Εκλογές

Δημοτικές

Νομός Ηρακλείου

Θέματα του Πανεπιστημίου Κρήτης συζήτησε ο Βασίλης Λαμπρινός με τον πρύτανη

Οι τρόποι συνεργασίας και διασύνδεσης του δήμου Ηρακλείου με το Πανεπιστήμιο Κρήτης τέθηκαν στο επίκεντρο της επαφής που είχε σήμερα ο υποψήφιος δήμαρχος Ηρακλείου κ. Βασίλης Λαμπρινός  μαζί με μέλη της ανεξάρτητης δημοτικής κίνησης Ηρακλείου «Δύναμη Πολιτών», με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Ευριπίδη Στεφάνου.

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο φορέων με στόχο την τοπική ανάπτυξη πάνω σε συγκεκριμένες δράσεις , όπως στις περιπτώσεις του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, του Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου, της συνδιοργάνωσης συνεδρίων κ.λ.π.

Στην συνέχεια ο κ. πρύτανης αναφέρθηκε στα υψηλά δημοτικά τέλη που επιβάλλει ο δήμος Ηρακλείου έως σήμερα τα οποία υπολογίζονται με παρόμοιους συντελεστές που ισχύουν στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τον κ.  Λαμπρινό να επισημαίνει ότι αξίζει να επανεξεταστεί η πολιτική του δήμου στον τομέα αυτό.

Από την πλευρά του ο κ. Λαμπρινός τόνισε ότι «προτεραιότητα μας είναι η στενή συνεργασία με τα δύο λαμπρά επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, δηλαδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το ΙΤΕ, με τέτοιο τρόπο ώστε ο δημότης να αντιλαμβάνεται την ωφέλεια από την συνεργασία αυτή στη ζωή του.

Τέλος συμφωνήθηκε ότι ο δήμος πρέπει να βρίσκεται σε στενή επαφή με το Πανεπιστήμιο Κρήτης προκειμένου να σχεδιάζονται κοινές δράσεις.