Ειδήσεις

Κοινωνία

Επιδότηση 10.000 ευρώ από τον ΟΑΕΔ σε νέους επιχειρηματίες

Το πρώτο πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων για το 2014, θα επιδοτήσει 2.000 ανέργους με €10.000 για να ιδρύσουν επιχείρηση. 

Αναλυτικά όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επίδοξοι επιχειρηματίες για να υποβάλουν αίτηση.

Προυποθέσεις επιδότησης 

Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία» θα πρέπει να έχετε όλα τα παρακάτω:

 1. Να είστε άνεργος, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την προηγούμενη από την ημέρα έναρξης της επιχείρησης στην εφορία. Για παράδειγμα, αν έχετε κάνει ήδη έναρξη δραστηριότητας στις 2/1/2014, θα πρέπει μέχρι και τις 1/1/2014 να ήσασταν κάτοχος της κάρτας ΟΑΕΔ, ανανεωμένης, σε πλήρη ισχύ. Την κάρτα ανεργίας πρέπει να την κρατήσετε για να συμπληρώσετε τον αριθμό της στην αίτηση του προγράμματος.
 2. Να έχετε ηλικία από 18 έως 35 ετών, δηλαδή να έχετε κλείσει τα 18 και να μην έχετε ακόμα κλείσει τα 36 την ημέρα που θα υποβάλετε την αίτηση στο πρόγραμμα.
 3. Η νέα επιχείρηση να λειτουργήσει σε κάποια από τις περιφέρειες: Αττική, Κεντρική & Δυτ. Μακεδονία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Βόρ. Αιγαίο, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. Από από το πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Νοτ. Αιγαίου.
 4. Να έχετε παρακολουθήσει και να έχετε ολοκληρώσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας στον ΟΑΕΔ, μέχρι και την προηγουμένη από την ημέρα που θα κάνετε έναρξη στην εφορία. Πρόκειται για ένα σεμινάριο επιχειρηματικότητας που διοργανώνουν δωρεάν τα κατά τόπους ΚΠΑ του ΟΑΕΔ κατά περιόδους.
 5. Να έχετε ολοκληρώσει την εξατομικευμένη παρέμβαση. Η ολιγόλεπτη αυτή διαδικασία γίνεται με έναν σύμβουλο του ΟΑΕΔ, στα γραφεία του ΟΑΕΔ της περιοχής σας. Είναι πιθανόν ότι έχετε ήδη κάνει εξατομικευμένη παρέμβαση όταν εκδώσατε την κάρτα ανεργίας, οπότε μιλήσατε με έναν σύμβουλο σχετικά με τα προσόντα σας και την εργασία που αναζητάτε.
 6. Να είστε Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είστε ομογενής, με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα.
 7. Οι άντρες πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχετε πάρει νόμιμη απαλλαγή από αυτές. Αν είστε υπήκοος άλλης χώρας της ΕΕ ή ομογενής, θα πρέπει να υποβάλλετε απλά μια υπεύθυνη δήλωση στον ΟΑΕΔ που να δηλώνει «είμαι υπήκοος …. και δεν έχω καμία υποχρέωση για εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στην Ελλάδα».
 8. Να έχετε ΑΦΜ (αριθμό φορολογικού μητρώου).
 9. Αν έχετε ήδη κάνει έναρξη επιχείρησης στην εφορία, αυτή θα πρέπει να είναι από τις 16/12/2013 και μετά. Διευκρινίζουμε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχετε κάνει ήδη έναρξη δραστηριότητας για να υποβάλετε αίτηση στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία». Η έναρξη μπορεί να γίνει μέχρι 2 μήνες αφότου λάβετε προέγκριση από τον ΟΑΕΔ.
 10. Αν έχετε ιδρύσει εταιρία (ή σκοπεύετε να ιδρύσετε) με συνέταιρο, δηλαδή να ξεκινήσετε μία ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ, τότε εσείς, που τηρείτε τους όρους του προγράμματος, θα πρέπει να έχετε ποσοστό συμμετοχής στην εταιρία τουλάχιστον 51%. Δεν έχει σημασία αν ο συνέταιρός σας δεν είναι άνεργος ή είναι μεγαλύτερος από 35 ετών, αρκεί εσείς να έχετε το 51% της εταιρίας.
 11. Να μην είχατε άλλη επιχείρηση από την 1/1/2005 και μετά.
 12. Να μην έχετε επιδοτηθεί από πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών ξανά στο παρελθόν.
 13. Επιχείρηση στο σπίτι. Μπορείτε να κάνετε επιχείρηση σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο μέσα στο σπίτι, μόνο εφόσον είστε μητέρα παιδιού σε προσχολική ηλικία ή είστε γυναίκα που φροντίζετε στο σπίτι σας συγγενή α΄ βαθμού με αναπηρία άνω του 70%. Στις περιπτώσεις αυτές, θα πρέπει να το τεκμηριώσετε με σχετικές βεβαιώσεις-πιστοποιητικά από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.
 14. Δεν εντάσσεστε στο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία» αν η επιχείρηση που θέλετε να ξεκινήσετε αφορά «κλειστό» επάγγελμα, δηλαδή επάγγελμα που προϋποθέτει την ύπαρξης κενής θέσης, όπως είναι π.χ. οι συμβολαιογράφοι και οι δικαστικοί επιμελητές.
 15. Δεν εντάσσεστε αν καταθέσετε αίτηση στο πρόγραμμα για επιχείρηση εκμετάλλευσης ΤΑΧΙ, λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης, αν πρόκειται για εποχική επιχείρηση, επιχείρηση αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήριο, εργαστήριο ή κέντρο ελευθέρων σπουδών, καντίνα, περίπτερο, επιχείρηση που λειτουργεί μόνο νυχτερινές ώρες (22:00 – 6:00).
 16. Δεν εντάσσεστε αν θέλετε να κάνετε επιχείρηση που παρέχει ψυχαγωγία μαζικού χαρακτήρα, δηλαδή νυχτερινό κέντρο, μπαρ, κλαμπ, κ.λπ., τυχερά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορείο ΟΠΑΠ (ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχεία κ.λπ.).
 17. Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα οι πλανόδιοι, τα κυλικεία που ανατίθενται σε κάποιον μετά από διαγωνισμό.
 18. Δεν εντάσσεται οποιαδήποτε επιχείρηση συμπεριλαμβάνει στις δραστηριότητές της κάτι από τα παραπάνω που εξαιρούνται.
 19. Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με την αλιεία (π.χ. ψάρεμα, εμπόριο ψαριών), σχετική με τον άνθρακα (εξόρυξη, ορυχεία), πρωτογενή παραγωγή αγροτικών προϊόντων (καλλιέργεια, κτηνοτροφία, συγκομιδή – μάζεμα καρπών, αλώνισμα σιτηρών, συσκευασία γεωργικών προϊόντων ή αυγών, κ.λπ.)
 20. Δεν επιτρέπεται η επιχείρηση να λειτουργήσει στον ίδιο χώρο με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο το τελευταίο εξάμηνο και είχε την ίδια δραστηριότητα. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξετε για έδρα σας (γραφείο, κατάστημα κ.λπ.) ένα ακίνητο που ήταν ξενοίκιαστο το τελευταίο εξάμηνο ή που ήταν νοικιασμένο, αλλά σε επιχειρηματία με άλλο αντικείμενο από το δικό σας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα του ΟΑΕΔ.

 Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν έχει ανακοινωθεί , καθώς το πρόγραμμα θα λήξει με τη συμπλήρωση των 2.000 θέσεων.

Κοινωνία

Ηλεία: Οικογενειακή τραγωδία με τέσσερα νεκρά αδέρφια μέσα στο 2021

ασθενοφορο ΕΚΑΒ

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία 81χρονου άνδρα στην Πάτρα, με καταγωγή από την Ηλεία, το περασμένο Σάββατο. Ο άνδρας που έδωσε τέλος στη ζωή του είχε καταγωγή από την Καρυά Ηλείας.

Το τραγικό είναι ότι μόλις δύο ώρες μετά έφυγε από τη ζωή και ο 58χρονος αδερφός του, ενώ μέσα στο 2021 έχουν πεθάνει δύο ακόμα αδέρφια τους εκ των οποίων ο ένας ζούσε μόνιμα στο χωριό.

Αυτοκτόνησε με καραμπίνα

Να θυμίσουμε ότι το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, σε σπίτι την οδό Ακρωτηρίου και Μηλίτου στις Εργατικές Κατοικίες Ταραμπούρα της Πάτρας, ο άνδρας που έμενε μόνος του έστρεψε καραμπίνα πάνω του και έδωσε τέλος στη ζωή του. 

Σύμφωνα με το flamis.gr, ο 81χρονος φαίνεται πως δεν άντεξε τα πολλαπλά χτύπημα της μοίρας αφού λίγο καιρό νωρίτερα είχε χάσει τον γιο του από έμφραγμα, ενώ στο παρελθόν είχε πεθάνει και η γυναίκα του. O 58χρονος αδερφός του πέθανε στο νοσοκομείο δύο ώρες αργότερα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, νοσηλευόταν με καρκίνο. Ο 58χρονος κηδεύεται σήμερα στην Ηλεία,  ενώ ο 81χρονος αύριο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ

Γούβες: Ανεγκέφαλοι εν δράσει σπάνε ό,τι βρουν μπροστά τους (φωτό)

Μύκονος: Πρόστιμα 76.000 ευρώ για κορωνοπάρτι σε θαλαμηγό

Τουρισμός Για Όλους: Ανοίγει η διαδικασία ενστάσεων