Ειδήσεις

Διεθνή

Οικονομία

Δημοσιεύματα του Bloomberg για την κατάσταση του τραπεζικού τομέα της Ευρωζώνης

Σε ζητήματα που αφορούν τον τραπεζικό τομέα της Ευρωζώνης αναφέρονται δημοσιεύματα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Bloomberg.

Σε ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες, επισημαίνεται ότι η Ένωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Συνδέσμων Ευρώπης (Business Europe), στο πλαίσιο άσκησης της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, ζήτησε από τον πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά, να ολοκληρώσει τη συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις προβληματικές τράπεζες.

Όπως αναφέρεται, σε επιστολή της προέδρου της Business Europe, Emma Marcegaglia, που δημοσιοποιήθηκε χθες στις Βρυξέλλες, υποστηρίζεται ότι «μία ορθώς λειτουργούσα τραπεζική ένωση και μία αποτελεσματική οικονομική και νομισματική ένωση είναι ουσιώδη στοιχεία για τη βελτίωση της πρόσβασης των εταιρειών στη χρηματοδότηση, για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας στις χρηματοπιστωτικές αναταράξεις και για τη στήριξη των διασυνοριακών επενδύσεων και του εμπορίου».

Επίσης, σύμφωνα με τη Business Europe, το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι «γρήγορο και όχι ιδιαίτερα περίπλοκο» σχετικά με τη λήψη αποφάσεων για την εξυγίανση των τραπεζών. Όπως τονίζεται στο δημοσίευμα, η ελληνική κυβέρνηση έχει αναλάβει το έργο της διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων εκ μέρους των 28 κρατών- μελών της ΕΕ, με στόχο την επίτευξη «συμβιβαστικής λύσης» με το Ευρωκοινοβούλιο, ώστε να θεσπιστεί μία κεντρική υπηρεσία για τη διάσωση ή το κλείσιμο τραπεζών της Ευρωζώνης.

Σε άλλο δημοσίευμα του Bloomberg γίνεται λόγος για έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), στο οποίο αναφέρεται ότι «τα κριτήρια κατάταξης του επισφαλούς χρέους στην Ευρωζώνη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, οι οποίες, εάν δεν ληφθούν υπόψη, θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά τη συνέπεια και την αξιοπιστία του ελέγχου». Όπως τονίζεται στο «εσωτερικό, αχρονολόγητο έγγραφο» εκφράζεται η ανησυχία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας «από την έλλειψη κοινών κριτηρίων στον καθορισμό του επισφαλούς χρέους στην Ευρωζώνη, η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει τον έλεγχο που ασκεί στις ευρωπαϊκές τράπεζες».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το εν λόγω έγγραφο συντάχθηκε στα τέλη Νοεμβρίου και εμπεριέχει τις τρέχουσες απόψεις της ΕΚΤ περί του θέματος. Ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το έγγραφο, όπως επισημαίνεται.

Στη συνέχεια, τονίζεται ότι η χρήση ενός σαφούς καθορισμού του επισφαλούς χρέους θα μπορούσε να απειλήσει τις τράπεζες που επλήγησαν περισσότερο από την ευρωπαϊκή κρίση χρέους, ενώ τα πιο χαλαρά κριτήρια θα μπορούσαν να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρωζώνης. Ακόμη, σημειώνεται ότι σύμφωνα με το εσωτερικό έγγραφο της ΕΚΤ, ένας πιο αυστηρός καθορισμός του επισφαλούς χρέους θα προσέδιδε περισσότερη αξιοπιστία στον έλεγχο για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή των stress tests, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).

Όπως επισημαίνει το εσωτερικό έγγραφο που επικαλείται το πρακτορείο, όλες οι χώρες δεν είναι σε θέση να συμμορφωθούν με τα απλουστευμένα κριτήρια που έθεσε τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μολονότι η ευθυγράμμιση προς αυτά κρίνεται ουσιαστική.

Τέλος, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι τράπεζες όπως η ισπανική Banco Santander και η ελληνική Alpha Bank θα υπαχθούν στην εποπτεία της ΕΚΤ, στο πλαίσιο της δημιουργούμενης τραπεζικής ένωσης, που έχει στόχο να μετριάσει μελλοντικές οικονομικές αναταράξεις.

 

Οικονομία

Αγορά ακινήτου: Έρχονται 4 νέες πλατφόρμες - εργαλεία επιλογής

Ακίνητα

Με 4 νέες πλατφόρμες που θα συγκεντρώνουν και θα ψηφιοποιούν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για την αγορά ακινήτου (και όχι μονο) η κυβέρνηση φιλοδοξεί να διευκολύνει και να ενισχύσει την πρόσβαση και το ενδιαφέρον για την κτηματαγορά που αρχίζει να ανακτά την δυναμική της.

Πρόκειται, όπως αναφέρει το Πρώτο Θέμα, για τα συστήματα παρακολούθησης της αξίας των ακινήτων, ηλεκτρονικών Δημοπρασιών, Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας, απαλλοτριώσεων και εκτίμησης των ακινήτων. Οι πλατφόρμες αυτές θα θέσουν και τις βάσεις για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών ανά διετία.

Η Βίβλος του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την περίοδο 2020 - 2025 αποκαλύπτει τα εξης σχεδία που δρομολογούνται με στόχο την απλοποίηση των στην κτηματαγορά:

- Δημιουργία Μητρώου/Βάσης Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών. To έργο θα συγκεντρώνει στοιχεία που επηρεάζουν την αξία των ακινήτων από όλες τις διαθέσιμες πηγές, όπως π.χ. υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, (με έμφαση στα σχετικά στοιχεία του Κτηματολογίου και της ΑΑΔΕ), καθώς και ανοιχτά δεδομένα. Ενδεικτικά δεδομένα που στοχεύει να συγκεντρώσει το έργο είναι: α) δεδομένα αξιών ακινήτων (π.χ. αξίες συμβολαίων, μισθωτικές αξίες, εκτιμηθείσες αξίες, αξίες απαλοτροίωσης, β) δεδομένα χαρακτηριστικών ακινήτων (π.χ. χρήσης γης, επιφάνεια ακινήτων, όροφος, εγγύτητα σε σταθμούς μετρό, σχολεία, πυλώνες ηλεκτρικού ρεύματος, κ.λπ.). Το έργο θα αποτελεί ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής (ΓΓΟΠ) του Υπουργείου Οικονομικών, που θα φιλοξενείται στην κεντρική γεωχωρική υποδομή της ΓΓΠΣΔΔ, και το οποίο θα συμβάλει στον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, αφού θα παρέχει δεδομένα ακινήτων και αξιών (data inventory) εντοπισμένων γεωχωρικά.

- Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA). Το έργο θα υλοποιήσει ένα πολυχρηστικό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ) στο οποίο θα πραγματοποιείται συγκεντρωτικά για μαζική εκτίμηση αξίας ακινήτων (Computer Assisted Mass Appraisal – CAMA), δημόσιων και ιδιωτικών, κατά τρόπο ομοιόμορφο, δίκαιο, θεσμικά κατοχυρωμένο και αυτοματοποιημένο. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα: α) να βλέπει πολεοδομικά τετράγωνα, οδικό δίκτυο, διοικητική διαίρεση και σημεία ενδιαφέροντος πάνω σε γεωαναφερόμενο υπόβαθρο ορθοφωτοχαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου, β) να πλοηγείται σε διαδραστικούς χάρτες, γ) να εισάγει δεδομένα και δ) να πληροφορείται για την εκτιμώμενη αξία του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Η θέαση αποτελεσμάτων αναζήτησης και εντοπισμού θα γίνεται μέσω γεωγραφικών χαρτών και αλφαριθμητικών χαρακτήρων. Το σύστημα θα υποστηρίζει διοικητικές διαδικασίες διαχείρισης ενστάσεων και προσφυγών. Επιπλέον θα παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες προς τρίτα συστήματα και θα παράγει και διαθέτει στατιστικά στοιχεία προς αξιοποίηση σε τρίτους φορείς και οργανισμούς. Το σύστημα θα υποβοηθά στη λήψη δίκαιης απόφασης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας κάθε ακινήτου με βάση τη δυναμική της Κτηματαγοράς, ανεξάρτητα από τις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, αξιοποιώντας τα στοιχεία του Μητρώου στοιχείων ακινήτων και αξιών. Επιπλέον θα τεκμηριώνει τη μέθοδο υπολογισμού της αξίας κατά τρόπο αξιόπιστο, συνεπή, εύλογο και νομικά έγκυρο.

- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα. Το πληροφοριακό σύστημα που θα αναπτυχθεί περιλαμβάνει: α) την καταγραφή, διαχείριση και διάχυση όλης της περιγραφικής και γεωχωρικής πληροφορίας (συμβατής με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη και το Εθνικό Κτηματολόγιο) για όλες τις απαλλοτριώσεις του Δημόσιου, β) την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες και τις σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, για τη διασύνδεση με το υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και με άλλα σχετικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου. Η πλατφόρμα που θα αναπτυχθεί θα διατίθεται προς χρήση για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου τομέα, αποτελώντας ένα οριζόντιο σύστημα με στόχο να καταστεί ένα Εθνικό Παρατηρητήριο για τις απαλλοτριώσεις.

- Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας. Το πληροφοριακό σύστημα θα αποτελέσει μια οριζόντια πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την εκτέλεση όλων των δημοπρασιών για χρήση αιγιαλού από τους Δήμους και τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει: α) δημοσίευση όλων των δημοπρασιών σε ενιαίο σύστημα και δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε δημοπρασία, β) εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους με υποβολή των απαραίτητων ψηφιακών δικαιολογητικών, γ) έγκριση συμμετοχής από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά από εξέταση των δικαιολογητικών, δ) εκτέλεση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και ανάδειξη πλειοδότη, ε) ενημέρωση του ψηφιακού φακέλου της δημοπρασίας, στ) παραγωγή σχετικών αναφορών και στατιστικών. Η πλατφόρμα δημοπρασιών επιφέρει έσοδα τόσο για το Δημόσιο όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συμβάλλοντας στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

 

Διαβάστε επίσης:

Φθιώτιδα: Νέα περιπέτεια με σχολικό – Έβαλαν κοριτσάκια σε λάθος λεωφορείο

Ηράκλειο: Τον βρήκε νεκρό η σπιτονοικοκυρά του

Ιταλία: Ιερέας Έκλεψε το «παγκάρι» και αγόρασε ναρκωτικά για πάρτι οργίων

ESPA BANNER