Τρίτη 23 ΟΚΤ 2018 15:30
 • Ηρακλειο
  24°C
 • Χανια
  21°C
 • Ρεθυμνο
  23°C
 • Λασιθι
  24°C
Ekriti.gr Logo

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης και ανάπτυξη του χώρου

Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Κρήτης και ανάπτυξη του χώρου

χωροταξικό

Μετά την πορεία και εφαρμογή μιας μακράς διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως( ΦΕΚ 260/ Τεύχος Α.Α.Π./08-11-2017) η αρίθμ. 42284/13-10-2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας "Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Κρήτης και έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού".
Κατά  κοινή ομολογία αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την αναπτυξιακή πορεία του νησιού και θεωρείται ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οργάνωση του περιφερειακού χώρου .
Αποτελεί ένα κείμενο αρχών και περιλαμβάνει βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων χωρικής ανάπτυξης της Γενικής Κυβέρνησης και των επί μέρους φορέων της.
Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κρήτης( ΠΧΣΚ), αποτελεί τμήμα του Στρατηγικού Χωρικού Σχεδιασμού, μέσα από τον οποίο τίθενται στόχοι της ανάπτυξης και οργάνωσης του χώρου, καθώς και οι γενικές κατευθύνσεις και οι αναγκαίες ρυθμίσεις, για τη διαμόρφωση των  οικιστικών περιοχών , των περιοχών άσκησης παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιοχών προστασίας.
Είναι γενικά παραδεκτό , ότι η έννοια και η μεταβλητή του ΧΩΡΟΥ έχουν καθοριστική συμμετοχή και σημασία στη συνάρτηση της κοινωνικής ευημερίας.
Η διάσταση του χώρου συνδέεται άρρηκτα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δήμοι της Κρήτης έχοντας,πλέον,  στη διάθεσή τους εγκεκριμένο τον Περιφερειακό Σχεδιασμό , εύκολα θα εξετάζουν και θα αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και την οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην εδαφική ενότητα της Περιφέρειας Κρήτης.
Η θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Κρήτης αναβαθμίζει τη χωροταξική πολιτική και το ισχύον χωροταξικό δίκαιο της χώρας. Υποστηρίζεται από πολλούς ότι το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας ειναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το επίπεδο και την αποτελεσματικότητα της χωροταξίας και της πολεοδομίας της.
Η Κρήτη , ένας προνομιακός χώρος , πρέπει να αξιοποιήσει το εγκεκριμένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της και την αποτελεσματική αξιοποίηση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης(ΣΕΣ) 2014-2020.
Τέλος πρέπει να τονιστεί , ότι η εκπόνηση και η έγκριση του ΠΧΠΚ οφείλεται στην αγαστή συνεργασία της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης του νησιού , στην επάρκεια των μελετητικών γραφείων, αλλά και στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον του αρμόδιου Υπουργού και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης.

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης
Τ. Δήμαρχος Χερσονήσου
Πρόεδρος της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης

Διαβάστε επίσης. . .

Ως λαός έχουμε μια λανθάνουσα εντύπωση ότι λόγω της ιστορικής κληρονομιάς μας στον τομέα της πολιτικής φιλοσοφίας αλλά...
Οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στον Δήμο Ηρακλείου, δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτές των προηγούμενων ετών. Αυτό έχει...
Ύστερα από σχεδόν τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι συνέπειες της καταστροφικής πολιτικής τους...