Εκλογές

Δημοτικές

Νομός Ηρακλείου

Δήμος Χερσονήσου

Αντίθετοι οι Πολίτες για την κοινωνία και το περιβάλλον του δήμου Χερσονήσου στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό

Η Δημοτική κίνηση του Δήμου Χερσονήσου “Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον” δηλώνει την αντίθεσή της προς εκείνες τις προτάσεις του νέου νομοσχεδίου  για την «οριοθέτηση, διαχείριση και προστασία αιγιαλού και παραλίας», οι οποίες προβλέπουν την αποκλειστική παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και διαχείρισης των παραλιών στην ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ανοίγουν περιθώριο παρεμβάσεων “επαναχάραξης” του αιγιαλoύ, κατά το δοκούν (με όποιους κινδύνους αυτό εγκυμονεί).

Οι “Πολίτες για την Κοινωνία και το Περιβάλλον” θεωρούν ότι οι δημότες και πρέπει να έχουν λόγο και η Δημοτική Αρχή αρμοδιότητα, σε αποφάσεις πάνω σε τέτοια λεπτά ζητήματα, που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, το φυσικό κάλλος του τοπίου και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών.