Ειδήσεις

Διεθνή

Η τρόικα θεωρεί ότι το πρόγραμμα προσαρμογής της Κύπρου βρίσκεται εντός τροχιάς

Εντός τροχιάς κρίνει η τρόικα ότι βρίσκεται το πρόγραμμα προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας, επισημαίνοντας ωστόσο, ότι παραμένουν οι προκλήσεις, με πρώτη την αποτελεσματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αναφέρεται ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι για το πρώτο τρίμηνο του 2014 έχουν επιτευχθεί με σημαντικό περιθώριο, αντανακλώντας καλύτερες από τις προβλεπόμενες επιδόσεις στα έσοδα και συνετή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Αναφέρεται ακόμα ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση του συνεργατικού πιστωτικού τομέα και ότι οι τράπεζες προχωρούν με τα σχέδια αναδιάρθρωσής τους, ενώ οι κυπριακές Αρχές έχουν λάβει μέτρα για υλοποίηση του φιλόδοξου προγράμματος διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η τρόικα αναθεωρεί τις προβλέψεις της για το 2014, αναμένοντας ύφεση της τάξης του 4,2%, έναντι 4,8% που προβλέφθηκε αρχικά.

Επισημαίνει ωστόσο, ότι λόγω της ανεργίας που παραμένει σε υψηλά επίπεδα και των μεγάλων μη εξυπηρετούμενων δανείων, περιορίζεται η δυνατότητα των τραπεζών να παρέχουν πιστώσεις, με αποτέλεσμα η ανάκαμψη να είναι ασθενέστερη από ό,τι προβλεπόταν και να κυμανθεί στο 0,4% για το 2015.

Οι διεθνείς δανειστές της Κύπρου χαρακτηρίζουν υψίστης σημασίας τη μεταρρύθμιση του νομικού πλαισίου κατάσχεσης και αφερεγγυότητας, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ στις προκλήσεις παραμένουν και η βιώσιμη πορεία των δημοσίων οικονομικών και η ενίσχυση των θεσμών.