Ειδήσεις

Οικονομία

Οι αποκλίσεις κρατικών Φορέων από τους στόχους τους

Στη δημοσιότητα το δόθηκε το απόγευμα από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταικούρα το δελτίο Παρακολούθησης επίτευξης στόχων Νομικών Προσώπων- Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό άνω των 20 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν πλήθος αποκλίσεων (για διαφορετικούς λόγους) σε σύγκριση με τους στόχους που έχουν τεθεί. 

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το ΓΛΚ:

Από το οικονομικό έτος 2013 προβλέπεται ότι όλοι οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, τόσο η Κεντρική Διοίκηση όσο και τα νομικά πρόσωπα που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, θα πρέπει να καταρτίζουν μηνιαίο πρόγραμμα κατανομής του προϋπολογισμού τους που αποτελεί τη βάση για τον προσδιορισμό των τριμηνιαίων στόχων.

Η υλοποίηση των στόχων των νομικών προσώπων, φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, των οποίων ο προϋπολογισμός υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ, παρακολουθείται από τη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Από τα στοιχεία (Υλοποίηση στόχων εννιαμήνου 2013) προκύπτουν τα ακόλουθα:

-Δύο φορείς (Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΚΕΕΛΠΝΟ) δεν έχουν υποβάλει στοχοθεσία.

- Ένας φορέας (Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογράφησης Ελλάδας-ΟΚΧΕ) καταργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

-Τέσσερις (φορείς (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και οι Ειδικοί Λογαριασμοί τους) τελούν υπό κατάληψη και δεν έχουν αποστείλει προς το παρόν στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους. Τα στοιχεία αυτά θα συμπεριληφθούν στη δημοσίευση του 12μήνου.

Από τους υπόλοιπους 20 φορείς, οι δεκατρείς 13 βρίσκονται εντός στόχου το εννεάμηνο. 

Ειδικότερα:

-Από τους 16 φορείς που βρίσκονταν εντός του στόχου το α’ εξάμηνο, οι 12 συνεχίζουν να βρίσκονται εντός του στόχου και το εννεάμηνο, τρεις φορείς δεν έχουν αποστείλει στοιχεία λόγω καταλήψεων, ενώ ένας φορέας (ΟΚΑΝΑ) παρουσίασε αρνητική απόκλιση σε σχέση με αυτή του α ́ εξαμήνου.

-Ένας  φορέας (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ) είναι εντός του στόχου το εννεάμηνο ενώ είχε παρουσιάσει για τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους αρνητική απόκλιση.

-Επτά φορείς παρουσιάζουν απόκλιση από τους στόχους του εννεαμήνου, εκ των οποίων τέσσεριςφορείς παρουσιάζουν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο απόκλιση, ενώ ένας φορέας εξ αυτών (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης) παρουσιάζει μεν απόκλιση, ωστόσο βελτίωσε το αποτέλεσμά του το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με αυτό του α ́ εξαμήνου.

Τα νομικά πρόσωπα που παρουσιάζουν για τρίτο τρίμηνο απόκλιση από τους στόχους είναι το Πράσινο Ταμείο, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, ο Ειδικός Λογαριασμός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Εθνική Λυρική Σκηνή. 
Ειδικότερα:

Η απόκλιση που παρουσιάζεται στο Πράσινο Ταμείο οφείλεται στο γεγονός ότι τα έσοδα εμφανίζονται μειωμένα το εννιάμηνο σε σχέση με το στόχο που είχε τεθεί, λόγω της νέας ρύθμισης για τη νομιμοποίηση- τακτοποίηση των αυθαίρετων κτισμάτων, η οποία προβλέπει περισσότερες δόσεις και μειωμένα ποσά προστίμων.

Οι αποκλίσεις που εμφανίζονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οφείλονται στον ετεροχρονισμό των εισροών και εκροών των εκτελούμενων έργων, σε σχέση με τους τριμηνιαίους στόχους που είχαν τεθεί.

Όσον αφορά στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) η απόκλιση που παρουσιάζεται οφείλεται στην είσπραξη μειωμένων εισφορών από συντάξεις, λόγω μείωσής τους στο έτος 2013, αλλά και στην μείωση των επιτοκίων καταθέσεων. 

 

Οικονομία

ΔΕΗ: Αυξήσεις στους λογαριασμούς από την 1η Αυγούστου

ρεύμα ΔΕΗ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενέκρινε τις χρεώσεις χρήσης του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που πρότεινε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και αφορούν το 2021.

Τα συγκεκριμένα τιμολόγια ανήκουν στην κατηγορία των ρυθμιζόμενων χρεώσεων των λογαριασμών και καθορίζονται από τη ΡΑΕ λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα που χρειάζεται ο Διαχειριστής για τη λειτουργία των γραμμών και σταθμών υψηλής και υπερυψηλής τάσης αλλά και για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ οι χρεώσεις χρήσης του συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αυξάνονται:

Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης κατά 3,3%. Συγκεκριμένα η χρέωση ενέργειας ανεβαίνει στα 0,56 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,542 ευρώ ανά κιλοβατώρα που ίσχυε για το 2019 και το 2020. Ταυτόχρονα αμετάβλητη παραμένει η χρέωση συμφωνημένης ισχύος παροχής ανά έτος και για την ακρίβεια στα 0,13 ευρώ ανά kVA.

Για τους οικιακούς καταναλωτές χαμηλής τάσης και δικαιούχους του ΚΟΤ και πολύτεκνους κατά 3%. Συγκεκριμένα η χρέωση ενέργειας ανεβαίνει στα 0,62 ευρώ ανά κιλοβατώρα από 0,602 ευρώ ανά κιλοβατώρα.

Για τους λοιπούς πελάτες χαμηλής τάσης, δηλαδή τις επιχειρήσεις και τον οδικό φωτισμό, κατά 6,5%. Πιο συγκεκριμένα η χρέωση ενέργειας ανεβαίνει στα 0,52 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,488 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Οριακή μείωση αποφασίστηκε για τη χρέωση συμφωνημένης ισχύος παροχής ανά έτος και για την ακρίβεια πέφτει στα 0,51 από 0,52 ευρώ ανά kVA.

Για τους πελάτες μέσης τάσης (μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις), κατά 15,6%. Πιο συγκεκριμένα η χρέωση ισχύος καθορίστηκε στα 1.384 ευρώ/MW (Μεγαβάτ) μεγίστης μηνιαίως τιμής της μέσης ωριαίας ζήτησης τις ώρες αιχμής (11 π.μ. - 2 μ.μ.) ανά μήνα. Η προηγούμενη χρέωση ήταν στα 1.197 ευρώ.

Για τους πελάτες υψηλής τάσης (ενεργοβόρος και βαριά βιομηχανία) η χρέωση μειώνεται κατά 2%. Η χρέωση ισχύος καθορίστηκε στα 23.560 ευρώ ανά MW ετησίως έναντι 24.062 ευρώ.

Οι χρεώσεις είναι ρυθμιζόμενες και οι καταναλωτές δεν έχουν την ευχέρεια αναζήτησης εναλλακτικών τιμολογίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μάχη» για το έργο των 50 εκατ. ευρώ για την αλληλογραφία του Δημοσίου

Επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών ραντεβού και για υποθέσεις του τ. ΕΤΕΑΕΠ