Αφιερωματα

Ιστορικά

Η ιστορία της ένταξης της Ελλάδας στη Ε.Ο.Κ. (βίντεο)

"Έχομε εμπιστοσύνη και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Έχομε την απόφαση να είμαστε όλοι Ευρωπαίοι"

[Απόσπασμα από την ομιλία του Κ. Καραμανλή στο Ζάππειο Μέγαρο κατά την τελετή υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα]

Η Ε.Ε. είναι μια οικονομική και πολιτική σύμπραξη μεταξύ 28 ευρωπαϊκών χωρών, που από κοινού καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου. Δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα πρώτα βήματα έγιναν για να προωθήσουν την οικονομική συνεργασία με απώτερο στόχο την αποφυγή συγκρούσεων.

Η Ελλάδα έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τότε Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) την 1η Ιανουαρίου 1981

Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας προϋπήρχε. Ήδη από τον Ιούνιο του 1959 έγινε η υποβολή της αίτησης για σύνδεση με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) που οδήγησε στην υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ελλάδας – ΕΟΚ, τον Ιούνιο του 1961. Η Συμφωνία αυτή  «πάγωσε» με την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1967 και επανενεργοποιήθηκε μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας (Ιούλιος 1974).

Ο στόχος όμως της ελληνικής κυβέρνησης και ειδικότερα του τότε πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή ήταν η επιδίωξη της ενσωμάτωσης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ως πλήρες μέλος. Η αίτηση για πλήρη ένταξη υποβλήθηκε στις 12 Ιουνίου 1975, με επιστολή που ο K. Καραμανλής απηύθυνε στον τότε πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας G. Fitzgerald.

Ο Κ. Καραμανλής με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Υπουργό Εξωτερικών της Ιρλανδίας G. Fitzgerald

Στις 28 Μαΐου της ίδιας χρονιάς υπογράφεται στο Ζάππειο Μέγαρο η Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ,ενώ την 1η Ιανουαρίου 1981 επιτεύχθηκε τελικά η επίσημη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Στο παρακάτω βίντεο είναι το διάγγελμα ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. του Κ. Καραμανλή.

Και η τελετή υπογραφής της συμφωνίας ένταξης της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ., Ζάππειο 1979 μαζί με την ομιλία Κωνσταντίνου Καραμανλή ενώπιον των αρχηγών κρατών της Ε.Ο.Κ.