Ειδήσεις

Διεθνή

Τράπεζα Κύπρου: Συμφωνία για πώληση περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμφωνία για πώληση περιουσιακών στοιχείων της στη Ρουμανία. Ανακοίνωση της Τράπεζας αναφέρει ότι από τη συμφωνία αναμένεται ότι θα ενισχυθεί η ρευστότητα του συγκροτήματος κατά 95 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται προς το τέλος Οκτωβρίου 2014 και το τίμημα υπόκειται σε αναπροσαρμογές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την πώληση υλοποιείται η αποξένωση από ένα σημαντικό και εξειδικευμένο περιουσιακό στοιχείο στην Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την ρευστότητα του Συγκροτήματος. Προσθέτει ότι, η πώληση εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκροτήματος για επικέντρωσή του σε κύριες αγορές και την πώληση μη κύριων δραστηριοτήτων και είναι επίσης εναρμονισμένη με την απόφαση του Συγκροτήματος να περιορίσει σταδιακά την παρουσία του στην Ρουμανία και τελικά να εξέλθει από τη Ρουμανική αγορά.

Η Τράπεζα Κύπρου υποχρεώθηκε να αποξενώσει σημαντικές δραστηριότητές της στο εξωτερικό, περιλαμβανομένου και του εκτεταμένου δικτύου της στην Ελλάδα, στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ως μέρος της αναδιάρθρωσής της στο πλαίσιο του μνημονιακού συμβολαίου διάσωσης της Κύπρου από το Γιούρογκρουπ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Η πώληση των δραστηριοτήτων αυτών, κυρίως εκείνων στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την πώληση των δραστηριοτήτων της πρώην Λαϊκής, που συγχωνεύτηκε στην Τράπεζα Κύπρου, υπολογίζεται ότι προκάλεσε ζημιές 3.4 δισ. ευρώ στις κυπριακές τράπεζες.

ESPA BANNER