Ειδήσεις

Ελλάδα

Οικονομία

Κρίσιμο Eurogroup - Κρίνεται η παράταση του μνημονίου και η επιστροφή της τρόικας

Η παράταση του χρηματοδοτικού σκέλους του τρέχοντος ελληνικού προγράμματος για έναν ή έξι μήνες κρίνεται από την επιστροφή της τρόικας στην Αθήνα μέσα στην εβδομάδα και την επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο προσωπικού μεταξύ των μελών της και των ελληνικών αρχών. Αυτό είναι το βασικό σημείο συζήτησης σε σχέση με την πρόοδο της 5ης αξιολόγησης που θα πέσει στο τραπέζι του Εurogroup σήμερα στις Βρυξέλλες. Οι ελληνικές αρχές έχουν να διαλέξουν ανάμεσα στην γρήγορη εκπλήρωση των προαπαιτούμενων που θα οδηγήσει σε παράταση ενός μόνο μήνα και στην αργή, μακρά και επίπονη διαδικασία της παράτασης, διαπραγμάτευσης και νομοθέτησης για ένα εξάμηνο.

Είτε στην μια είτε στην άλλη περίπτωση πάντως οι ελληνικές αρχές οφείλουν να ενημερώσουν το Εurogroup για το ποιες είναι οι προθέσεις τους. Αν τους επηρεάζει το πολιτικό σκηνικό, αν τους επηρεάζει η διαδικασία της προεδρικής εκλογής και αν και κατά πόσο τα μέτρα που προτείνει η τρόικα περνάνε από το κοινοβούλιο.

Ωστόσο, ο υπουργός Οικονομικών αμέσως μετά την υπερψήφιση του προϋπολογισμού σε δηλώσεις του, έκανε λόγο για μικρή σε διάρκεια παράταση και όχι 6μηνη.

Η εκτίμηση της κατάστασης επαφίεται αρχικά στην ελληνική πλευρά η οποία πρέπει και τυπικά να καταθέσει το αίτημα. Ωστόσο, οι εταίροι έχουν και αυτοί με τη σειρά τους λόγο ως προς το τι είναι ρεαλιστικό και τι όχι. Αν για παράδειγμα η τρόικα δεν μπορεί να κατέβει, τότε ένας μήνας δεν είναι σενάριο που θα εγκριθεί.

Αντίστοιχα και καθώς όλα τα σχετικά νομικά έγγραφα πρέπει να περάσουν από τα κοινοβούλια των εταίρων και να ψηφιστούν ως το βράδυ της 19ης Δεκεμβρίου, η «απόφαση» πρέπει να μπει σε χαρτί ως τις 14 Δεκεμβρίου.

Ο Τόμας Βίζερ, επικεφαλής του Euro Working Group, του σώματος που προετοιμάζει το Eurogroup είναι σαφέστατος στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Realnews σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και τις δυνατότητες αποφάσεων.

πηγή: enikos.gr

Οικονομία

Ηλεκτρονικά τιμολόγια - "Μπλόκο" σε πλαστά παραστατικά και φοροδιαφυγή

εικονικα τιμολογια

Σημαντικές αλλαγές στα ηλεκτρονικά τιμολόγια, με τις οποίες η Ελλάδα εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, φέρνουν τα υπουργεία Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Πλέον θα ισχύουν νέες προδιαγραφές για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια από τα πληροφοριακά συστήματα προς το Δημόσιο αλλά και προς επιχειρήσεις.

Ο νέος τρόπος τιμολόγησης θα επιφέρει μείωση στη διακίνηση πλαστών παραστατικών, περιορισμό της φοροδιαφυγής, επιτάχυνση της αποπληρωμής των ηλεκτρονικών τιμολογίων για Δημόσιες Συμβάσεις και ενιαίες προδιαγραφές ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ επιχειρήσεων.

Το υπουργείο Οικονομικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), προχώρησαν στην εναρμόνιση των ελληνικών κανόνων με τις νέες κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται τόσο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση στις Δημόσιες Συμβάσεις, όσο εκείνα που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική τιμολόγηση μεταξύ επιχειρήσεων
 

Τι αλλάζει στα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Οι νέες προδιαγραφές βασίζονται στις οδηγίες του οργανισμού OPENPEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line), που είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση κοινών προδιαγραφών για τις Δημόσιες Προμήθειες και την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για την Ελλάδα, επίσημη Εθνική Αρχή PEPPOL είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Οι νέες κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές θα «καθοδηγούν» και θα ρυθμίζουν τα πληροφοριακά συστήματα ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να εκδίδονται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά τιμολόγια έγκυρα, με ενιαίους κανόνες σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενδεικτικά, οι κανόνες που εναρμονίστηκαν αφορούν:

τον τρόπο αρίθμησης του τιμολογίου που εκδίδεται στην Ελλάδα,
το είδος του παραστατικού (όπως τιμολόγιο πώλησης, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών κ.λπ.),
τον μοναδικό αριθμό καταχώρησης του τιμολογίου για φορολογικούς σκοπούς στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ,
τον σύνδεσμο στο Διαδίκτυο, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων δημοσιεύουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.
Ειδικά για τις δημόσιες συμβάσεις, με τους νέους κανόνες παρέχεται η δυνατότητα άμεσης αποστολής των ηλεκτρονικών τιμολογίων στις αρμόδιες αναθέτουσες αρχές και οικονομικές υπηρεσίες, με στοιχεία που διευκολύνουν την ηλεκτρονική συλλογή των δικαιολογητικών πληρωμής.

Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις το 2020 ανήλθαν περίπου σε 190.000, για 48.000 αναδόχους, ενώ οι εντολές πληρωμής με αντίστοιχες τιμολογήσεις έφτασαν τις 585.000.

Οι νέες εφαρμογές

Με τις νέες προδιαγραφές, μειώνεται δραστικά ο χρόνος αποπληρωμής των τιμολογίων, ενώ παράλληλα ενισχύεται η διαφάνεια, εντοπίζονται ευκολότερα πλαστά παραστατικά και διευκολύνεται ο έλεγχος των δαπανών.

Οι σχετικές εφαρμογές και υποδομές για τις δημόσιες συμβάσεις αναπτύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) και περιλαμβάνουν:

Νέες διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας προς τους φορείς του Δημοσίου, τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.
Το Μητρώο Αναθετουσών Αρχών για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση.
Την Εφαρμογή Διάθεσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου.
Το σύστημα είναι σήμερα σε πιλοτική λειτουργία.

Οι παραπάνω νέοι κανόνες για τα Πληροφοριακά Συστήματα βασίζονται στις προβλέψεις των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση και τον Εθνικό Μορφότυπο του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ 2425/Β/18-6-2020) και στις προβλέψεις των αποφάσεων για τη διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 2470/Β/22-6-2020) και τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης Στοιχείων (ΦΕΚ 551/Β/20-2-2020).

 

Διαβάστε επίσης:

Ηράκλειο: Καταγγέλλει ότι ξέχασαν μέσα της 15 γάζες μετά το χειρουργείο!

Κρήτη - κορωνοϊός: '"Εσπασε" την καραντίνα και θα το πληρώσει ακριβά

Κρήτη: Τον βρήκαν νεκρό στο σπίτι του