Ειδήσεις

Οικονομία

Απλοποιείται η διαδικασία εκτελωνισμού προϊόντων με ΕΦΚ και αυτοκινήτων

Απλοποιείται η διαδικασία εκτελωνισμού των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και των αυτοκινήτων, με σκοπό την ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου και τη διαμόρφωση ευνοϊκότερου για την επιχειρηματικότητα κανονιστικού πλαισίου. Αυτό προβλέπει απόφαση που υπέγραψε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου.

Εφεξής, σύμφωνα με την απόφαση, θα είναι δυνατή για τους εγκεκριμένους αποθηκευτές της χώρας, οι οποίοι πραγματοποιούν εξαγωγές των εν λόγω προϊόντων, η εφαρμογή της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο.

Συγκεκριμένα:

Α) Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ και τα αυτοκίνητα θα μπορούν να εξάγονται με την απλουστευμένη διαδικασία στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο που έως σήμερα δεν ίσχυε για τα προϊόντα αυτά.

Β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας χρήσης διαδικασίας απλουστευμένης διασάφησης, καθώς και άδειας χρήσης της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εξαγωγέα τόπο, έχουν, εκτός από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και πραγματοποιούν εξαγωγές εμπορευμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και οι τελωνειακοί αντιπρόσωποι των προσώπων αυτών. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκδίδεται στο όνομα του τελωνειακού αντιπροσώπου.

Σημειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή αίτησης από τελωνειακούς αντιπροσώπους είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν την εξακρίβωση των στοιχείων των εκπροσωπούμενων προσώπων και την πραγματοποίηση των κατάλληλων τελωνειακών ελέγχων.

Οικονομία

ΑΑΔΕ: Μήνυμα σε 200.000 ιδιοκτήτες για λάθη στις δηλώσεις COVID

Ακίνητα

Ένας στους δύο ιδιοκτήτες ακινήτων, που έχουν εισπράξει μειωμένα ενοίκια λόγω κορωνοϊού, δεν κατάφερε να συμπληρώσει σωστά τη δήλωση COVID. Αυτό σημαίνει ότι, μέχρι να διορθωθούν τα λάθη, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός των απωλειών από μισθώματα, με τρέχουσες οφειλές.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, οι δηλώσεις COVID που υπέβαλαν περίπου 200.000 φορολογούμενοι με «κουρεμένα» έσοδα από ενοίκια, είχαν σοβαρά λάθη και παραλείψεις. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά τα λάθη,  ίσως αποτελέσουν αντικείμενο περαιτέρω διασταυρώσεων, καθώς δεν είναι σαφές εάν οφείλονται σε άγνοια ή αν αποτελούν ένδειξη φοροδιαφυγής. Οι κυριότερες περιπτώσεις αφορούν:

υποβολή δήλωσης COVID, χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων

ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης COVID

μη συμπλήρωση στη δήλωση COVID του είδους της μίσθωσης (π.χ. επαγγελματική)

ασυμφωνίες σε δηλώσεις COVID  που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες.

Την ερχόμενη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι θα λάβουν οδηγίες στο λογαριασμό τους, στο myTAXISnet, ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλείψεις και να επωφεληθούν της έκπτωσης φόρου. Υπενθυμίζεται ότι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εισπράξει, έως και τον Σεπτέμβριο, μειωμένα μισθώματα, μπορούν να συμψηφίσουν το 30% αυτών των απωλειών με τρέχουσες οφειλές (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος). Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί εκπτώσεις από δηλώσεις Covid, συνολικού ύψους σχεδόν 34 εκατ. ευρώ, σε περίπου 200.000 φορολογουμένους.

 

Στις περιπτώσεις που υπάρχει προαιρετική συμφωνία ιδιοκτήτη – ενοικιαστή για μείωση του μισθώματος κατά τουλάχιστον 30%, τότε προβλέπεται επιστροφή 12% επί τού αρχικού μισθώματος, μέσω συμψηφισμού με τρέχουσες οφειλές. Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, οι ιδιοκτήτες πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Ειδικά για Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η προθεσμία είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου.