Ειδήσεις

Οικονομία

Στο ekriti: πως θα γίνει η παρακράτηση φόρου από μισθωτούς και συνταξιούχους

Από την μισθοδοσία του επόμενου μηνός θα αρχίσει να γίνεται η σωστή παρακράτηση φόρου από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και των φορέων απονομής μισθών και συντάξεων αφού πλησιάζει πλέον ο Φεβρουάριος και οι σχετικές οδηγίες που πρέπει να δώσουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες τπάντως, οι σχετικές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί και από την εγκύκλιο που αναμένεται να καθαρογραφεί, προκύπτει ότι:

-          για τους νυν εργαζόμενους ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου και της ειδικής εισφοράς θα γίνεται όπως ακριβώς και πέρυσι, άρα δεν αναμένεται να υπάρξει εκ των υστέρων επιπρόσθετη επιβάρυνση.

-          για τους ήδη συνταξιούχους με συντάξεις άνω των 800 ευρώ αλλάζει άρδην ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς και οδηγεί σε μειώσεις στις μηνιαία καταβαλλόμενες αποδοχές κατά 25 ευρώ κατ’ελάχιστον και φτάνουν έως και πάνω από 200 ευρώ. Ειδικά για όσους λαμβάνουν σύνταξη από 1.200 ευρώ και άνω, η καθαρή μείωση (λόγω της αυξημένης μηνιαίας παρακράτησης που θα γίνεται) θα κυμαίνεται από 1%-3%.

-          για παρακράτηση φόρου στο ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, υπάρχουν δύο «ταχύτητες»: αν καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής, στο καθαρό ποσό του ασφαλίσματος που με συντελεστή 15% ενώ αν καταβάλλεται εφάπαξ, διενεργείται παρακράτηση 10% μέχρι του ποσού των 40.000 ευρώ (15% αν έγινε πρόωρη εξαγορά) ή με 20% για υψηλότερα ποσά (30% για πρόωρη εξαγορά). Ειδικότερα:

Για τους μισθωτούς:

-          για καθαρές αποδοχές έως 686 ευρώ το μήνα  στον ιδιωτικό τομέα ή έως 795 ευρώ το μήνα στον δημόσιο (9.545,45 ευρώ καθαρό ετήσιο εισόδημα), δεν διενεργείται καμία παρακράτηση.

-          στους αμειβόμενους με μηνιαίο εισόδημα από μισθωτή εργασία οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.

-          στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήμcnος περιλαμβάνονται οι αποδοχές που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση.

-          ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος γίνεται με πολλαπλασιασμό των καθαρών μηνιαίων αποδοχών επί 12 ή επί 14 όταν καταβάλλονται δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας τα οποία αθροιστικά λαμβανόμενα ισοδυναμούν με δύο μισθούς.

-          στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική

-          απόφαση ή συλλογική σύμβαση, ή καθυστερημένα, γίνεται παρακράτηση 

-          20% στο καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης δεν διενεργείται παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

-          στις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, γίνεται παρακράτηση 20% αλλά δεν διενεργείται παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης

Για τους συνταξιούχους:

-          στο εξής, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα από συντάξεις καθώς και άλλες παροχές παρόμοιας φύσης που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας, σε μηνιαία βάση, αθροιστικά λαμβανόμενο ανά δικαιούχο αποδοχών, υποβάλλεται σε φόρο μετά από προηγούμενη αναγωγή του σε ετήσιο. Έτσι η παρακράτηση θα γίνεται ενιαία για συνολικά μεγαλύτερο εισόδημα, από όσο υπολογιζόταν ξεχωριστά έως τώρα.

-           ο φόρος που προκύπτει (αναλογών και παρακρατηθείς) μερίζεται ανάλογα με τα ποσά του φορολογητέου εισοδήματος κάθε σύνταξης ή παροχής, που αθροιστικά λήφθηκαν για τον υπολογισμό του συνολικού αυτού φόρου. Στα εισοδήματα αυτής της περίπτωσης επίσης διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

-          η παρακράτηση διενεργείται  από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔIΚΑ ΑΕ), ως ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών συντάξεων των δικαιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Δημοσίου.

-          για συνολικά καθαρά ποσά συντάξεως έως 795 ευρώ δεν προκύπτει καθόλου φόρος.

-          με το νέο σύστημα όμως, αν κάποιος παίρνει πχ 600 ευρώ Κύρια σύνταξη το μήνα, 120 ευρώ Επικουρική και 80 ευρώ Αρωγής (ή Μέρισμα κλπ) τότε αυτομάτως θα του γίνεται παρακράτηση που υπολογίζεται σε 35,7 ευρώ το μήνα, ενώ πριν δεν του γινόταν καθόλου παρακράτηση μέχρι να του γίνει η τελική εκκαθάριση φόρου εισοδήματος.

-          καθώς τα ποσά συναθροίζονται, προκύπτει και μεγαλύτερη παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ειδικά για συντάξεις από 1.200 ευρώ καθαρά και άνω. για παράδειγμα, αν παίρνει κάποιος 1.200 ευρώ κύρια σύνταξη και επικουρική 240 ευρώ (20% της κύριας) τότε θα έχει 150 ευρώ παρακράτηση το μήνα από τις συντάξεις του, αντί 111 ευρώ που είχε το 2013. Επιβαρύνεται έτσι τα 39 ευρώ  της παρακράτησης για μεγαλύτερο φόρο εισοδήματος και έκτακτη εισφορά.

-          για τον ίδιο λόγο αν κάποιος με σύνταξη 1500 ευρώ το μήνα (18.000 ετησίως) είχε παρακράτηση φόρου και εισφοράς 155 ευρώ το μήνα, λαμβάνει και επικουρική σύνταξη 300 ευρώ (20% της κύριας) πλέον θα του γίνεται παρακράτηση 220 ευρώ για το συνολικό εισόδημα των 21.600 ευρώ το χρόνο. Χάνει δηλαδή 65 ευρώ το μήνα επιπλέον από όσα έπαιρνε το 2013, δηλαδή 3,8% της σύνταξης που λαμβάνει. 

-           στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση κλπ, και ανεξάρτητα από το έτος φορολόγησής τους –όπως πχ τα αναδρομικά που επιδίκασε το ΣτΕ στους ενστόλους- παρακρατείται το 20% στο καταβαλλόμενο φορολογητέο εισόδημα. Δεν διενεργείται παρακράτηση όμως έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

 

 

Πηγή:newmoney

 

 

Οικονομία

Συντάξεις αναπηρίας: Παρατείνεται η καταβολή τους έως τέλος Σεπτεμβρίου

αποζημίωση

Παρατείνεται έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021 η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα, σε άτομα με αναπηρία, που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Το ίδιο ισχύει και για όλα τα εν γένει επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο δέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4714/2020.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

20 εκατ. ευρώ σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και κανάλια για τις επιπτώσεις της πανδημίας

Φορολοταρία: Έρχονται σαρωτικές αλλαγές – «Στο παιχνίδι» και οι χάρτινες αποδείξεις

Νέο Εξοικονομώ: Τα νέα κριτήρια επιδότησης και η έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά