Κοινωνία

Οικονομία

Χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου στη ρύθμιση για τις 100 δόσεις

eforia.jpg

Με το πάτημα ενός κουμπιού οι φορολογούμενοι θα μπορούν να κλείσουν τους ανοιχτούς «λογαριασμούς» που έχουν με την Εφορία, εξοφλώντας τις οφειλές τους σε δύο μέχρι και 100 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή 20 ευρώ και διαγράφοντας μέχρι και το 100% των προστίμων και των πρόσθετων φόρων που τους έχουν επιβληθεί, καθώς ενεργοποιήθηκε στο TAXISnet η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αίτησης ένταξης στη ρύθμιση.Επίσης μπορούν μέχρι τις 27 Απριλίου να προκαταβάλουν μέρος της οφειλής τους διαγράφοντας ισόποσα πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους και την υπόλοιπη οφειλή να την εντάξουν στη νέα ρύθμιση.Ήδη τις δύο πρώτες ημέρες χιλιάδες έσπευσαν να ωφεληθούν και να καταθέσουν αίτηση αριθμός που θα αυξάναται σταδιακά.
Στη ρύθμιση υπάγονται οι οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 1η Μαρτίου του 2015.
Δηλαδή ρυθμίζονται όλα τα χρέη από φόρους εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΕΕΤΗΔΕ, Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), φόρους ακίνητης περιουσίας, ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους. Παράλληλα «κουρεύονται» και πρόστιμα και προσαυξήσεις που φτάνουν μέχρι και 300% για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβών δηλώσεων τα προηγούμενα χρόνια. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η 26η Μαΐου 2015 και η δόση καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
Με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές να φτάνουν τα 75,7 δισ. ευρώ, το προσκλητήριο του υπουργείου Οικονομικών απευθύνεται κυρίως στα νοικοκυριά με μικρές οφειλές έως 3.000 ευρώ, στους οποίους δίνεται τώρα μοναδική ευκαιρία να τις εξοφλήσουν άτοκα, σε πολλές και μικρότερες μηνιαίες δόσεις. Αλλωστε τα στοιχεία δείχνουν ότι 8 στους 10 οφειλέτες του Δημοσίου χρωστούν έως 3.000 ευρώ, ενώ οι 9 στους 10 έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη έως 5.000 ευρώ.
Οι οφειλέτες έχουν δύο επιλογές:
1 Να καταβάλουν ως προκαταβολή τουλάχιστον το δεκαπλάσιο της ελάχιστης δόσης που αναλογεί στην οφειλή τους, δηλαδή πάνω από 200 ευρώ (20 ευρώ είναι η ελάχιστη μηνιαία δόση), προκειμένου να έχουν ισόποση μείωση από τις προσαυξήσεις και τους τόκους του προγράμματος ρύθμισης που θα επιλέξουν. Οποιος μπει στη διαδικασία της «προκαταβολής» θα πρέπει:
Να υποβάλει την αίτηση μέχρι την Παρασκευή 27 Απριλίου. Δεν αποκλείεται να παραταθεί η προθεσμία.
Να πληρώσει τουλάχιστον 200 ευρώ και να ρυθμίσει υποχρεωτικά την υπόλοιπη οφειλή του σε έως και 100 δόσεις. Το ποσό της προκαταβολής θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης και η πρώτη δόση έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Να πληρώνει κανονικά τις δέκα πρώτες δόσεις της ρύθμισης ή όλες εφόσον η ρύθμιση είναι μικρότερη των δέκα δόσεων. Δηλαδή για να οριστικοποιηθεί το ποσό της διαγραφής από πρόστιμα και προσαυξήσεις ο οφειλέτης θα πρέπει να είναι συνεπής τουλάχιστον μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2016 στις πληρωμές του.
2 Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 100 μηνιαίες δόσεις χωρίς κανέναν περιορισμό. Οι οφειλέτες ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης έχουν απαλλαγή κατά ποσοστό 30% έως 100% από πρόσθετους φόρους, τέλη, πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή, καθώς και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν. Η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων λήγει στις 26 Μαΐου. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
Οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:
Στη ρύθμιση υπάγονται όλα τα χρέη ανεξαρτήτως ύψους, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ ή στα τελωνεία της χώρας έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Ολα τα χρέη μπορούν να εξοφληθούν είτε εφάπαξ με πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων και των τόκων, είτε σε μηνιαίες δόσεις, με πολλά εναλλακτικά προγράμματα, τα οποία προβλέπουν εκπτώσεις από 30% έως και 90% στις προσαυξήσεις και στους τόκους. Οι εκπτώσεις κλιμακώνονται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των μηνιαίων δόσεων που θα επιλέξετε. Σε περιπτώσεις χρεών τα οποία περιλαμβάνουν ποσά πρόσθετων φόρων τα οποία βεβαιώθηκαν κατόπιν φορολογικών ελέγχων λόγω διαπίστωσης παραβάσεων μη εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων, υποβολής ανακριβών δηλώσεων ή μη υποβολή δηλώσεων, τα ποσά των πρόσθετων αυτών φόρων θα εντάσσονται σε ολικό (100%) ή μερικό (30%-90%) «κούρεμα» που προβλέπει η ρύθμιση.
Το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης ανέρχεται στα 20 ευρώ. Ωστόσο, εάν υπάρχουν οφειλές σε δύο διαφορετικές ΔΟΥ μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στα 10 ευρώ για το χρέος προς κάθε ΔΟΥ.
Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν επιβαρύνονται με τόκους. Για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ σε 3% ετησίως (0,25% τον μήνα).
Στις περιπτώσεις που έχουν επιβληθεί μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις σε χέρια τρίτων, ο οφειλέτης μπορεί να απαλλαγεί εφόσον εξοφλήσει το 25% του κεφαλαίου που οφείλει.
Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν προσφύγει στα διοικητικά δικαστήρια υπό την προϋπόθεση ότι θα παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα. Μπορούν επίσης να υπαχθούν, ύστερα από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές που έχουν καταχωριστεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση και αφορούν υποχρεώσεις φορολογικών ετών, περιόδων και υποθέσεων μέχρι και 31/12/2014.
Οσοι φορολογούμενοι έχουν ενταχθεί στην προηγούμενη ρύθμιση των 100 δόσεων μπορούν να συνεχίσουν σε αυτήν ή να μεταπηδήσουν στη νέα, με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος.
Σε όσους ενταχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας. Επιπλέον θα αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης επί κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων τους, καθώς επίσης και κάθε διαδικασία ποινικής δίωξης σε βάρος τους. Οσοι έχουν φυλακιστεί λόγω των χρεών τους θα αποφυλακίζονται εφόσον τα εντάξουν στη ρύθμιση.
Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη ρύθμιση απαλλάσσονται επίσης από τυχόν πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής 10%, 20% ή 30% που τυχόν τους έχουν επιβληθεί. Τυχόν ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις απαιτήσεων του οφειλέτη στα χέρια τρίτων (μισθών, συντάξεων, ενοικίων, επιδοτήσεων, καταθέσεων κ.λπ.) θα αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, εφόσον εξοφλήσει το 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής.

Οικονομία

Γεωργιάδης για νέο αναπτυξιακό νόμο: Στο κινητό η πορεία του φακέλου

γυναίκα κινητό τηλέφωνο

Την κατάθεση αναπτυξιακού νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των επενδύσεων, την απλούστευση των διαδικασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας προανήγγειλε ο Αδωνις Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ανάπτυξης, μια από τις βασικές καινοτομίες του νέου πλαισίου θα είναι η δυνατότητα παρακολούθησης του φακέλου ένταξης στον αναπτυξιακό νόμο εξ αποστάσεως μέσω του κινητού τηλεφώνου από τους υποψηφίους.

Με αφορμή την συζήτησης νομοσχεδίου για την απλούστευση διαδικασιών άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε: «θα ακολουθήσουν και άλλα νομοσχέδια για να τρέξουν ακόμα πιο γρήγορα οι ρυθμοί ανάπτυξης. Θα έρθει και ο νέος αναπτυξιακός για να μπορείς να παρακολουθείς από το κινητό σου τηλέφωνο την πορεία του φακέλου σου».

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε πως παρά τους ισχυρούς κλυδωνισμούς που επέφερε η πανδημία, η ελληνική οικονομία άντεξε. «Πέρυσι όταν οι προβλέψεις έδειχναν ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας θα είναι η χειρότερη της Ε.Ε. ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγύριζε με ανακοινώσεις. Όταν τελικά οι προβλέψεις διαψεύστηκαν και η οικονομία μας τα πήγε πολύ καλύτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ κερνούσε πικρό καφέ της κηδείας» είπε μεταξύ άλλων.

Πάντως, ο ίδιος τόνισε ότι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει την καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι ενδεχόμενη επιστροφή της πανδημίας γι αυτό και ζήτησε από το σύνολο των κομμάτων να ενισχύσουν τις προσπάθειες για ενίσχυση των εμβολιαστικής κάλυψης.

Ο κ. Γεωργιάδης τοποθετήθηκε και για την Συμφωνία των Πρεσπών μετά από την έκκληση που απηύθυνε ο κ. Κώστας Ζαχαριάδης (ΣΥΡΙΖΑ) προκειμένου να κυρωθούν άμεσα τα σχετικά μνημόνια συνεργασίας.

 

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Λαγόψαρο 10 κιλών τρόμαξε τους λουόμενους - Προσοχή και στα αγγελόψαρα (Φωτό)

Έρχεται το επιδημιολογικό παρατηρητήριο Κρήτης

Κρήτη: Ποιες περιοχές "κάηκαν" από τον καύσωνα