Ειδήσεις

Ελλάδα

Αποχωρεί ο Σωκράτης Κόκκαλης από την Intracom και τις θυγατρικές

Την αποχώρηση του Σωκράτη Κόκκαλη από τα διοικητικά συμβούλιά τους ανακοίνωσαν οι εταιρείες Intracom Holdings, Intrakat και HOL.

O νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRACOM HOLDINGS κ. Δημήτριος Χρ. Κλώνης αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. όλων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου INTRACOM HOLDINGS (INTRAKAT, HELLAS ONLINE, INTRASOFT INTERNATIONAL S.A., INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS), αξίωμα το οποίο κατείχε ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης.

Ο γιος του κ. Κόκκαλη, Κωνσταντίνος, αναλαμβάνει αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος στην Hol.

Πηγές από την εταιρεία εξηγούν ότι η διοικητική αλλαγή δεν προοιωνίζεται και μετοχικές αλλαγές, αλλά το πέρασμα της σκυτάλης στη νεότερη γενιά.

Εξάλλου, ο Δημ. Κλώνης είναι στενός συνεργάτης του Σ. Κόκκαλη, καταξιωμένο στέλεχος με ιδιαίτερες επιδόσεις στον τομέα των οικονομικών.

Αναλυτικότερα, το 6μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

. Δημήτριος Χρ. Κλώνης Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
. Γεώργιος Αρ. Αννινος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό

Μέλος

. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
. Σωτήριος Ν. Φίλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
. Δημήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η σύνθεση του δ.σ. της Intrakat

Σε συνέχεια της αποχώρησης του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Intrakat εξελέγη ο κ. Χρήστος Δ. Μηστριώτης.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Δημήτριος Xρ. Κλώνης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
-Πέτρος Κ. Σουρέτης, Α΄ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
-Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Δημήτριος Αρ. Παππάς, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Χρήστος Δ. Μηστριώτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Αλέξανδρος Εμ. Μυλωνάκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Σωτήριος N. Φίλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Hellas online

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “HELLAS ONLINE” ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της αποχώρησης του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο Εκτελεστικό Μέλος εξελέγη η κα Ελευθερία Βασιλάκη. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

- Δημήτριος Χρ. Κλώνης,                        Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

- Γεώργιος Αρ. Άννινος,                        Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

- Αντώνιος Ι. Κεραστάρης,                     Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης,                Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

- Ελευθερία Ι. Βασιλάκη,                      Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Σύμβουλος,

- Γλαύκος Π. Περσιάνης                        Σύμβουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Νικόλαος Ευαγ. Βλαχόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

-Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

- Ιωάννης Εμ. Καλλέργης,Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 

 

Ελλάδα

Τι ισχύει για τις μετακινήσεις το Πάσχα – Όλη η υπουργική απόφαση

μετακινησεις - ελεγχος

Στην δημοσιότητα δόθηκε η ΚΥΑ που περιέχει πολλές απαγορεύσεις για τις υπερτοπικές μετακινήσεις λόγω Πάσχα. 

Όπως τονίζεται κατά τον χρόνο εφαρμογής της απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Ειδικώς στην περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση απαγορεύεται: α) εκτός των ορίων της Περιφέρειας και β) από ή προς την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν τον χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και διασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικώς στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης αναφέρει συγκεκριμένα τον λόγο της μετακίνησης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία) και ο συνολικός χρόνος αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης υπερτοπικής μετακίνησης της περ. γ) εντός του χρόνου εφαρμογής της παρούσας.

Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.

Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade. gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέ- πεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης υπερτοπικής μετακίνησης της περ. α) εντός του χρόνου εφαρμογής της παρούσας.

Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφα- σης, δα) ληξιαρχική πράξη θανάτου και δβ) άδεια ταφής. Ο συνολικός χρόνος μετακίνησης κατ’ εφαρμογή της πα- ρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες.

Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εα) στην περίπτωση διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαι- ογραφική πράξη λύσης του γάμου, εβ) στην περίπτωση διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και εγ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο.

Όπως αναφέρεαι σε κάθε περίπτωση επιτρεπόμενης μετακίνησης:

α) η μετακίνηση περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χρόνο,

β) τα προσκομιζόμενα στοιχεία πιστοποιούν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο και τον χρόνο επιστροφής,

γ) σε περίπτωση μετακίνησης περισσοτέρων προσώπων με το ίδιο μεταφορικό μέσο, η συνδρομή επιτρεπόμενου λόγου μετακίνησης πιστοποιείται προσηκόντως ως προς καθένα από τα μετακινούμενα πρόσωπα.

Πρόστιμα και κυρώσεις

Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας του άρθρου 1, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ΚΥΑ.

ειδήσεις σημερα 

Τζανάκης για κορωνοϊό: Πρόβλεψη για 2.000 -2.200 κρούσματα μετά την Κυριακή του Θωμά

Κεραμέως: Έτσι θα λειτουργήσουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια

Εμπορικά κέντρα και click inside: Σήμερα αποφασίζει η Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων