Ειδήσεις

Ελλάδα

Κοινωνία

Χιλιάδες παιδιά μεταναστών θα αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια

Την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά νόμιμων μεταναστών μετά την ενηλικίωσή τους και αφού έχουν λάβει ελληνική παιδεία προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή σύμφωνα με το ethnos.gr

Tο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών δίνει λύση σε χιλιάδες αιτήματα παιδιών νόμιμων μεταναστών που γεννήθηκαν και σπούδασαν στην Ελλάδα και αιτήθηκαν την απόδοση ελληνικής ιθαγένειας βάσει του Νόμου 3838/10, γνωστού και ως νόμου Ραγκούση, που απέδιδε ελληνική ιθαγένεια με τη γέννηση ενός τέκνου νόμιμων μεταναστών.

Οι αιτήσεις «πάγωσαν» μετά την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε ως αντισυνταγματική την απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά των νόμιμων μεταναστών με μοναδικό κριτήριο τη γέννησή τους στην Ελλάδα από μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για 5 χρόνια.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών μετά τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων της συγκυβέρνησης εισηγείται μέσω του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή να αποδίδεται η ιθαγένεια σε αλλοδαπούς, ύστερα από αίτησή τους στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Κρατικής Διοίκησης του δήμου που διαμένουν, οι οποίοι:

- Εχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (δημοτικό και γυμνάσιο) στην Ελλάδα. Μπορούν να καταθέσουν αίτηση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια με την ενηλικίωσή τους στα 18 τους χρόνια.

- Εχουν παρακολουθήσει και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (γυμνάσιο και λύκειο).

- Εχουν λάβει πτυχίο από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ και είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου.

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία ξεπαγώνουν χιλιάδες αιτήσεις για την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών δεύτερη γενιάς που έχουν ενηλικιωθεί. Δεν ρυθμίζεται το θέμα για τα παιδιά που είναι ακόμη ανήλικα ή κάτω των 16 ετών, τα οποία όμως μπορούν να λάβουν άδεια παραμονής στη χώρα εάν οι γονείς τους διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για περισσότερα από 5 χρόνια.

Το θέμα της απόδοσης ιθαγένειας για τα ανήλικα τέκνα μεταναστών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα θα αποτελέσει αντικείμενο της Επιτροπής του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος συστήνεται με το ίδιο σχέδιο νόμου.

Οι υποψήφιοι που έχουν ενηλικιωθεί για να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να καταθέσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες: ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου, ταξιδιωτικού εγγράφου ή άλλου εγγράφου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας, τίτλο νόμιμης διαμονής στη χώρα, πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης, υπεύθυνη δήλωση με το όνομα και το επώνυμο του αλλοδαπού, όπως αυτά θα αναγράφονται στην απόφαση κτήσης, και παράβολο 100 ευρώ. Η υπηρεσία αναζητεί αυτεπαγγέλτως βεβαίωση φοίτησης από την αρμόδια κατά περίπτωση Περιφερειακή Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο υπουργός Εσωτερικών Αργ. Ντινόπουλος όσο και ο αρμόδιος υφυπουργός που έχει την αρμοδιότητα της απόδοσης ιθαγένειας Γ. Ντόλιος έχουν συνεργαστεί με οργανώσεις μεταναστών για τη σύνταξη του σχεδίου νόμου και αναμένεται οι διατάξεις για την απόδοση ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών να γίνουν αποδεκτές με θέρμη από τις κοινότητες των μεταναστών.

Αλλαγές του σχεδίου για τους αλλοδαπούς

Στο σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή -πιθανότατα και σήμερα-, περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες ενσωματώνονται κοινοτικές οδηγίες στο ελληνικό δίκαιο που αφορούν την καθιέρωση της «ενιαίας άδειας» διαμονής από τις ελληνικές Αρχές, με την οποία επιτρέπεται στους αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στην χώρα να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα προβλέπουν τη «θεώρηση μακράς διαρκείας», που αφορά την εθνική θεώρηση της Visa D για παραμονή ενός μετανάστη στη χώρα από 90 έως 365 ημέρες, ενώ τίθενται όρια για τη χορήγηση αδειών στον βαθμό που έχει καλυφθεί ο ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας που προβλέπεται για μετανάστες. Με το σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία για εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών στην Ελλάδα, με σκοπό την εποχική εργασία, καθώς και κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από ομογενείς της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Πηγή: ethnos.gr

Ελλάδα

easyagroexpo.gov.gr: Στον αέρα η πλατφόρμα για τα αγροτικά προϊόντα

γραβιέρα

Σε λειτουργία τέθηκε το easyagroexpo.gov.gr, που αποτελεί το ψηφιακό «διαβατήριο» για μια σειρά ελληνικών προϊόντων σε κομβικής σημασίας αγορές τρίτων χωρών, όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, με την υπογραφή κοινής υπουργικής απόφασης από τους συναρμόδιους υπουργούς, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινής Αραμπατζή.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν πλέον μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, τις σχετικές αιτήσεις, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εξαγωγή προϊόντων όπως τα γαλακτοκομικά, τα αλιεύματα, το μέλι, το κρέας, τα αυγά κα.

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει 120 διακριτές αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών εξαγωγών σε τριάντα χώρες, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο gov.gr, στην κατηγορία «Γεωργία και κτηνοτροφία» και την υποκατηγορία «Εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και ζώντων ζώων». Επιτυγχάνεται, έτσι, ουσιαστικά η ψηφιοποίηση του συνόλου του εξαγωγικού εμπορίου ζώντων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης και ζωικών υποπροϊόντων προς τρίτες χώρες.

Μια χρονοβόρα- κατά το παρελθόν - διαδικασία πραγματοποιείται πλέον με ένα «κλικ» για την διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση του εμπορίου και την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων, στόχο που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με τη συνδρομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Οι ενδιαφερόμενοι αρχικά ταυτοποιούνται με τους κωδικούς τους στο Taxisnet και αμέσως μετά υποβάλλουν ψηφιακά την αίτηση εξαγωγής, ανά κατηγορία και είδος προϊόντων. Αυτόματα η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά για έλεγχο από κτηνίατρο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της περιοχής, όπου έχουν έδρα οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Αν η αίτηση εγκριθεί, το τελικό πιστοποιητικό εξαγωγής παραλαμβάνεται από τις κατά τόπον αρμόδιες ΔΑΟΚ, ώστε να φέρει τις υπογραφές και σφραγίδες που ορίζει η σχετική διακρατική συμφωνία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γεωργιάδης: Το SMS των 2 ωρών δεν ισχύει για κομμωτήρια

Κορωνοϊός: Ανοίγει το λιανεμπόριο μετά από 10 εβδομάδες lockdown

"Θολώσαμε" υποστήριξαν οι 2 ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη