μεγάλη και γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην λεωφόρο 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο.

Από τις έρευνες των αστυνομικών ωστόσο, προέκυψε ότι οι δύο νεαροί είχαν πουλήσει κάποια από τα μπουκάλια που είχαν αράξει, σε έναν 45χρονο Αιγύπτιο ο οποίος επίσης φόρεσε χειροπέδες από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα δύο αυτά άτομα, είχαν εμπλακεί και σε άλλες τέσσερις περιπτώσεις κλοπών από το ίδιο μάλιστα σούπερ μάρκετ ενώ στην υπόθεση αυτή, υπάρχει μία ακόμη σύλληψη, αυτή της μητέρας του ενός για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. 

Κρήτη

Ηράκλειο

Περιφέρεια Κρήτης: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για Άδεια Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών

αμπελια

 

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ενημερώνει όλους τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση Αδειών Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου για το έτος 2022.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2021.

Oι Άδειες Νέας Φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου θα χορηγηθούν σε έκταση που αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των άμπελοοινικών εκτάσεων της ζώνης που κατατάσσετε η Περιφέρεια Κρήτης, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 2933/327864/19-11-2021 Υ.Α.

Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά , μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2 Ψηφιακές Υπηρεσίες Αίτηση Αδειών Φύτευσης.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ΄αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας .

Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα), το δημοτικό διαμέρισμα , το τοπωνύμιο της περιοχής , καθώς επίσης και οι συντεταγμένες όλων των κορυφών του κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια .

Η ελάχιστη αιτούμενη έκταση για τη χορήγηση άδειας νέας φύτευσης ορίζεται το ένα (1) στρέμμα ανά αγροτεμάχιο και η ανώτατη αιτούμενη έκταση ανά αίτηση ορίζεται το όριο των 100 στρεμμάτων .

Αίτηση για τη χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Αμπέλου μπορούν να καταθέσουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα .

 

Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει :

Ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο ή αγροτεμάχια έκτασης τουλάχιστον ίσης με την έκταση που αιτείται.

Η αιτούμενη έκταση για άδεια νέας φύτευσης , μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια.

Το αγροτεμάχιο μπορεί να είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο τουλάχιστον για 7 έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .

 

Δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτηση

 

Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια, ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά,

Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγεγραμμένα.

Συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς, νομίμως μεταγεγραμμένο.

Συμβόλαιο γονικής παροχής, νομίμως μεταγεγραμμένο.

Συμβόλαιο δωρεάς ακινήτων, νομίμως μεταγεγραμμένο.

Πράξη προσκύρωσης , νομίμως μεταγεγραμμένη.

Δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας.

Κληρονομητήριο , νομίμως μεταγεγραμμένο.

Διαθήκη δημοσιευμένη με πιστοποιητικό μη αποποίησης .

Ενημερωμένο Έντυπο Ε9 του προηγούμενου οικονομικού έτους στο οποίο

πρέπει να φαίνεται δηλωμένο το αιτούμενο τεμάχιο , συνοδευόμενο με

υπεύθυνη δήλωση , όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία του Ε9 είναι αληθή

και ακριβή .

Για τα ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια : Συμβολαιογραφικά έγγραφα, Ιδιωτικά Συμφωνητικά Μίσθωσης (Ενοικιαστήρια) διάρκειας τουλάχιστον 7 ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπογεγραμμένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, με θεώρηση του γνήσιου των υπογραφών και με υποχρεωτική αναγραφή εκτός των άλλων στοιχείων και του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου ή Χρησιδάνεια.

Σε περίπτωση υποβολής Μισθωτηρίου διάρκειας άνω των εννέα (9) ετών , υποβάλλεται ηλεκτρονικά Συμβολαιογραφικό έγγραφο και το πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλακείο .

Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων

Τα κριτήρια προτεραιότητας για την Περιφέρεια Κρήτης είναι τα παρακάτω:

Α)Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φυτεύουν για πρώτη φορά Οινοποιήσιμα Αμπέλια, εγκαθίστανται ως Αρχηγοί της Εκμετάλλευσης (Νεοεισερχόμενοι) και είναι ηλικίας μικρότερης ή ίσης των 40 ετών.

Β) Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος.

Το παραπάνω κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:

Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών με τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής ή με τα Εθνικά Συστήματα Πιστοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή, σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

 

Ο αιτών έχει στην κατοχή του Οινοποιήσιμα Αμπέλια κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει τους κανόνες Βιολογικής παραγωγής ή τα Εθνικά

Συστήματα Πιστοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην παραγωγή, σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη, πριν από την υποβολή της αίτησης. .

Γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

Το παραπάνω κριτήριο πληρούται αν το αιτούμενο τεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή με υψόμετρο άνω των 500 m τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.

Δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων .

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών:

Διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε 2021), ελάχιστη έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης πέντε (5) στρέμματα και επιπλέον.

Διαθέτει σύμφωνα με τα στοιχεία του αμπελουργικού του μητρώου ως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του, αμπελουργική εκμετάλλευση με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και κατατάσσεται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες, ανάλογα με τη συνολική έκταση τους:

Ίση ή μεγαλύτερη από 3 στρέμματα έως και 30 στρέμματα,

Μεγαλύτερη από 30 στρέμματα.

Ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει Αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς Άδεια ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης , και επιπλέον έχει υποβάλλει τουλάχιστον μια Δήλωση Συγκομιδής κατά τα τελευταία 8 έτη.

Οι Άδειες Νέας Φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από την ημερομηνία της χορήγησής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Φυτικής & Ζωϊκής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου ( Ν. Πλαστήρα 100 , 3ος Όροφος Ηράκλειο, Αργυρίου Δούκας τηλ. 2813407933 και Μυσίκος Ελευθέριος τηλ. 2813407934.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

Κορωνοϊός: Στην Κρήτη το πρώτο κρούσμα της μετάλλαξης Όμικρον στη χώρα

Σεισμός - Αρκαλοχώρι: Καταγγέλουν μειωμένο αριθμό οικίσκων

Κρήτη: Βουτιά θανάτου από τα 138 μέτρα, για γνωστό επιχειρηματία

 

 

 

ESPA BANNER